Zmartwychwstanie Pańskie, 01.IV.2018

Siostry i Bracia w Chrystusie! Po przebyciu 40 dniowego szlaku wielkopostnej dobrej przemiany, mogliśmy w duchu wiary, przeżywać najważniejsze dni w cią­gu całego roku liturgicznego – święte Triduum Paschalne. Jednocząc się z Jezusem, który za nas cierpiał, umarł i zmartwychwstał, pragniemy, by nasze życie nabrało nowego blasku. Źródłem tego blasku jest właśnie wydarzenie najważniejsze w dziejach ludzkości i świata – zmartwych­wstanie naszego Pana Jezusa Chrystusa. To Wydarzenie zmienia wszystko! Jesteśmy uratowani, przeszliśmy ze śmierci do życia, mamy dostęp do szczęścia wiecznego…

            Dziękując Wam za Wasze życie wiary, za świadectwo przywiązania do Ewangelii i Kościoła, za Waszą ofiarność i zaangażowanie, za Waszą modlitwę i apostolski trud, składam z serca płynące życzenia: niech tegoroczne święta będą dobrymi świętami – niech zaowocują umocnieniem naszej więzi z Bogiem i uszlachetnią nasze relacje z ludźmi, niech w Waszych sercach zawsze mieszka pokój Boży!

 Błogosławionych, pięknych, nasyconych nadzieją świąt Zmartwychwstania życzę w imieniu Duszpasterzy!

 

ks. Pawel Ptasznik,

Rektor

 

czytanie     I:               Dz 10, 34a.37-43

psalm    118:             W tym dniu wspaniałym wszyscy się weselmy!

czytanie   II:              Kol 3, 1-4                  

Ewangelia :               J 20, 1-9                                             

 

Słowa Ewangelii według św. Jana: Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra oraz do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: «Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono».

           Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka.

             Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą w jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, że On ma powstać z martwych.

 

           „Oto dzień, który uczynił Pan: radujmy się w nim i weselmy” (Ps 118, 24).

Tymi słowami wyraża Kościół swą radość paschalną przez całą oktawę wielkanocną. Codziennie w ciągu tej oktawy trwa ten Jeden Dzień, który uczynił Pan. Dzień, który jest dziełem Bożej mocy objawionej w Zmartwychwstaniu Chrystusa. Zmartwychwstanie jest początkiem nowego Życia i nowego Czasu. Jest początkiem nowego Człowieka i nowego Świata.

            Uczynił kiedyś Bóg-Stwórca świat z nicości. (…) Ten świat za sprawą człowieka uległ zepsuciu przez grzech. Został poddany śmierci, a czas stał się miarą życia, odmierzającą godziny, dni i lata od poczęcia człowieka aż do śmierci.

Zmartwychwstanie zaszczepia w tym świecie poddanym grzechowi i śmierci Nowy Dzień: jest to Dzień, który uczynił Pan. Ten Dzień jest zaczynem Nowego Życia, które ma rozrastać się w człowieku, przechodząc w nim poprzez granicę śmierci ku wieczności w Bogu Samym. Jest ten Dzień początkiem Przyszłości – ostatecznej, eschatologicznej Przyszłości Człowieka i Świata, którą Kościół wyznaje i do której prowadzi człowieka przez wiarę w „świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie i żywot wieczny”. Podstawą tej wiary jest Chrystus, który „umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, trzeciego dnia zmartwychwstał”.  I właśnie ten trzeci dzień – trzeci dzień Triduum Sacrum – stał się tym „Dniem, który Pan uczynił” (…).

 

św. Jan Paweł II (Rzym, 9 kwietnia 1980 r.)

 

+ L I T U R G I A      T Y G O D N I A +

 

 

-poniedziałek, 02.04.          Dz 2, 14.22b-32;   Ps 16;   Mt 28, 8-15                            

-wtorek, 03.04.                     Dz 2, 36-41;   Ps 33;   J 20, 11-18                                                                            

-środa, 04.04.                       Dz 3, 1-10;   Ps 105;   Łk 24, 13-35            

-czwartek,  05.04.                 Dz 3, 11-26;   Ps 8;   Łk 24, 35-48                                                                                                 

-piątek, 06.04.                       Dz 4, 1-12;   Ps 118;   J 21, 1-14                                                      

-sobota, 07.04.                      Dz 4, 13-21;   Ps 118;   Mk 16, 9-15                                              

 

 

= O G Ł O S Z E N I A      D U S Z P A S T E R S K I E =

 

 

■ Bardzo serdecznie pragniemy podziękować tym wszystkim osobom, które przyczyniły się do przygotowania i godnego przeprowadzenia liturgii Wielkiego Tygodnia. „Bóg zapłać!”

■ W Poniedziałek Wielkanocny Msze św. w naszym kościele będą sprawowane o godz.: 8.30, 10.00, 12.00 oraz o 18.00.

■ W poniedziałek i środę kancelaria parafialna nieczynna.

 

■ W najbliższy piątek, ze względu na Oktawę Wielkiej Nocy, nie obowiązują piątkowe przepisy pokutne. Jest to także pierwszy piątek miesiąca. Okazja do spowiedzi oraz adoracji Najświętszego Sakramnetu – od godz. 17.30.

 

■ W przyszłą niedzielę, zwaną Niedzielą Białą, kiedy kończymy obchód Oktawy Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego, przypada

święto Bożego Miłosierdzia. Z tej okazji zapraszamy na specjalne nabożeństwo na godz. 17.30!

 

■ W przyszłą niedzielę, o godz. 19.00, zapraszamy na wieczór poświęcony wspomnieniu św. Jana Pawła II, pt. „W poszukiwaniu własnej drogi”, zorganizowany z inicjatywy Stowarzyszenia „Insieme”.

 

■ W przyszłą niedzielę, od godz. 16.30 – spotkanie grupy modlitewnej Salvator.

 

■ Poradnictwo rodzinne – telefon: 328 466 47 75.

 

kościół    św.  Stanisława    B.M.

 via delle Botteghe Oscure 15,  00186 Roma

Rektor – ks. prałat Paweł Ptasznik

kontakt w sprawach parafialnych:

tel. 06 679 53 47;   e-mail: parafiaroma@gmail.com

ks. Antoni Pyznar         –   tel. 06 679 53 47 wewn. 213

ks. Jacek Staniek  SChr  –   tel. 06 679 53 47 wewn. 212

Biuro Informacji dla Pielgrzymów:

tel. 06 679 53 47 wewn. 222

www.duszpasterstwopolakowwrzymie.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.