TRZECIA NIEDZIELA ZWYKŁA, 26.01.2020

TRZECIA  NIEDZIELA  ZWYKŁA, 26.01.2020

Czytanie  I:    Iz 8, 23b – 9, 3;

Psalm    27:    Pan moim światłem i zbawieniem moim;

Czytanie II:   1 Kor 1, 10-13. 17;

Ewangelia:    Mt 4, 12-23;

Słowa Ewangelii według św. Mateusza:

            Gdy Jezus posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei. Opuścił jednak Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem, na pograniczu ziem Zabulona i Neftalego. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza: „Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego, na drodze ku morzu, Zajordanie, Galilea pogan! Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie, i mieszkańcom cienistej krainy śmierci wzeszło światło”. Odtąd począł Jezus nauczać i mówić: „Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie”. Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, Jezus ujrzał dwóch braci: Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich: „Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi”. Oni natychmiast, zostawiwszy sieci, poszli za Nim. A idąc stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci: Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali w łodzi swe sieci. Ich też powołał. A oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za Nim. I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię o królestwie i lecząc wszelkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu.

 

    Od jutra zaczynam biegać! Od jutra przestaję palić! Od jutra będę lepiej się uczyć! Od jutra będę mniej przesiadywać na Facebooku a więcej poświęcać czasu na lekturę dobrą lekturę! Od jutra będę codziennie się rano i wieczorem modlić! Od jutra… wszystko od jutra! I to wczorajsze jeszcze jutro dzisiaj właśnie już nadeszło, ale jakby trochę za szybko… Więc znowu: No dobrze, dziś jeszcze sobie odpuszczę, ale już od jutra to na pewno zacznę… (…) Zauważmy (…), że powoływani do grona uczniów poszli za Jezusem bez najmniejszego nawet wahania (natychmiast, zaraz). Ta bezzwłoczność pozytywnej odpowiedzi Szymona Piotra, Andrzeja, Jakuba i Jana na wezwanie Jezusa do pójścia za Nim jest wprost szokująca, gdy weźmie się pod uwagę, że Jezus ani nie gwarantował im stabilizacji życia, ani też nie roztaczał przed nimi choćby jedynie mglistych możliwości zrobienia jakiejkolwiek kariery. Pierwsi uczniowie Jezusa za bardzo Go nawet nie znali. Wiedzieli tylko, że stojący przed nimi Nauczyciel wzywa do pokuty i nawrócenia. A mimo to poszli za Jezusem i to dosłownie, jak zanotował Ewangelista, bez zwłoki. (…) Odpowiedzi, jakich udzielili na Boże wezwanie Apostołowie Szymon Piotr, Andrzej, Jakub i Jan (…) wskazują, że wypełnianie woli Bożej jest w życiu człowieka najważniejsze. I nic nie może usprawiedliwić powiedzenia Bogu: „Od jutra się nawrócę! Od jutra zerwę z grzechem! Od jutra będę życzliwszy wobec innych…”. Dlatego nigdy nie mówmy Panu „od jutra”!

ks. Zdzisław Kieliszek (www.uwm.edu.pl/wt/niedzielna-refleksja)

 

+ L I T U R G I A        T Y G O D N I A +

– poniedziałek, 27.01. 2 Sm 5, 1-7.10; Ps 89; Mk 3, 22-30
– wtorek, 28.01. 2 Sm 6, 12b-15.17-19; Ps 24; Mk 3, 31-35

św. Tomasza z Akwinu, prezbitera i DK

– środa, 29.01. 2 Sm 7, 4-17; Ps 89; Mk 4, 1-20
– czwartek, 30.01. 2 Sm 7, 18-19.24-29; Ps 132; Mk 4, 21-25
– piątek, 31.01. 2 Sm 11, 1-27c; Ps 51; Mk 4, 26-34

św. Jana Bosko, prezbitera

sobota, 01.02. 2 Sm 12, 1-7a.10-17; Ps 51; Mk 4, 35-41

 

= O G Ł O S Z E N I A        D U S Z P A S T E R S K I E =

■  Dziś obchodzimy Niedzielę Słowa Bożego.

■ Przypominamy, że Kancelaria Parafialna oraz Biuro Informacji dla Pielgrzymów już na stałe pozostaną w środy NIECZYNNE.

■ W dzisiejszą niedzielę, s. dr Krystyna Szweda, zaprasza, w ramach katechezy dla dorosłych, na projekcję filmu pt. „Nieplanowane”, a następnie na kolejne spotkanie w ramach cyklu „Kobiety w  Biblii” (początek o godz. 15.00 w Auli).

■ Wszystkich polskich studentów zapraszamy na spotkanie formacyjne z ks. Rektorem – w poniedziałek (27.01.) o godz. 19.30.

■ W niedzielę za tydzień (02.02.), bezpośrednio po Mszy św. o godz. 12.00 – zmiana tajemnic dla członków Żywego Różańca.

■ W przyszłą niedzielę (02.02.), zapraszamy na godz. 19.00, na kolejny Wieczór Uwielbienia!

■ Spotkanie lektorów oraz zbiórka ministrantów odbędą się w tym miesiącu wyjątkowo dopiero w drugą sobotę miesiąca (08.02.).

■ Zachęcamy do nabywania i lektury prasy katolickiej (najnowszy numer „Miłujcie się”, „Niedzieli” oraz „Gościa Niedzielnego”).

■ Poradnictwo rodzinne (kontakt: 328 466 47 75.