Miesiąc: <span>styczeń 2020</span>

Home / 2020 / styczeń
TRZECIA  NIEDZIELA  ZWYKŁA, 26.01.2020
Wpis

TRZECIA NIEDZIELA ZWYKŁA, 26.01.2020

Czytanie  I:    Iz 8, 23b – 9, 3; Psalm    27:    Pan moim światłem i zbawieniem moim; Czytanie II:   1 Kor 1, 10-13. 17; Ewangelia:    Mt 4, 12-23; Słowa Ewangelii według św. Mateusza:             Gdy Jezus posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei. Opuścił jednak Nazaret, przyszedł i osiadł...

DRUGA  NIEDZIELA ZWYKŁA, 19.01.2020
Wpis

DRUGA NIEDZIELA ZWYKŁA, 19.01.2020

Czytanie  I:    Iz 49, 3. 5-6; Psalm    40:    Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę; Czytanie II:   1 Kor 1, 1-3; Ewangelia:    J 1, 29-34; Słowa Ewangelii według św. Jana:            Jan zobaczył podchodzącego ku niemu Jezusa i rzekł: „Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. To jest Ten, o którym powiedziałem: Po...

NIEDZIELA  CHRZTU  PAŃSKIEGO, 12.01.2020
Wpis

NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO, 12.01.2020

Czytanie  I:    Iz 42, 1-4. 6-7; Psalm    29:    Pan ześle pokój swojemu ludowi; Czytanie II:   Dz 10, 34-38; Ewangelia:    Mt 3, 13-17; Słowa Ewangelii według św. Marka:            Jezus przyszedł z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć od niego chrzest. Lecz Jan powstrzymywał Go, mówiąc: „To ja potrzebuję chrztu od...

  • 1
  • 2