III NIEDZIELA ADWENTU, 13.12.2020

III  NIEDZIELA  ADWENTU, 13.12.2020

Czytanie  I:    Iz 61, 1-2a. 10-11;

Psalm        :    Raduj się, duszo, w Bogu, Zbawcy moim;

Czytanie II:   1 Tes 5, 16-2;

Ewangelia:    J 1, 6-8. 19-28;

               Z Ewangelii według św. Jana:

               Pojawił się człowiek posłany przez Boga – Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz został posłany, aby zaświadczyć o światłości. Takie jest świadectwo Jana. Gdy Żydzi wysłali do niego z Jerozolimy kapłanów i lewitów z zapytaniem: “Kto ty jesteś?”, on wyznał, a nie zaprzeczył, oświadczając: “Ja nie jestem Mesjaszem”. Zapytali go: “Cóż zatem? Czy jesteś Eliaszem?” Odrzekł: “Nie jestem”. “Czy ty jesteś prorokiem?” Odparł: “Nie”. Powiedzieli mu więc: “Kim jesteś, abyśmy mogli dać odpowiedź tym, którzy nas wysłali? Co mówisz sam o sobie?” Powiedział: “Jam głos wołającego na pustyni: Prostujcie drogę Pańską, jak rzekł prorok Izajasz”. A wysłannicy byli spośród faryzeuszów. i zaczęli go pytać, mówiąc do niego: “Czemu zatem chrzcisz, skoro nie jesteś ani Mesjaszem, ani Eliaszem, ani prorokiem?” Jan im tak odpowiedział: “Ja chrzczę wodą. Pośród was stoi Ten, którego wy nie znacie, który po mnie idzie, a któremu ja nie jestem godzien odwiązać rzemyka u Jego sandała”. Działo się to w Betanii, po drugiej stronie Jordanu, gdzie Jan udzielał chrztu.

 

+ L I T U R G I A     T Y G O D N I A +

– poniedziałek, 14.12. Lb 24, 2-7.15-17a; Ps 25; Mt 21, 23-27

św. Jana od Krzyża, prezbitera i DK

– wtorek, 15.12. So 3, 1-2. 9-13; Ps 34; Mt 21, 28-32
– środa, 16.12. Iz 45, 6b-8. 18. 21b-25; Ps 85; Łk 7, 18b-23
– czwartek, 17.12. Rdz 49, 1a. 2. 8-10; Ps 72; Mt 1, 1-17
– piątek, 18.12. Jr 23, 5-8; Ps 72; Mt 1, 18-24
– sobota, 19.12. Sdz 13, 2-7. 24-25a; Ps 71; Łk 1, 5-25

 

= O G Ł O S Z E N I A     D U S Z P A S T E R S K I E =

■ Punkt konsultacyjno-informacyjny czynny dziś w biurze parafialnym (Via delle Botteghe Oscure 16A) między godz. 9.30 a 11.30.

■ Dziś rozpoczynamy kurs przygotowujący młodzież do sakramentu bierzmowania. Spotkanie dla kandydaów i ich rodziców o godz. 17.00.

■ W najbliższy piątek (18.12.) kolejne spotkanie formacyjne dla polskich studentów (godz. 17.00).

■ Na wspólną adorację eucharystyczną, zapraszają członkowie chóu Gaudium Poloniae – piątek (18.12.), od godz. 20.00.

Zachęcamy gorąco do korzystania z sakramentu pokuty! Prosimy nie odkładać spowiedzi na ostatnie dni przed świętami.

SPOWIEDŹ  PRZEDŚWIĄTECZNA – od poniedziałku do soboty (codziennie), w godz. od 17.30 do 18.20. W przyszłą niedzielę (20.12.) od 7.00 do 12.30 oraz od 17.00 do 18.30. Spowiedź odbywa się w Auli.

Jeśli ktoś prefeuje spowiedź w konfesjonale, to może z niej skorzystać (w języku polskim) w Bazylice św. Piotra, Bazylice św. Jana na Lateranie lub w Bazylice Santa Maria Maggiore.

■ W adwencie zapraszamy wszystkich na tradycyjne RORATY – we wtorki i czwartki (oprócz 24 grudnia) o godz. 18.30.

■ Możliwość skorzystania z poradnictwa rodzinnego oraz psychologicznego – w niedzielę 20 grudnia, między godz. 9.30 a 11.30, w pomieszczeniach biura parafialnego.

■ W ostatnią niedzielę adwentu (20.12.), w rzymskim kościele św. Pankracego, odbędzie się polonijne spotkanie opłatkowe, połączone z koncertem kolęd. Początek o godz. 15.00.

■ W opłatki na stół wigilijny można zaopatrzyć się w zakrystii.

■ Od jutra (14.12.) można zgłaszać się na udział we Mszach św. (maks. 24 osoby) w okresie świątecznym (pod numerem telefonu: 380 6477127, między 16.00 a 17.30 oraz między 20.00 a 21.00).

PROGRAM  ŚWIĄTECZNY:

24.12. – PASTERKA  –  godz. 18.00 i godz. 20.00

25.12. – NARODZENIE  PAŃSKIE –  godz.: 7.15, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00 i 18.00

26.12. – ŚWIĘTEGO  SZCZEPANA (II dzień świąt) –  godz.: 7.15, 8.00, 10.00,  12.00 i 18.30

27.12. – NIEDZIELA  ŚWIĘTEJ  RODZINY –  godz.: 7.15, 8.00, 9.00, 10.00,  11.00, 12.00 i 18.00

■ Pary małżeńskie, które w kończącym się roku obchodziły okrągłe jubileusze, proszone są o zgłoszenie się do zakrystii (do przyszłej niedzieli włącznie). W ich intencji zostanie odprawiona specjalna Msza św. w Niedzielę Świętej Rodziny (27.12., o godz. 10.00).

■ Ukazał się pierwszy tom monumentalnego dzieła, ukazującego w sposób profesjonalny historię naszego kościoła. Jest to książka autorstwa ks. dr. Dariusza Radziechowskiego pt. „Karol Wojtyła w polskim kościele i hospicjum św. Stanisława w Rzymie”. Do nabycia w naszej zakrystii, w cenie 10 euro. POLECAMY!

Kalendarze kieszonkowe oraz ścienne, aktualna prasa katolicka – do nabycia w zakrystii.