NIEDZIELA PALMOWA, 10.04.2022

NIEDZIELA  PALMOWA, 10.04.2022

Siostry i Bracia w Chrystusie!  Tegoroczne Uroczystości Paschalne przychodzi nam przeżywać w bardzo dramatycznej i bolesnej sytuacji wojny na Ukrainie… Ale właśnie to Jezusowe zwycięstwo nad śmiercią, grzechem, złem, szatanem, pokazuje nam dobitnie, że ostatnie słowo zawsze należy do życia, do miłości, do Pana Boga! I ta nadzieja niech opromienia naszą codzienność. Błogosławionych, niosących pokój i otuchę Świąt Wielkanocnych wszystkim Wam – z serca – życzymy.

Wasi duszpasterze

Czytanie I:     Iz 50, 4-7;

Psalm  22:      Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił?;

Czytanie II:   Flp 2, 6-11;

Ewangelia:    Łk 22, 14-23, 56;

                Z Ewangelii według św. Łukasza:

Jezus szedł naprzód, zdążając do Jerozolimy. Gdy przybliżył się do Betfage i Betanii, ku górze zwanej Oliwną, wysłał dwóch spośród uczniów, mówiąc: «Idźcie do wsi, która jest naprzeciwko, a wchodząc do niej, znajdziecie uwiązane oślę, którego nie dosiadał żaden człowiek. Odwiążcie je i przyprowadźcie. A gdyby was kto pytał: „Dlaczego odwiązujecie?”, tak powiecie: „Pan go potrzebuje”». Wysłani poszli i znaleźli wszystko tak, jak im powiedział. A gdy odwiązywali oślę, zapytali ich jego właściciele: «Czemu odwiązujecie oślę?» Odpowiedzieli: «Pan go potrzebuje». I przyprowadzili je do Jezusa, a zarzuciwszy na nie swe płaszcze, wsadzili na nie Jezusa. Gdy jechał, słali swe płaszcze na drodze. Zbliżał się już do zboczy Góry Oliwnej, kiedy całe mnóstwo uczniów zaczęło wielbić radośnie Boga za wszystkie cuda, które widzieli. I mówili głosem donośnym: «Błogosławiony Król, który przychodzi w imię Pańskie. Pokój w niebie i chwała na wysokościach». Lecz niektórzy faryzeusze spośród tłumu rzekli do Niego: «Nauczycielu, zabroń tego swoim uczniom!» Odrzekł: «Powiadam wam: Jeśli ci umilkną, kamienie wołać będą».

+ L I T U R G I A     T Y G O D N I A +

– W. Poniedziałek,

11.04

Iz 42, 1-7; Ps 27; J 12, 1-11
– W. Wtorek, 12.04 Iz 49, 1-6; Ps 71; J 13, 21-33.36-38
– W. Środa, 13.04 Iz 50, 4-9a; Ps 69; Mt 26, 14-25
– W. Czwartek, 14.04 Wj 12, 1-14; Ps 116; 1 Kor 11, 23-26; J 13, 1-15
– W. Piątek, 15.04 Iz 52, 13-53, 12; Ps 31; Hbr 4, 14-16;5, 7-9;

J 18, 1-19, 42

– W. Sobota, 16.04 –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –

 

= O G Ł O S Z E N I A   D U S Z P A S T E R S K I E =

■ Od dnia 1 kwietnia nie obowiązują w kościołach na terenie Włoch ograniczenia dotyczące liczby uczestników nabożeństw. Jednocześnie, zachęcając do kontynuacji udzielania Komunii św. na rękę, przywrócono możliwość przyjmowania jej bezpośrednio do ust.

■ Dziś (10.04) – w ramach Poradnictwa Rodzinnego (327 566 7501) – dyżur (między godz. 9.30 a 11.30) pełnić będzie p. Anna Gajosz-Burzyńska (doradca rodzinny).

■ Dziś (10.04) wspólnota rodzin przy naszym kościele, zaprasza na adorację Najświętszego Sakramentu (godz. 20.00-21.00).

■ W poniedziałek (11.04) zapraszamy na spotkanie formacyjne polskich studentów (Aula, godz. 19.00).

■ W tym tygodniu Kancelaria Parafialna czynna jedynie we wtorek!

■ W ramach diecezjanego etapu obecnego Synodu Biskupów, zapraszamy wszystkich zainteresowanych na spotkanie we wtorek (12.04) o godz. 19.15 (salka katechetyczna).

S P O W I E D Ź     P R Z E D Ś W I Ą T E C Z N A:

-poniedziałek, wtorek, środa:  godz. 17.30 – 18.30

L   I   T   U   R   G   I   A:

Wielki Czwartek (rozpoczęcie Triduum Paschalnego) –

– Msza Wieczerzy Pańskiej – godz. 19.00 (kościół będzie otwarty do godz. 22.00)

Wielki Piątek (dzień postu ścisłego i wstrzemięźliwości od pokarmów  mięsnych) – Liturgia Męki Pańskiej – godz. 19.00

(kościół będzie otwarty do godz. 22.00)

W I G I L I A     P A S C H A L N A  (sobota) – godz. 21.00

Niedziela Wielkanocna – 7.15, 8.30, 10.00, 11.00, 12.00 i 18.00 (Nieszpory o godz. 17.30)

Poniedziałek Wielkanocny – 8.30, 10.00, 12.00 oraz 18.00

■ Błogosławienie pokarmów na stół wielkanocny (tzw. święconka) – w Wielką Sobotę, w naszej Auli, od godz. 9.00 do godz. 18.00 – co pół godziny. W tym czasie trwać będzie w kościele adoracja Najświętszego Sakramentu przy Bożym Grobie, a w pomieszczeniu Biura Parafialnego (Via delle Botteghe Oscure 16A) będzie można skorzystać z sakramentu spowiedzi (do godz. 17.30).

■ Do skarbony (z tyłu kościoła) można złożyć ofiarę na dekorację kwiatową. Dziękujemy!

■ Aktualna prasa katolicka – do nabycia w zakrystii.

■ W przedsionku kościoła wywieszone są zapowiedzi przedślubne.