II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU, 17.03.2019

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU, 17.03.2019

Czytanie  I:    Rdz 15, 5-12. 17-18;

Psalm    27:    Pan moim światłem i zbawieniem moim;

Czytanie II:   Flp 3, 17 – 4, 1;

Ewangelia:    Łk 9, 28b-36;

Słowa Ewangelii według św. Łukasza:

         Jezus wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę, aby się modlić. Gdy się modlił, wygląd Jego twarzy się odmienił, a Jego odzienie stało się lśniąco białe. A oto dwóch mężów rozmawiało z Nim. Byli to Mojżesz i Eliasz. Ukazali się oni w chwale i mówili o Jego odejściu, którego miał dopełnić w Jeruzalem. Tymczasem Piotr i towarzysze snem byli zmorzeni. Gdy się ocknęli, ujrzeli Jego chwałę i obydwu mężów, stojących przy Nim. Gdy oni się z Nim rozstawali, Piotr rzekł do Jezusa: „Mistrzu, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza”. Nie wiedział bowiem, co mówi. Gdy jeszcze to mówił, pojawił się obłok i osłonił ich; zlękli się, gdy weszli w obłok. A z obłoku odezwał się głos: „To jest Syn mój, Wybrany, Jego słuchajcie!” W chwili gdy odezwał się ten głos, okazało się, że Jezus jest sam. A oni zachowali milczenie i w owym czasie nikomu nic nie opowiedzieli o tym, co zobaczyli.

 

          „Według zmysłów, światło słoneczne jest najmocniejszym, jakie znamy w przyrodzie, ale według ducha, uczniowie widzieli przez krótką chwilę blask jeszcze bardziej jaśniejący, boską chwałę Jezusa rozświetlającą całą historię zbawienia – mówił Papież Benedykt. – Św. Maksym Wyznawca stwierdza, że «szaty, gdy stały się białe, wskazały na symbol Pisma Świętego, stając się jasnymi, przejrzystymi i lśniącymi»”.Benedykt XVI zauważył, że Przemienienie Pańskie ma przygotować uczniów i umocnić ich wiarę. Trzej wybrani apostołowie widzą przemienione oblicze Pana oraz słyszą głos Ojca oznajmiający, że Jezus jest umiłowanym Synem, w którym Bóg znajduje upodobanie. Przemienienie Jezusa jest konieczne, by zrozumieć wydarzenie paschalne. „Przemienienie nie jest jakimś przekształceniem Jezusa, ale objawieniem Jego boskości «wewnętrznym przenikaniem Jego bytu przez Boga, które staje się czystym światłem. W swym zjednoczeniu z Ojcem sam Jezus jest światłem ze światłości» (Benedykt XVI.Jezus z Nazaretu. Część pierwsza. Kraków, s. 258). Piotr, Jakub i Jan kontemplując boskość Pana, zostają przygotowani do zmierzenia się ze zgorszeniem Krzyża, jak wyśpiewuje to starożytny hymn: «Na górze przemieniłeś się, a Twoi uczniowie, na ile potrafili, kontemplowali Twą chwałę, by widząc Cię ukrzyżowanego zrozumieć, że Twa męka była dobrowolna i by ogłosić światu, że Ty naprawdę jesteś blaskiem Ojca»”.

www.teologiapolityczna.pl   (20.03.2011 r.)

 

+ L I T U R G I A        T Y G O D N I A +

– poniedziałek, 18.03. Dn 9, 4b-10; Ps 79; Łk 6, 36-38
wtorek, 19.03. 2 Sm 7, 4-5a. 12-14a. 16; Ps 89; Rz 4, 13. 16-18. 22; Mt 1, 16. 18-21. 24a;

urocz. św. Józefa, Oblubieńca NMP

– środa, 20.03. Jr 18, 18-20; Ps 31; Mt 20, 17-28
– czwartek, 21.03. Syr 6,5-17; Ps 1; Łk 16, 19-31
– piątek, 22.03. Syr 17,1-15; Ps 105; Mt 21, 33-43. 45-46
– sobota, 23.03. Mi 7, 14-15. 18-20; Ps 103; Łk 15, 1-3.11-32

= O G Ł O S Z E N I A        D U S Z P A S T E R S K I E =

■ W okresie Wielkiego Postu zapraszamy do uczestnictwa  w nabożeństwach Drogi Krzyżowej (w piątki o godz. 18.00) oraz w nabożeństwach „Gorzkich Żali” (w niedziele o godz. 17.30).

■ Jutro (18.03.), odbędzie się o godz. 19.30., kolejne spotkanie formacyjne dla polskich studentów (tym razem w formie nabożeństwa Drogi Krzyżowej). Serdecznie zapraszamy również tych, którzy w ramach wymiany studenckiej przybyli do Rzymu na drugi semestr roku akademickiego. Spotkania prowadzi ks. prał. Paweł Ptasznik, Rektor kościoła św. Stanisława B.M.

■ We wtorek, 19.03., przypada uroczystośc św. Józefa, Oblubieńca NMP. Zapraszamy na Mszę św. o godz  7.15 oraz o 18.30.

Zachęcamy do korzystania z sakramentu pokuty i pojednania (zwłaszcza w dni powszednie).

■ W przyszłą niedzielę (24.03.) zapraszamy na kolejne spotkanie w ramach cyklu „Kobiety w Biblii”. Spotkanie prowadzi s. dr Krystyna Szweda. Początek o godz. 11.00 w naszej Auli.

■ Informujemy, iż organizowany jest wyjazd do Loreto i Maceraty (24.03.). Kontakt: p. Krystyna Ligęzka (329 316 5773).

■ W kwietniu planowany jest kurs przedmałżeński w naszej wspólnocie. Zainteresowane osoby prosimy o jak najszybszy kontakt w zakrystii!

■ W dniach od 3 do 8 czerwca, zapraszamy na pielgrzymkę na Sycylię, pod kierunkiem ks. Antoniego. Koszt: 700 euro. Zapisy oraz program – w zakrystii lub w biurze parafialnym.

■ Serdecznie zapraszamy na pielgrzymkę do Izraela, Palestyny i Jordanii („śladami Jezusa i Mojżesza”). Termin: 08.11.-18.11.2019 r. Cena: 1450 euro (plus 100 dolarów). Szczegółowe informacje oraz zapisy – w zakrystii.

■ Poradnictwo rodzinne (kontakt: 328 466 47 75).