Miesiąc: <span>marzec 2022</span>

Home / 2022 / marzec
IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU, 27.03.2022
Wpis

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU, 27.03.2022

Czytanie I:     Joz 5, 9a. 10-12 Psalm 103:     Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry. Czytanie II:   2 Kor 5, 17-21 Ewangelia:    Łk 15, 1-3.11-32   Z Ewangelii według św. Łukasza:          W owym czasie przybliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie, mówiąc:...

III  NIEDZEILA  WIELKIEGO  POSTU, 20.03.2022
Wpis

III NIEDZEILA WIELKIEGO POSTU, 20.03.2022

Czytanie   I:   Wj 3, 1-8a. 13-15; Psalm    103:  Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia; Czytanie II:   1 Kor 10, 1-6. 10-12; Ewangelia :   Łk 13, 1-9;                  Z Ewangelii według św. Łukasza                  W tym czasie przyszli jacyś ludzie i donieśli Jezusowi o...

II  NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU, 13.03.2022
Wpis

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU, 13.03.2022

Czytanie   I:   Rdz 15, 5-12. 17-18; Psalm     27:   Pan moim światłem i zbawieniem moim; Czytanie II:   Flp 3, 17 – 4, 1; Ewangelia :   Łk 9, 28b-36;                  Z Ewangelii według św. Łukasza:                 Jezus wziął z sobą Piotra, Jana i...

  • 1
  • 2