Miesiąc: <span>marzec 2019</span>

Home / 2019 / marzec
IV  NIEDZIELA  WIELKIEGO  POSTU, 31.03.2019
Wpis

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU, 31.03.2019

Czytanie  I:    Joz 5, 9a. 10-12; Psalm    34:    Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry; Czytanie II:   2 Kor 5, 17-21; Ewangelia:    Łk 15, 1-3.11-32; Słowa Ewangelii według św. Łukasza:          W owym czasie przybliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie, mówiąc: „Ten...

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU, 24.03.2019
Wpis

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU, 24.03.2019

Czytanie  I:    Wj 3, 1-8a. 13-15; Psalm   103:   Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia; Czytanie II:   1 Kor 10, 1-6. 10-12; Ewangelia:    Łk 13, 1-9;   Słowa Ewangelii według św. Łukasza:          W tym czasie przyszli jacyś ludzie i donieśli Jezusowi o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar. Jezus im odpowiedział: „Czyż myślicie,...

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU, 17.03.2019
Wpis

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU, 17.03.2019

Czytanie  I:    Rdz 15, 5-12. 17-18; Psalm    27:    Pan moim światłem i zbawieniem moim; Czytanie II:   Flp 3, 17 – 4, 1; Ewangelia:    Łk 9, 28b-36; Słowa Ewangelii według św. Łukasza:          Jezus wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę, aby się modlić. Gdy się modlił, wygląd Jego twarzy się odmienił,...

  • 1
  • 2