IV NIEDZIELA ADWENTU, 20.12.2020

IV  NIEDZIELA  ADWENTU, 20.12.2020

Czytanie  I:    2 Sm 7, 1-5. 8b-12. 14a. 16;

Psalm   89 :    Na wieki będę sławił łaski Pana;

Czytanie II:   Rz 16, 25-27;

Ewangelia:    Łk 1, 26-38;

                     Z Ewangelii według św. Łukasza:

                     Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef, z rodu Dawida; a dziewicy było na imię Maryja. Wszedłszy do Niej, Anioł rzekł: “Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami”. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co by miało znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: “Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i zostanie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca”. Na to Maryja rzekła do anioła: “Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?” Anioł Jej odpowiedział: “Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego okryje Cię cieniem. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. a oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, którą miano za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego”. Na to rzekła Maryja: “Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego”. Wtedy odszedł od Niej Anioł.

 

S i o s t r y    i    B r a c i a    w    C h r y s t u s i e  !

Z okazji świąt narodzin naszego Zbawcy Jezusa Chrystusa, życzymy Wam, by jego światło napełnialo Wasze serca, by jego moc towarzyszyła Waszym przedsięwzięciom, a Jego łaska przemianiała Was coraz bardziej w ludzi „po Jego myśli”. Pięknych, owocnych Świąt Wam życzymy. A nadchodzący rok niech obfituje w wiele radosnych wydarzeń w naszym życiu osobistym i wspólnotowym!

 Duszpasterze  i  Siostry sercanki

+ L I T U R G I A     T Y G O D N I A +

– poniedziałek, 21.12. So 3, 14-17; Ps 33; Łk 1, 39-45
– wtorek, 22.12. 1 Sm 1, 24-28; 1 Sm 2, 1-8; Łk 1, 46-56
– środa, 23.12. Ml 3, 1-4. 23-24; Ps 25; Łk 1, 57-66
– czwartek, 24.12. 2 Sm 7, 1-5. 8b-12. 14a. 16; Ps 89; Łk 1, 67-79
piątek, 25.12. Iz 52, 7-10; Ps 98; Hbr 1, 1-6; J 1, 1-18

uroczystość Narodzenia Pańskiego

– sobota, 26.12. Dz 6, 8-10; 7, 54-60; Ps 31; Mt 10, 17-22

św. Szczepana, pierwszego męczennika

 

= O G Ł O S Z E N I A     D U S Z P A S T E R S K I E =

■ Dobre przygotowanie do Świąt Bożego Narodzenia to także przystąpienie do sakramentu pokuty i pojednania.

S P O W I E D Ź   PRZEDŚWIĄTECZNA – w dzisiejszą niedzielę (20.12.) – od godz. 7.00 do 12.30 oraz od 17.00 do 18.30;

-poniedziałek, wtorek, środa (ks. gość) – od godz. 18.00 do 19.00.

Spowiedź odbywa się w Auli. ZACHĘCAMY!

Jeśli ktoś prefeuje spowiedź w konfesjonale, to może z niej skorzystać (w języku polskim) w Bazylice św. Piotra, Bazylice św. Jana na Lateranie lub w Bazylice Santa Maria Maggiore.

■ Dziś możliwość skorzystania z poradnictwa rodzinnego oraz psychologicznego – między godz. 9.30 a 11.30, w pomieszczeniach biura parafialnego.

■ Dzisiaj (20.12.), w rzymskim kościele św. Pankracego, odbędzie się polonijne spotkanie opłatkowe, połączone z koncertem kolęd oraz otwarciem wystawy „Jan Paweł II – duchowy ojciec Solidarności”. Początek o godz. 15.00.

■ W tym tygodniu Kancelaria Parafialna czynna jedynie we wtorek.

■ W opłatki na stół wigilijny można zaopatrzyć się w zakrystii.

■ Zachęcamy do podtrzymywania starych, polskich zwyczajów i tradycji w Wigilię Bożego Narodzenia (24.12.).

W piątek (25.12.) przypada obowiązkowa uroczystość Narodzenia naszego Pana Jezusa Chrystusa. Tego dnia nie obowiązują piątkowe przepisy pokutne.

P R O G R A M        Ś W I Ą T E C Z N Y :

24.12. – PASTERKA  –  godz. 18.00 i godz. 20.00

25.12. – NARODZENIE  PAŃSKIE –  godz.: 7.15, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00 i 18.00

26.12. – ŚWIĘTEGO  SZCZEPANA (II dzień świąt) –  godz.: 7.15, 8.00, 10.00,  12.00 i 18.30

27.12. – NIEDZIELA  ŚWIĘTEJ  RODZINY –  godz.: 7.15, 8.00, 9.00, 10.00,  11.00, 12.00 i 18.00.

Udział we Mszach św. w okresie świątecznym (limit: 24 osoby), należy koniecznie zgłosić wcześniej telefonicznie (pod numerem telefonu: 380 6477127, codziennie – między godz. 16.00 a 17.30 lub między 20.00 a 21.00).

Prosimy zwrócić baczną uwagę na nowe zasady dotyczące przemieszczania się osób (ogłoszone 18.12.). W wypadku rezygnacji z zarezerwowanego już miejsca, prosimy koniecznie o informację!

Według informacji, jaką otrzymaliśmy od Prefekta tutejszego regionu duszpasterskiego, do naszego kościoła mogą bezpiecznie przybyć jedynie mieszkańcy Comune di Roma, zaopatrzeni w “autocertificato” (modello_autodichiarazione_editabile_ottobre_2020). W rubryce “altri motivi” należy wpisać: “Fa parte della comunità pastorale presso la Chiesa di San Stanislao dei Polacchi in via delle Botteghe Oscure, 15”.

■ Pary małżeńskie, które w kończącym się roku obchodziły okrągłe jubileusze, proszone są o zgłoszenie się – najpóźniej do poniedziałku (21.12.) – do zakrystii. W ich intencji, w Niedzielę Świętej Rodziny (27.12., godz. 10.00), zostanie odprawiona specjalna Msza św.

■ W przedsionku kościoła zostały wywieszone zapowiedzi przedślubne.

■ Kalendarze na rok 2021 oraz aktualna prasa katolicka – do nabycia w zakrystii.