Miesiąc: <span>grudzień 2023</span>

Home / 2023 / grudzień
NIEDZIELA  ŚWIĘTEJ  RODZINY, 31.12.2023
Wpis

NIEDZIELA ŚWIĘTEJ RODZINY, 31.12.2023

Czytanie  I:           Rdz 15, 1-6; 21, 1-3; Psalm   105:          Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu; Czytanie II:          Hbr 11, 8. 11-12. 17-19; Ewangelia:           Łk 2, 22-40;                 Z Ewangelii według św. Łukasza:                 Gdy upłynęły dni ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego,...

CZWARTA  NIEDZIELA  ADWENTU, 24.12.2023
Wpis

CZWARTA NIEDZIELA ADWENTU, 24.12.2023

Czytanie  I:           2 Sm 7, 1-5. 8b-12. 14a. 16; Psalm    89:           Na wieki będę sławił łaski Pana; Czytanie II:          Rz 16, 25-27; Ewangelia:           Łk 1, 26-38;                 Z Ewangelii według św. Łukasza:                Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego...

TRZECIA  NIEDZIELA  ADWENTU, 17.12.2023
Wpis

TRZECIA NIEDZIELA ADWENTU, 17.12.2023

Czytanie  I:           Iz 61, 1-2a. 10-11; Psalm Łk 1:          Raduj się, duszo, w Bogu, Zbawcy moim; Czytanie II:          1 Tes 5, 16-24; Ewangelia:           J 1, 6-8. 19-28;                 Z Ewangelii według św. Mateusza:                 Pojawił się człowiek posłany przez Boga –...

  • 1
  • 2