IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU, 27.03.2022

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU, 27.03.2022

Czytanie I:     Joz 5, 9a. 10-12

Psalm 103:     Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry.

Czytanie II:   2 Kor 5, 17-21

Ewangelia:    Łk 15, 1-3.11-32

 

Z Ewangelii według św. Łukasza:

         W owym czasie przybliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie, mówiąc: „Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi”. Opowiedział im wtedy następującą przypowieść: „Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: ‘Ojcze, daj mi część własności, która na mnie przypada’. Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swoją własność, żyjąc rozrzutnie. A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie, i on sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał na służbę do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pola, żeby pasł świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, którymi żywiły się świnie, lecz nikt mu ich nie dawał. Wtedy zastanowił się i rzekł: ‘Iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu przymieram głodem. Zabiorę się i pójdę do mego ojca, i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Niebu i względem ciebie; już nie jestem godzien nazywać się twoim synem: uczyń mnie choćby jednym z twoich najemników’. Zabrał się więc i poszedł do swojego ojca. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko; wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego: ‘Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Niebu i wobec ciebie, już nie jestem godzien nazywać się twoim synem’. Lecz ojciec powiedział do swoich sług: ‘Przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go; dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi! Przyprowadźcie utuczone cielę i zabijcie: będziemy ucztować i weselić się, ponieważ ten syn mój był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się’. I zaczęli się weselić. Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sług i pytał go, co to ma znaczyć. Ten mu rzekł: ‘Twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić utuczone cielę, ponieważ odzyskał go zdrowego’. Rozgniewał się na to i nie chciał wejść; wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu. Lecz on odpowiedział ojcu: ‘Oto tyle lat ci służę i nie przekroczyłem nigdy twojego nakazu; ale mnie nigdy nie dałeś koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten syn twój, który roztrwonił twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone cielę’. Lecz on mu odpowiedział: ‘Moje dziecko, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko, co moje, do ciebie należy. A trzeba było weselić się i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się’”.

 

            Tego, co się dokonało pomiędzy ojcem a synem z Chrystusowej przypowieści, nie sposób ocenić „od zewnątrz”. Nasze uprzedzenia na temat miłosierdzia są najczęściej wynikiem takiej właśnie zewnętrznej tylko oceny. Nieraz na drodze takiej oceny dostrzegamy w miłosierdziu nade wszystko stosunek nierówności pomiędzy tym, kto je okazuje, a tym, który go doznaje.
I z kolei gotowi jesteśmy wyciągnąć wniosek, że miłosierdzie uwłacza temu, kto go doznaje, że uwłacza godności człowieka. Przypowieść o synu marno-trawnym uświadamia nam, że jest inaczej: relacja miłosierdzia opiera się na wspólnym przeżyciu tego dobra, jakim jest człowiek, na wspólnym doświad-czeniu tej godności, jaka jest jemu właściwa. To wspólne doświadczenie sprawia, że syn marnotrawny zaczyna widzieć siebie i swoje czyny w całej prawdzie (takie widzenie w prawdzie jest autentyczną pokorą); dla ojca zaś właśnie z tego powodu staje się on dobrem szczególnym: tak bardzo widzi to dobro, które się dokonało na skutek ukrytego promieniowania prawdy i miłoś-ci, że jak gdyby zapomina o całym złu, którego przedtem dopuścił się syn.

 (św. Jan Paweł II, Encyklika Dives in Misericordia, 6)

 

+ L I T U R G I A     T Y G O D N I A +

– poniedziałek, 28.03 Iz 65,17-21; Ps 30; J 4,43-54
– wtorek, 29.03 Ez 47,1-9,12; Ps 46; J 5, 1-16
– środa, 30.03 Iz 49,8-15; Ps 145; J 5,17-30
– czwartek, 31.03 Wj 32,7-14; Ps 106; J 5,31-47
– piątek, 01.04 Mdr 2,1a.12-22; Ps 34; J 7,1-2.10.25-30
– sobota, 02.04 Jr 11,18-20; Ps 7; J 7,40-53

 

= O G Ł O S Z E N I A   D U S Z P A S T E R S K I E =

 

Przypominamy o zachowywaniu obowiązujących w naszym kościele zasad bezpieczeństwa sanitarnego!

■ W każdą niedzielę Wielkiego Postu zapraszamy do uczestnictwa w Gorzkich Żalach – początek o godz. 17.15. Natomiast w piątki Wielkiego Postu zapraszamy na nabożeństwo Drogi Krzyżowej (początek o godz. 19.15). Te nabożeństwa są również transmitowane online (Facebook).

■ Powoli dobiega końca trwająca w naszej wspólnocie peregrynacja ikony świętego Józefa, Oblubieńca NMP. Osoby, które jeszcze pragną ugościć Ikonę Świętego w swoim domu, proszone są o pilny kontakt z ks. Mateuszem w zakrystii lub w biurze parafialnym.

■ W poniedziałek (28.03), o godz. 19:00, odbędzie się w naszym kościele Koncert Pasyjny „O Crux Ave” w wykonaniu Chóru Kameralnego KOE z Sokołowa Podlaskiego. Serdecznie zapraszamy.

■ W poniedziałek również (28.03) zapraszamy polskich studentów na spotkanie formacyjne (godz. 19.00).

■ Najbliższy piątek (01.04) to pierwszy piątek miesiąca. Adoracja Najświętszego Sakramentu oraz okazja do spowiedzi już od godz. 17.30. O godz. 18.15 – nabożeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa, a o godz. 18.30 – Msza św.

■ W sobotę (02.04) zapraszamy na nabożeństwo pierwszo-sobotnie ku czci Niepokalanego Serca Maryi. Początek o godz. 18.00.

■ W przyszłą niedzielę (03.04) Msza św. o godz. 12.00 zostanie odprawiona w intencji członków Róż Różańcowych. Po liturgii odbędzie się zmiana tajemnic.

■ W najbliższą niedzielę (03.04) zapraszamy serdecznie na godz. 19.00 na kolejny Wieczór Uwielbienia.

■ W ramach Poradnictwa Rodzinnego (327 566 7501) dzisiaj (27.03) dyżur (między godz. 9.30 a 11.30) pełnić będzie p. Anna Gaweł (psycholog, psychoterapeuta). Natomiast w przyszłą niedzielę (03.04) – p. Andrea Sconosciuto (prawnik).