III NIEDZEILA WIELKIEGO POSTU, 20.03.2022

III  NIEDZEILA  WIELKIEGO  POSTU, 20.03.2022

Czytanie   I:   Wj 3, 1-8a. 13-15;

Psalm    103:  Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia;

Czytanie II:   1 Kor 10, 1-6. 10-12;

Ewangelia :   Łk 13, 1-9;

                 Z Ewangelii według św. Łukasza

                 W tym czasie przyszli jacyś ludzie i donieśli Jezusowi o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar. Jezus im odpowiedział: “Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, iż to ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Albo myślicie, że owych osiemnastu, na których zwaliła się wieża w Siloam i zabiła ich, było większymi winowajcami niż inni mieszkańcy Jeruzalem? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie”. I opowiedział im następującą przypowieść: “Pewien człowiek miał zasadzony w swojej winnicy figowiec; przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie znalazł. Rzekł więc do ogrodnika: „Oto już trzy lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym figowcu, a nie znajduję. Wytnij go, po co jeszcze ziemię wyjaławia?” Lecz on mu odpowiedział: „Panie, jeszcze na ten rok go pozostaw, aż okopię go i obłożę nawozem; i może wyda owoc. A jeśli nie, w przyszłości możesz go wyciąć”.

 (…) Wojna w Ukrainie sprawiła, że tegoroczny Wielki Post daje nam możliwość spotkania cierpiącego Jezusa w naszych Siostrach i Braciach, uchodźcach wojennych z Ukrainy. W ich lękach, cierpieniu i traumie wojennej dotykamy – jak mówi papież Franciszek – współczesnych ran Zbawiciela. (…)

 abp Stanisław Gądecki (List Pasterski na Wielki Post 2022 r.)

 

+ L I T U R G I A     T Y G O D N I A +

– poniedziałek, 21.03 2 Krl 5, 1-15a; Ps 42; Łk 4, 24-30
– wtorek, 22.03 Dn 3, 25. 34-43; Ps 25; Mt 18, 21-35
– środa, 23.03 Pwt 4, 1. 5-9; Ps 147B; Mt 5, 17-19
– czwartek, 24.03 Jr 7, 23-28; Ps 95; Łk 11, 14-23
piątek, 25.03 Iz 7, 10-14; Ps 40; Hbr 10, 4-10; Łk 1, 26-38

uroczystość Zwiastowania Pańskiego

– sobota, 26.03 Oz 6, 1-6; Ps 51; Łk 18, 9-14

 

 = O G Ł O S Z E N I A     D U S Z P A S T E R S K I E =

Od dzisiejszej niedzieli rezygnujemy z jakichkolwiek zapisów na Msze św. czy nabożeństwa w naszym kościele. Tym samym numer telefonu (380 6477127), służący do tego celu, jest nieaktualny! Dziękujemy za dostosowanie się do dotychczasowych obostrzeń

■ W tym tygodniu, w ramach peregrynacji, ikonę św. Józefa gościć będzie p. Izabela Hryciuk.

■ W ramach Poradnictwa Rodzinnego (327 566 7501) dzisiaj (20.03) dyżur (między godz. 9.30 a 11.30) pełnić będzie p. Anna Gajosz-Burzyńska (doradca rodzinny). Natomiast w przyszłą niedzielę (27.03) – p. Anna Gaweł (psycholog, psychoterapeuta).

■ W każdą niedzielę Wielkiego Postu zapraszamy do uczestnictwa w Gorzkich Żalach – początek o godz. 17.15. Natomiast w piątki Wielkiego Postu zapraszamy na nabożeństwo Drogi Krzyżowej (początek o godz. 19.15). Te nabożeństwa są również transmitowane online (Facebook).

W tym tygodniu Kancelaria Parafialna jak i Biuro Informacji dla Pielgrzymów – będą NIECZYNNE. Bilety na audiencję można odebrać w zakrystii naszego kościoła. W nagłych wypadkach proszę się kontaktować telefonicznie lub poprzez zakrystię.

■ W poniedziałek (21.03) zapraszamy polskich studentów na spotkanie formacyjne (godz. 19.00).

■ W najbliższy piątek (25.03.) przypada liturgiczna uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Zapraszamy na Msze św. o godz. 7.15 oraz o 18.30. Ze względu na uroczysty charakter tego dnia nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. W tym dniu Ojciec św. Franciszek poświęci uroczyście Rosję i Ukrainę Niepokalanemu Sercu Maryi.

■ W piątek (25.03.)  zapraszamy na kolejny Krąg Biblijny (godz. 19.30).

■ W przyszłą niedzielę (27.03), Msza św. o godz. 10.00 będzie sprawowana w intencji rodzin. Po liturgii – spotkanie małżeństw z ks. Rektorem.

■ Z tyłu kościoła zostały wyłożone ulotki z informacjami na temat możliwych form pomocy dla Ukrainy. Można je również znaleźć na naszej stronie internetowej. Serdecznie zachęcamy do włączenia się w te szlachetne dzieła!

■ Dobrowolne ofiary zebrane w Środę Popielcową na pomoc dla Ukrainy, w wysokości 869,10 euro, zostały wpłacone na konto włoskiej CARITAS. Dziękujemy!!!

■ Dochód ze sprzedaży książek w ramach kiermaszu – w wysokości 1279,32 euro – został wpłacony na konto CARITAS archidiecezji przemyskiej. Bóg zapłać organizatorom oraz ofiarodawcom!

■ Prasa katolicka – do nabycia w zakrystii.