NIEDZIELA ŚWIĘTEJ RODZINY, 27.12.2020

NIEDZIELA  ŚWIĘTEJ  RODZINY,  27.12.2020

Czytanie  I:    Rdz 15, 1-6; 21, 1-3;

Psalm  105 :   Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu;

Czytanie II:   Hbr 11, 8. 11-12. 17-19;

Ewangelia:    Łk 2, 22-40;

                Z Ewangelii według św. Łukasza:

               Gdy upłynęły dni ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, Rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby przedstawić Go Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: “Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu”. Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem Prawa Pańskiego. A żył w Jeruzalem człowiek imieniem Symeon. Był to człowiek sprawiedliwy i pobożny, wyczekujący pociechy Izraela; a Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego. z natchnienia więc Ducha przyszedł do świątyni. A gdy Rodzice wnosili dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim według zwyczaju Prawa, on wziął Je w objęcia, błogosławił Boga i mówił: “Teraz, o Władco, pozwalasz odejść słudze Twemu w pokoju, według Twojego słowa. Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, które przygotowałeś wobec wszystkich narodów: światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela”. A Jego ojciec i Matka dziwili się temu, co o Nim mówiono. Symeon zaś błogosławił ich i rzekł do Maryi, Matki Jego: «Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą – a Twoją duszę miecz przeniknie – aby na jaw wyszły zamysły serc wielu». Była tam również prorokini Anna, córka Fanuela z pokolenia Asera, bardzo podeszła w latach. Od swego panieństwa siedem lat żyła z mężem i pozostała wdową. Liczyła już sobie osiemdziesiąt cztery lata. Nie rozstawała się ze świątynią, służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą. Przyszedłszy w tej właśnie chwili, sławiła Boga i mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jeruzalem. A gdy wypełnili wszystko według Prawa Pańskiego, wrócili do Galilei, do swego miasta – Nazaretu. Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na Nim.

 

 + L I T U R G I A     T Y G O D N I A +

– poniedziałek, 28.12. 1 J 1, 5 – 2, 2; Ps 124; Mt 2, 13-18

świętych Młodzianków, męczenników

– wtorek, 29.12. 1 J 2, 3-11; Ps 96; Łk 2, 22-35
– środa, 30.12. 1 J 2, 12-17; Ps 96; Łk 2, 36-40
– czwartek, 31.12. 1 J 2, 18-21; Ps 96; J 1, 1-18
piątek, 01.01.2021 Lb 6, 22-27; Ps 67; Ga 4, 4-7; Łk 2, 16-21

urocz. Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

– sobota, 02.01. 1 J 2, 22-28; Ps 98; J 1, 19-28

św. Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu

 

= O G Ł O S Z E N I A     D U S Z P A S T E R S K I E =

■ W Kościele trwa oktawa uroczystości Narodzenia Pańskiego.

■ Msza św. w intencji rodzin – dzisiaj o godz. 10.00.

■ Ze względu na bezpieczeństwo epidemiologiczne rezygnujemy, z praktykowanej w tym czasie, wizyty duszpasterskiej, zwanej „kolędą”. Jeśli warunki na to pozwolą, będzie mogła się ona odbyć w późniejszym terminie.

■ W tym tygodniu Kancelaria Parafialna czynna jedynie we wtorek.

■ W ostatni dzień roku kalendarzowego (czwartek, 31.12.) zapraszamy na Mszę św. o godz. 18.30, a po niej na nabożenstwo dziękczynno-przebłagalne. Tego dnia nie będzie nabożeństwa różańcowego!

■ W piątek (01.01., Nowy Rok) przypada obowiązkowa uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki. Msze św. (na które trzeba się wcześniej zapisać) o godz.: 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00 oraz o 18.00. Nie będzie Mszy św. o godz.7.15!!!

Tego dnia nie obowiązują piątkowe przepisy pokutne.

■ 1 stycznia przypada pierwszy piątek miesiąca. Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi św. już od godz. 17.00. O godz. 17.45 – nabożeństwo ku czci Bożego Serca i o godz. 18.00 – Msza święta. Zapraszamy!

■ Udział we Mszach św. w okresie świątecznym (limit: 24 osoby), należy koniecznie zgłosić wcześniej telefonicznie  (pod numerem telefonu: 380 6477127, codziennie – między godz. 16.00 a 17.30 lub między godz. 20.00 a 21.00).

Już od dziś (27.12.) przyjmujemy telefoniczne zapisy na Msze św. 31 grudnia wieczorem oraz 1 stycznia, a także w uroczystość Objawienia Pańskiego (Trzech Króli – 6 stycznia; Msze św. według obecnego planu niedzielnego), wraz z wieczorną Mszą 5 stycznia.

Proszę zwrócić uwagę na obowiązujące aktualnie zasady dotyczące przemieszczania się osób. W wypadku rezygnacji z zarezerwowanego miejsca, prosimy koniecznie o informację! Według informacji, jaką otrzymaliśmy od Prefekta tutejszego regionu duszpasterskiego, do naszego kościoła mogą bezpiecznie przybyć jedynie mieszkańcy Comune di Roma, zaopatrzeni w “autocertificato” (modello_autodichiarazione_editabile_ottobre_2020). W rubryce “altri motivi” należy wpisać: “Fa parte della comunità pastorale presso la Chiesa di San Stanislao dei Polacchi in via delle Botteghe Oscure, 15”.

■ W sobotę, 2 stycznia, zapraszamy na pierwszosobotnie nabożeństwo ku czci Niepokalanego Serca Maryi (godz. 18.00).

■ W przyszłą niedzielę (03.01.), o godz. 12.00, zostanie odprawiona Msza św. w intencji Róż Różańcowych. Bezpośrednio po liturgii nastąpi zmiana tajemnic.

■ W przyszłą niedzielę (03.01.), zapraszamy na kolejny Wieczór Uwielbienia. Początek o godz. 19.00. Konieczne są wcześniejsze zapisy!

■ Kalendarze na rok 2021 oraz aktualna prasa katolicka – do nabycia w zakrystii.