V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU, 03.04.2022

V  NIEDZIELA  WIELKIEGO  POSTU, 03.04.2022

Czytanie I:     Iz 43, 16-21;

Psalm 126:     Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas;

Czytanie II:   Flp 3, 8-14;

Ewangelia:    J 8, 1-11;

                Z Ewangelii według św. Jana:

               Jezus udał się na Górę Oliwną, ale o brzasku zjawił się znów w świątyni. Cały lud schodził się do Niego, a On usiadłszy nauczał ich. Wówczas uczeni w Piśmie i faryzeusze przyprowadzili do Niego kobietę którą pochwycono na cudzołóstwie, a postawiwszy ją pośrodku, powiedzieli do Niego: Nauczycielu, tę kobietę dopiero pochwycono na cudzołóstwie. W Prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować. A Ty co mówisz? Mówili to wystawiając Go na próbę, aby mieli o co Go oskarżyć. Lecz Jezus nachyliwszy się pisał palcem po ziemi. A kiedy w dalszym ciągu Go pytali, podniósł się i rzekł do nich: Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień. I powtórnie nachyliwszy się pisał na ziemi. Kiedy to usłyszeli, wszyscy jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczynając od starszych, aż do ostatnich. Pozostał tylko Jezus i kobieta, stojąca na środku. Wówczas Jezus podniósłszy się rzekł do niej: Kobieto, gdzież oni są? Nikt cię nie potępił? A ona odrzekła: Nikt, Panie! Rzekł do niej Jezus: I Ja ciebie nie potępiam. – Idź, a od tej chwili już nie grzesz.

Ewangelia piątej Niedzieli Wielkiego Postu przywołuje kobietę, którą pochwycono na grzechu cudzołóstwa. Według starotestamentalnego Prawa (Kpł 20,10), czyn ten podlegał karze śmierci przez ukamienowanie. Kara ukamienowania świadczy o tym, że chodziło w tym przypadku o młodą kobietę (13-16 lat), która sprzeniewierzyła się więzi małżeńskiej w pierwszej fazie tego związku, w okresie narzeczeństwa. (…) „A Ty, co mówisz?”. Oto pytanie pułapka. Sąd odbywał się w obrębie murów świątyni, w pobliżu miejsca, gdzie Jezus nauczał. Tam też zbierał się żydowski trybunał (Bet Din), który wcześniej prawdopodobnie wydał wyrok na kobietę. Pułapka zastawiona na Jezusa jest szczególnie subtelna. Gdyby próbował uwolnić kobietę, sprzeciwiłby się Prawu Mojżeszowemu i wyrokowi Bet Din, co byłoby nie do pomyślenia. Gdyby potwierdził wyrok trybunału, jak miałoby się to do Jego nauczania o Bożej miłości i miłosierdziu. Jezus jednak schyliwszy się, pisał palcem po ziemi. Egzegeci wciąż zastanawiają się, co takiego Jezus pisał lub rysował na ziemi. Jedno z wyjaśnień proponuje takie oto rozwiązanie. W Starym Testamencie Bóg na Synaju wypisał swoim palcem Dziesięć Słów (Dekalog) na twardym kamieniu. Jezus zaś pisze na świątynnej ziemi, świętym prochu, takim, jakim posłużył się Bóg, aby stworzyć człowieka. Jezus pisze więc Torę w nowy sposób, na miękkim materiale, czyli w sercu człowieka, a jest to Prawo miłości: „odbiorę wam serce kamienne, a dam wam serce z ciała” (Ez 36,26). Następnie Jezus powstawszy, zwraca się do faryzeuszy: „Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień”. Kiedy wszyscy zaczęli powoli odchodzić, poczynając od najstarszych, na placu zostali tylko Jezus i kobieta. Jezus wypowiada najważniejsze słowa: „Kobieto, nikt cię nie potępił?… I Ja ciebie nie potępiam. Idź, a od tej chwili już nie grzesz”. Tajemnica kobiety odsłania tajemnicę miłosierdzia i odkupienia. Pozostaje nakaz: nie grzesz więcej i mocne postanowienie nieobrażania Boga z miłości (…)

ks. Marcin Gęsikowski (www.niedziela.pl)

+ L I T U R G I A     T Y G O D N I A +

– poniedziałek, 04.04 Dn 13, 1-30. 33-62; Ps 23; J 8, 12-20
– wtorek, 05.04 Lb 21, 4-9; Ps 102; J 8, 21-30
– środa, 06.04 Dn 3, 14-20.91-92.95; Dn 3, 52-56; J 8, 31-42
– czwartek, 07.04 Rdz 17, 3-9; Ps 105; J 8, 51-59
– piątek, 08.04 Jr 20, 10-13; Ps 18; J 10, 31-42
– sobota, 09.04 Ez 37, 21-28; Jr 31,10-13; J 11, 45-57

 

= O G Ł O S Z E N I A   D U S Z P A S T E R S K I E =

Od dnia 1 kwietnia nie obowiązują w kościołach na terenie Włoch ograniczenia dotyczące liczby uczestników nabożeństw. Jednocześnie, zachęcając do kontynuacji udzielania Komunii św. na rękę, przywrócono możliwość przyjmowania jej bezpośrednio do ust.

Zachęcamy, aby w ramach przygotowania do zbliżających się świąt Wielkanocnych, skorzystać z sakramentu pokuty i pojednania, i nie odkładać spowiedzi św. na ostatnie dni przed świętami.

■ W każdą niedzielę Wielkiego Postu zapraszamy do uczestnictwa w Gorzkich Żalach (godz. 17.15). Natomiast w piątki Wielkiego Postu zapraszamy na nabożeństwo Drogi Krzyżowej (godz. 19.15). Te nabożeństwa są transmitowane online (Facebook).

■ Dziś (03.04) – w ramach Poradnictwa Rodzinnego (327 566 7501) – dyżur (między godz. 9.30 a 11.30) pełnić będzie p. Andrea Sconosciuto (prawnik). Natomiast w przyszłą niedzielę (10.04) – p. Anna Gajosz-Burzyńska (doradca rodzinny).

■ W dniu dzisiejszym (03.04) zapraszamy serdecznie na godz. 19.00 na kolejny Wieczór Uwielbienia (bez zapisów, bez ograniczeń).

■ W najbliższą środę (06.04) zapraszamy na nabożeństwo ku czci św. Józefa (godz. 18.00).

■ W piątek (08.04) odbędzie się w Rzymie Ekstremalna Droga Krzyżowa – więcej informacji: www.sanpancrazio.org/edk

■ W piątek (08.04) odbędzie się kolejny Krąg Biblijny (godz. 20.00).

■ Młodzież zapraszamy do wzięcia udziału (online – aplikacja ZOOM) w kolejnej edycji Kongresu Młodzieży Polonijnej (sobota, 09.04.) –      więcej szczegółów: facebook.com/KongresMlodziezyPolonijnej

■ Prosimy, aby w Niedzielę Palmową (10.04), przynieść ze sobą własne palmy, które zostaną pobłogosławione.

■ W ramach przygotowania do Światowego Spotkania Rodzin w Rzymie, wspólnota rodzin przy naszym kościele, zaprasza w przyszłą niedzielę (10.04) na adorację Najświętszego Sakramentu (godz. 20.00-21.00).

■ Do skarbony (z tyłu kościoła) można złożyć ofiarę na kwiaty do Bożego Grobu. Dziękujemy!

■ Aktualna prasa katolicka – do nabycia w zakrystii.