Niedziela Palmowa, 25.III.2018

Niedziela Palmowa, 25.III.2018

Słowa Ewangelii według św. Marka:
Gdy się zbliżali do Jerozolimy, do Betfage i Betanii na Górze Oliwnej, posłał dwóch spośród swoich uczniów i rzekł im: Idźcie do wsi, która jest przed wami, a zaraz przy wejściu do niej znajdziecie oślę uwiązane, na którym jeszcze nikt z ludzi nie siedział. Odwiążcie je i przyprowadźcie tutaj! A gdyby was kto pytał, dlaczego to robicie, powiedzcie: Pan go potrzebuje i zaraz odeśle je tu z powrotem. Poszli i znaleźli oślę przywiązane do drzwi z zewnątrz, na ulicy. Odwiązali je, a niektórzy ze stojących tam pytali ich: Co to ma znaczyć, że odwiązujecie oślę? Oni zaś odpowiedzieli im tak, jak Jezus polecił. I pozwolili im. Przyprowadzili więc oślę do Jezusa i zarzucili na nie swe płaszcze, a On wsiadł na nie. Wielu zaś słało swe płaszcze na drodze, a inni gałązki ścięte na polach. A ci, którzy Go poprzedzali i którzy szli za Nim, wołali: Hosanna! Błogosławiony Ten, który przychodzi w imię Pańskie. Błogosławione królestwo ojca naszego Dawida, które przychodzi. Hosanna na wysokościach!

 

       Syn Boży przyjął „postać sługi” (por. Flp 2,7). Rzeczywiście, pokora oznacza służbę, oznacza pozostawienie miejsca dla Boga, rezygnacji z samego siebie, „ogołocenia się”, jak mówi Pismo (w. 7). To jest największe upokorzenie.

             Istnieje inna droga, sprzeczna z drogą Chrystusa: światowość. Światowość oferuje nam drogę próżności, pychy, sukcesu… Jest inną drogą. Zły duch zaproponował ją także Jezusowi podczas czterdziestu dni na pustyni. Ale Jezus ją bez wahania odrzucił. Wraz z Nim także i my możemy pokonać tę pokusę, nie tylko przy specjalnych okazjach, ale w zwykłych okolicznościach życia.

Pomaga nam w tym i pokrzepia przykład tak wielu mężczyzn i kobiet, którzy w ciszy i ukryciu, na co dzień wyrzekają się samych siebie, aby służyć innym: choremu krewnemu, samotnej osobie starszej, czy niepełnosprawnej …

Pomyślmy także o upokorzeniu tych, którzy ze względu na swoją postawę wierności Ewangelii są dyskryminowani i osobiście za to płacą. Pomyślmy też o naszych braciach i siostrach, którzy cierpią prześladowanie z tego powodu, że są chrześcijanami, współczesnych męczennikach: nie zapierają się Jezusa i godnie znoszą obelgi i zniewagi. Idą za Nim Jego drogą. Możemy mówić o „mnóstwie świadków” (Hbr 12,1).

           Także i my wraz z nimi stanowczo pójdźmy tą drogą, z wielką miłością dla Niego, naszego Pana i Zbawiciela. To miłość nas będzie prowadzić i da nam siłę.  A gdzie On jest, także i my będziemy (J 12, 26)

 

czytanie     I:             Iz 50, 4-7

psalm      22:             Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił? 

czytanie   II:              Flp 2, 6-11                                        

Ewangelia :               Mk 14, 1-15,47     

 

Ojciec św. Franciszek   (29.03.2015 r.)

+ L I T U R G I A      T Y G O D N I A +

 

-Wielki Poniedziałek:         Iz 42, 1-7; Ps 27; J 12, 1-11  

-Wielki Wtorek:                   Iz 49, 1-6; Ps 71; J 13, 21-33. 36-38            

-Wielka Środa:                     Iz 50, 4-9a; Ps 69; Mt 26, 14-25                  

-Wielki Czwartek:               Wj 12, 1-14; Ps 116B; 1 Kor 11, 23-26; J 13, 1-15 

-Wielki Piątek:                     Iz 52, 13 – 53; Ps 31; Hbr 4, 14-16; 5, 7-9; J 18 i 19

-Wieka Sobota:                    dzień spoczynku Pana Jezusa w grobie                                

                                        

= O G Ł O S Z E N I A      D U S Z P A S T E R S K I E =

 

■ Spowiedź przedświąteczna w naszym kościele:

    w poniedziałek, wtorek i środę – od godz. 17.30 do godz. 18.30.

    Prosimy nie odkładać spowiedzi na ostatnią chwilę.

 

 Kancelaria Parafialna i Biuro Informacji dla Pielgrzymów czynne w tym tygodniu tylko do środy.

 

■ Wszystkich chętnych zapraszamy na spektakl autorstwa Karola Wojtyły pt. „Przed sklepem jubilera” („La bottega dell`orefice”) – w języku włoskim. Poniedziałek 26 marca, godz. 20.45, Teatro della Cometa (Via del Teatro di Marcello 4), wstęp wolny.

 

■ Gorąco zachęcamy do licznego udziału w Triduum Paschalnym, które to dni stanowią szczyt całego roku liturgicznego!

 

■ LITURGIA   TRIDUUM   PASCHALNEGO:

 

W. Czwartek – Msza Wieczerzy Pańskiej – godz. 18.00 (następnie możliwość modlitwy prywatnej przy ołtarzu adoracji do godz. 22.00)

 

W. Piątek – Liturgia Męki Pańskiej – godz. 18.00 (możliwość adoracji przy Grobie Pańskim do godz. 22.30)

 

W. Sobota – błogosławieństwo pokarmów na stół wielkanocny („święconka”) – od godz. 9.00 do godz. 15.00 (co pół godziny, w Auli św. Jana Pawła II); spowiedź i adoracja Najświętszego Sakramentu (w kościele) – od godz. 9.30 do godz. 15.30.

 

WIGILIA   PASCHALNA  –  GODZ. 21.00

 

NIEDZIELA  ZMARTWYCHWSTANIA – Msze św. o godz. 8.30, 10.00, 11.00, 12.00 oraz 18.00. Zapraszamy na uroczyste nieszpory na godz. 17.30.

 

■ W Wielki Piątek obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych oraz post ścisły. Zachęcamy, by również w Wielką Sobotę powstrzymać się od pokarmów mięsnych.

 

■ Ofiary składane przez wiernych w Wielki Piątek przeznaczone są na pomoc dla Ziemi Świętej.

 

■ W Niedzielę Wielkanocną nie będzie (!) Mszy św. o godz. 7.15.

 

 W przyszłą niedzielę Msza św. o godz. 12.00 w intencji członków Żywego Różańca, a po niej – zmiana tajemnic.

 

■ W Poniedziałek Wielkanocny Msze św. w naszym kościele sprawowane będą o godz.: 8.30, 10.00, 12.00 i 18.00.

 

■ Poradnictwo rodzinne – telefon: 328 466 47 75.

 

kościół    św.  Stanisława    B.M.

 via delle Botteghe Oscure 15,  00186 Roma

Rektor – ks. prałat Paweł Ptasznik

kontakt w sprawach parafialnych:

tel. 06 679 53 47;   e-mail: parafiaroma@gmail.com

ks. Antoni Pyznar         –   tel. 06 679 53 47 wewn. 213

ks. Jacek Staniek  SChr  –   tel. 06 679 53 47 wewn. 212

Biuro Informacji dla Pielgrzymów:

tel. 06 679 53 47 wewn. 222

www.duszpasterstwopolakowwrzymie.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.