Rok: <span>2020</span>

Home / 2020
NIEDZIELA  ŚWIĘTEJ  RODZINY,  27.12.2020
Wpis

NIEDZIELA ŚWIĘTEJ RODZINY, 27.12.2020

Czytanie  I:    Rdz 15, 1-6; 21, 1-3; Psalm  105 :   Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu; Czytanie II:   Hbr 11, 8. 11-12. 17-19; Ewangelia:    Łk 2, 22-40;                 Z Ewangelii według św. Łukasza:                Gdy upłynęły dni ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, Rodzice...

IV  NIEDZIELA  ADWENTU, 20.12.2020
Wpis

IV NIEDZIELA ADWENTU, 20.12.2020

Czytanie  I:    2 Sm 7, 1-5. 8b-12. 14a. 16; Psalm   89 :    Na wieki będę sławił łaski Pana; Czytanie II:   Rz 16, 25-27; Ewangelia:    Łk 1, 26-38;                      Z Ewangelii według św. Łukasza:                      Bóg posłał anioła...

III  NIEDZIELA  ADWENTU, 13.12.2020
Wpis

III NIEDZIELA ADWENTU, 13.12.2020

Czytanie  I:    Iz 61, 1-2a. 10-11; Psalm        :    Raduj się, duszo, w Bogu, Zbawcy moim; Czytanie II:   1 Tes 5, 16-2; Ewangelia:    J 1, 6-8. 19-28;                Z Ewangelii według św. Jana:                Pojawił się człowiek posłany przez Boga – Jan mu było...