NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA, 17.04.2022

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA, 17.04.2022

Czytanie I:     Dz 10, 34a-37-43;

Psalm 118:     W tym dniu wspaniałym wszyscy się weselmy;

Czytanie II:   Kol 3, 1-4;

Ewangelia:    J 20, 1-9;

                Z Ewangelii według św. Jana:

                Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono. Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli oni obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, że On ma powstać z martwych.

                Podstawą naszej wiary w zmartwychwstanie jest fakt zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Dlaczego twierdzą niektórzy spośród was, że nie ma zmartwychwstania? Jeśli nie ma zmartwychwstania, to i Chrystus nie zmartwychwstał. A jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie, próżna jest także wasza wiara – pisze św. Paweł (1Kor 15, 12-14).  Zmartwychwstanie Chrystusa jest uwierzytelnieniem przez Boga tego wszystkiego, co Chrystus czynił i czego nauczał. Wskrzeszając Jezusa z martwych Bóg potwierdził swoim autorytetem, że Jezus jest Mesjaszem – Bogiem i że Jego śmierć otwarła nam drogę do zbawienia. Jezus odszedł z tego świata w cierpieniu, ale po to, by powrócić w chwale i obdarzyć tą chwałą wszystkich swoich uczniów: Dlatego też Bóg Go nad wszystko wywyższył i darował Mu imię ponad wszelkie imię. (…) Poprzez swoje zmartwychwstanie Chrystus przechodzi ze stanu śmierci do innego życia – życia poza czasem i przestrzenią. Po swoim zmartwychwstaniu Jezus ukazywał się przez czterdzieści dni swoim uczniom i dawał im dowody, że żyje. Jezus nawiązywał z uczniami bezpośredni kontakt, np. poprzez wspólny posiłek z uczniami w Emaus (Łk 24, 13-35) czy nad Jeziorem Genezaret (J 21, 1-14). Pozwolił także Tomaszowi dotykać swoich ran (J 20, 24-29). Chciał, by uczniowie zobaczyli, że nie jest duchem, a Jego ciało jest tym samym ciałem, które zostało umęczone, ukrzyżowane i złożone przez uczniów w grobie. To autentyczne ciało Chrystusa posiada jednak również właściwości ciała uwielbionego. (…)

gorka.jezuici.pl

+ L I T U R G I A     T Y G O D N I A +

– poniedziałek, 17.04 Dz 2, 14.22-32; Ps 16; Mt 28, 8-15
– wtorek, 18.04 Dz 2, 36-41; Ps 33; J 20, 11-18
– środa, 19.04 Dz 3, 1-10; Ps 105; Łk 24, 13-35
– czwartek, 20.04 Dz 3, 11-26; Ps 8; Łk 24, 35-48
– piątek, 21.04 Dz 4, 1-12; Ps 118; J 21, 1-14
– sobota, 22.04 Dz 4, 13-21; Ps 118; Mk 16, 9-15

 

= O G Ł O S Z E N I A   D U S Z P A S T E R S K I E =

■ Dziś zapraszamy na uroczyste Nieszpory o godz. 17.30, które kończą liturgiczny obchód Triduum Paschalnego.

■ W Poniedziałek Wielkanocny Msze św. w naszym kościele o godz.: 8.30, 10.00, 12.00 oraz o 18.00.

■ Składamy serdeczne podziękowanie wszystkim osobom, które przyczyniły się do przygotowania i przeprowadzenia obchodów Triduum Paschalnego. Bóg zapłać!!!

■ W tym tygodniu Kancelaria Parafialna czynna jedynie w czwartek. Bilety na audiencję papieską można odebrać we wtorek, bezpośrednio po wieczornej Mszy św. (w zakrystii).

■ Ze względu na trwającą Oktawę Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego, w najbliższy piątek (22.04) nie obowiązują piątkowe przepisy pokutne.

■ W piątek (22.04) zapraszamy na godz. 19.30 na Krąg Biblijny.

■ W przyszłą niedzielę (24.04) Msza św. o godz. 10.00 będzie sprawowana w intencji rodzin. Po liturgii – spotkanie z ks. Rektorem.

■ W przyszłą niedzielę (22.04), z racji przypadającego Święta Bożego Miłosierdzia zapraszamy na specjalne nabożeństwo o godz. 17.30.

■ Informujemy, że w przyszłą niedzielę (24.04) odbędzie się przy Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Rzymie (Via Merulana 26), w godz. 9.30-14.00, Kiermasz Książek, z którego całkowity dochód przeznaczony zostanie na pomoc cierpiącemu narodowi ukraińskiemu.

■ Aktualna prasa katolicka – do nabycia w zakrystii.

■ W przedsionku kościoła wywieszone są zapowiedzi przedślubne.