Miesiąc: <span>marzec 2018</span>

Home / 2018 / marzec
Niedziela Palmowa, 25.III.2018
Wpis

Niedziela Palmowa, 25.III.2018

Słowa Ewangelii według św. Marka: Gdy się zbliżali do Jerozolimy, do Betfage i Betanii na Górze Oliwnej, posłał dwóch spośród swoich uczniów i rzekł im: Idźcie do wsi, która jest przed wami, a zaraz przy wejściu do niej znajdziecie oślę uwiązane, na którym jeszcze nikt z ludzi nie siedział. Odwiążcie je i przyprowadźcie tutaj! A...

Wpis

V Niedziela Wielkiego Postu 18.III.2018

Słowa Ewangelii według św. Jana: Wśród tych, którzy przybyli, aby oddać pokłon Bogu w czasie święta, byli też niektórzy Grecy. Oni więc przystąpili do Filipa, pochodzącego z Betsaidy Galilejskiej, i prosili go, mówiąc: “Panie, chcemy ujrzeć Jezusa”. Filip poszedł i powiedział Andrzejowi. Z kolei Andrzej i Filip poszli i powiedzieli Jezusowi. A Jezus dał im...

IV Niedziela Wielkiego Postu, 11.III.2018
Wpis

IV Niedziela Wielkiego Postu, 11.III.2018

Słowa Ewangelii według św. Jana: Jezus powiedział do Nikodema: Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak trzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie...

  • 1
  • 2