Miesiąc: <span>październik 2023</span>

Home / 2023 / październik
XXX  NIEDZIELA  ZWYKŁA, 29.10.2023
Wpis

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA, 29.10.2023

Czytanie  I:           Wj 22, 20-26; Psalm   18:            Miłuję Ciebie, Panie, Mocy moja; Czytanie II:          1 Tes 1, 5c-10; Ewangelia:           Mt 22, 34-40;                 Z Ewangelii według św. Mateusza:                Gdy faryzeusze posłyszeli, że zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z...

XXIX  NIEDZIELA  ZWYKŁA, 22.10.2023
Wpis

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA, 22.10.2023

Czytanie  I:           Iz 45, 1. 4-6; Psalm   96:            Pośród narodów głoście chwałę Pana; Czytanie II:          1 Tes 1, 1-5b; Ewangelia:           Mt 22, 15-21;                 Z Ewangelii według św. Mateusza:                 Faryzeusze odeszli i naradzali się, jak by podchwycić Jezusa w mowie. Posłali...

XXVIII  NIEDZIELA  ZWYKŁA, 15.10.2023
Wpis

XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA, 15.10.2023

Czytanie  I:           Iz 25, 6-10a; Psalm   23:            Po wieczne czasy zamieszkam u Pana; Czytanie II:          Flp 4, 12-14. 19-20; Ewangelia:           Mt 22, 1-14;                 Z Ewangelii według św. Mateusza:                 Jezus w przypowieściach mówił do arcykapłanów i starszych ludu: “Królestwo niebieskie podobne...

  • 1
  • 2