II NIEDZIELA ADWENTU, 06.12.2020

II  NIEDZIELA  ADWENTU, 06.12.2020

Czytanie  I:    Iz 40, 1-5. 9-11;

Psalm    85:    Okaż swą łaskę i daj nam zbawienie;

Czytanie II:   2 P 3, 8-14;

Ewangelia:    Mk 1, 1-8;

                 Z Ewangelii według św. Marka:

                 Początek Ewangelii Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Jak jest napisane u proroka Izajasza: “oto Ja posyłam wysłańca mego przed Tobą; on przygotuje drogę Twoją. Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie dla Niego ścieżki”, wystąpił Jan Chrzciciel na pustyni i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów. Ciągnęła do niego cała judzka kraina oraz wszyscy mieszkańcy Jerozolimy i przyjmowali od niego chrzest w rzece Jordan, wyznając swoje grzechy. Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a żywił się szarańczą i miodem leśnym. i tak głosił: “idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby schyliwszy się, rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, on zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym”.

                 

                 Cała liturgia Adwentu nawiązuje do słów Poprzednika, wzywając nas, byśmy wyszli na spotkanie Chrystusowi, który przychodzi, aby nas zbawić. Przygotujmy się na to wspomnienie Jego narodzin w Betlejem przed ponad dwoma tysiącami lat, odnówmy naszą wiarę w Jego przyjście w chwale na końcu czasów. Uczmy się zarazem rozpoznawać Jego obecność wśród nas: On naprawdę nas nawiedza, również w osobach, które spotykamy, i w codziennych wydarzeniach.

                 Naszym wzorem i przewodnikiem na tej adwentowej drodze duchowej jest Maryja — błogosławiona o wiele bardziej dlatego, iż uwierzyła w Chrystusa, niż zrodziła Go według ciała (por. św. Augustyn, Serm. 25, 7; PL 46, 937). W Niej, Niepokalanej, zachowanej od wszelkiego grzechu i pełnej łaski, Bóg znalazł «dobrą ziemię», której powierzył nasienie nowej ludzkości.

 św. Jan Paweł II  (07.12.2003 r.)

 

+ L I T U R G I A     T Y G O D N I A +

– poniedziałek, 07.12. Iz 35, 1-10; Ps 85; Łk 5, 17-26

św. Ambrożego, biskupa i DK

wtorek, 08.12. Rdz 3, 9-15.20; Ps 98; Ef 1, 3-12; Łk 1, 26-38

uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP

– środa, 09.12. Iz 40, 25-31; Ps 103; Mt 11, 28-30
– czwartek, 10.12. Iz 41, 13-20; Ps 145; Mt 11, 11-15
– piątek, 11.12. Iz 48, 17-19; Ps 1; Mt 11, 16-19
– sobota, 12.12. Syr 48, 1-4.9-11; Ps 80; Mt 17, 10-13

 

= O G Ł O S Z E N I A     D U S Z P A S T E R S K I E =

Tymczasowo, Msze św. niedzielne w naszym kościele będą odprawiane o godz.: 7.15, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00 i 18.00. Msza o godz. 11.00 jest zarezerwowana dla dzieci komunijnych i ich rodziców.

■ Przypominamy, że w naszym kościele, ze względu na trwającą pandemię, dysponujemy ograniczoną liczbą miejsc, i dlatego na Msze niedzielne trzeba wcześniej zapisać się telefonicznie (380 647 7127); można to uczynić codziennie między 16.00 a 17.30 oraz między 20.00 a 21.00; zgłoszenie można też przesłać SMS-em (o każdej porze).

■ Możliwość skorzystania z poradnictwa rodzinnego / psychologicznego w biurze parafialnym (Via delle Botteghe Oscure 16A): dzisiaj, między godz. 9.30 a 11.30.

■ We wtorek 8 grudnia przypada obowiązkowa uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Msze św. w naszym kościele sprawowane będą tego dnia o godz. 7.15, 10.00, 12.00 oraz o 18.30. Przypominamy o wcześniejszych zapisach! O godz. 9.30 oraz o 18.00 zaśpiewamy wspólnie Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP.

■ W adwencie zapraszamy wszystkich na tradycyjne RORATY – we wtorki (oprócz 8 grudnia) i czwartki (oprócz 24 grudnia) o godz. 18.30!

■ Punkt informacyjno-konsultacyjny (w biurze parafialnym) czynny w niedzielę 13 grudnia, między godz. 9.30 a godz. 11.30.

■ Za tydzień, w niedzielę 13 grudnia, rozpoczynamy kurs przygotowujący młodzież do sakramentu bierzmowania! Kandydaci (wraz z rodzicami) wezmą udział w spotkaniu z ks. Mateuszem (o godz. 17.00), a następnie – o godz. 18.00 – we Mszy św.

■ W opłatki na stół wigilijny można zaopatrzyć się w zakrystii.

■ W najbliższym czasie planujemy zorganizować kurs przedmałżeński. Osoby chętne prosimy o wpisanie się na listę w zakrystii.

■ Ukazał się pierwszy tom monumentalnego dzieła, ukazującego w sposób profesjonalny historię naszego kościoła. Jest to książka autorstwa ks. dr. Dariusza Radziechowskiego pt. „Karol Wojtyła w polskim kościele i hospicjum św. Stanisława w Rzymie”. Do nabycia w naszej zakrystii, w cenie 10 euro. POLECAMY!

Kalendarze kieszonkowe oraz ścienne – do nabycia w zakrystii.