Miesiąc: <span>wrzesień 2023</span>

Home / 2023 / wrzesień
XXVI  NIEDZIELA  ZWYKŁA, 01.10.2023
Wpis

XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA, 01.10.2023

Czytanie  I:           Ez 18, 25-28; Psalm   25:            Wspomnij, o Panie, na swe miłosierdzie; Czytanie II:          Flp 2, 1-11; Ewangelia:           Mt 21, 28-32;                Z Ewangelii według św. Mateusza:               Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: “Co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów....

XXV  NIEDZIELA  ZWYKŁA, 24.09.2023
Wpis

XXV NIEDZIELA ZWYKŁA, 24.09.2023

Czytanie  I:           Iz 55, 6-9; Psalm  145:           Pan blisko wszystkich, którzy Go wzywają; Czytanie II:          Flp 1, 20c-24. 27a; Ewangelia:           Mt 20, 1-16a;                 Z Ewangelii według św. Mateusza:                 Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść: “Królestwo niebieskie podobne jest do...

XXIV  NIEDZIELA  ZWYKŁA, 17.09.2023
Wpis

XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA, 17.09.2023

Czytanie  I:           Syr 27, 30 – 28, 7; Psalm  103:           Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia; Czytanie II:          Rz 14, 7-9; Ewangelia:           Mt 18, 21-35;                 Z Ewangelii według św. Mateusza:                 Piotr podszedł do Jezusa i zapytał: “Panie, ile razy mam przebaczyć,...

  • 1
  • 2