VI NIEDZIELA WIELKANOCNA, 09.05.2021

VI  NIEDZIELA  WIELKANOCNA, 09.05.2021

Czytanie   I:               Dz 10, 25-26. 34-35. 44-48;

Psalm     98:               Pan Bóg okazał ludom swe zbawienie;

Czytanie II:               1 J 4, 7-10;

Ewangelia :               J 15, 9-17;

                Z Ewangelii według św. Jana:

               Jezus powiedział do swoich uczniów: “Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego pan, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Nie wy Mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał – aby Ojciec dał wam wszystko, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali”.

 

                Trwajcie w miłości mojej! – mówi dziś do nas Jezus. I tak samo mówi do nas dzisiejszy świat: „Trwajcie w miłości mojej!”. Ale rozumie ją zupełnie inaczej – jako trwanie w przyjemnościach, pobłażaniu sobie, wybieraniu „rozwiązań”, które idą po linii najmniejszego oporu. Zachęca do rozwodu, a nie do wierności. Zachęca do pobłażania sobie i absolutnej wolności, a nie do ograniczania swoich apetytów. Kościół przez wieki zachowuje i powtarza słowa naszego Pana i Nauczyciela: „Trwajcie w miłości mojej!” i rozumie je jako wierność Przykazaniu Miłości: „Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego” (Mt 22, 37-39). Rozumie miłość jako postawę służby wobec Boga i drugiego człowieka. Rozumie miłość jako szacunek do drugiego człowieka i do siebie samego. Nie jako samowolę, ale jako praktykę wolności danej nam właśnie po to, abyśmy mogli służyć sobie nawzajem. Jeśli chcesz dowiedzieć się czy jesteś człowiekiem wolnym, to zapytaj się ile dziś zapłaciłeś za wolność tak, jak pisał o tym Karol Wojtyła: „Całym sobą płacisz za wolność więc to wolnością nazywaj, że możesz, płacąc ciągle na nowo, siebie posiadać”. W podobnym tonie pisał Stephen Covey: „Tylko ludzie zdyscyplinowani są naprawdę wolni. Ci, którym brakuje samodyscypliny, są niewolnikami nastrojów, żądz i pragnień”.

 www.chwila-jezuici.pl

 

+ L I T U R G I A     T Y G O D N I A +

– poniedziałek, 10.05. Dz 16, 11-15; Ps 149; J 15, 26-16, 4a
– wtorek, 11.05. Dz 16, 22-34; Ps 138; J 16, 5-11
– środa, 12.05. Dz 17, 15.22-18, 1; Ps 148; J 16, 12-15
– czwartek, 13.05. Dz 18, 1-8; Ps 98; J 16, 16-20
– piątek, 14.05. Dz 1, 15-17.20-26; Ps 113; J 15, 9-17

św. Macieja, apostoła

– sobota, 15.05. Dz 18, 23-28; Ps 47; J 16, 23b-28

 

= O G Ł O S Z E N I A     D U S Z P A S T E R S K I E =

Udział we Mszach św. niedzielnych (limit: 32 osoby), należy koniecznie zgłosić wcześniej telefonicznie (380 647 7127, codziennie – między godz. 16.00 a 17.30 lub między godz. 20.00 a 21.00). Można to uczynić także poprzez SMS.

■ Dzieciom z naszej wspólnoty, które w dzisiejszą niedzielę świętują swą Pierwszą Komunię świętą – serdecznie gratulujemy i życzymy wielu Bożych łask!!!

W czwartek (13.05) wspominamy 40. rocznicę zamachu na św. Jana Pawła II.

■ Poradnictwo Rodzinne – w czwartek (19.15-20.30; kontakt: 327 566 7501), a także w przyszłą niedzielę (16.05; godz. 9.30-11.30; prawnik A. Sconosciuto).

■ W piątek (14.05), odbędzie się kolejne spotkanie formacyjne dla studentów. Rozpoczęcie o godz. 18.00.

■ W związku z trwającym Rokiem św. Józefa, 1 maja rozpoczęliśmy peregrynację ikony św. Józefa w mieszkaniach i domach członków naszej wspólnoty. Dana osoba, rodzina czy wspólnota odbiera ikonę w niedzielę – przez cały tydzień może się przy niej modlić – a w sobotę (lub w innym dogodnym terminie) po Mszy św. o godz. 18.30 – oddaje ikonę. Na konkretne terminy należy zapisywać się pod numerem telefonu: 380 647 7127 lub w biurze parafialnym. Gorąco zachęcamy! W tym tygodniu ikonę św. Józefa będzie gościć u siebie p. Renata Madziarz.

Przez cały miesiąc maj – codziennie – w naszym kościele, pół godziny przed wieczorną Mszą św. – maryjne nabożeństwo majowe.

■ UWAGA: rozpoczynamy nabór uczniów do naszej Katolickiej Polskiej Szkoły Podstawowej, na rok szkolny 2021/2022. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z p. dyrektor Joanną Chojnacką (340 149 5096).

■ Poszukiwani są kandydaci do watykańskiego chóru Cappella Sistina (chłopcy w wieku 8 lat – III klasa szkoły podstawowej). Kontakt u ks. Jacka.