I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU, 10.03.2019

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU, 10.03.2019

Czytanie  I:    Pwt 26, 4-10;

Psalm    91:    Bądź ze mną, Panie, w moim utrapieniu;

Czytanie II:   Rz 10, 8-13;

Ewangelia:    Łk 4, 1-13;

Słowa Ewangelii według św. Łukasza:

         Pełen Ducha Świętego, powrócił Jezus znad Jordanu, a wiedziony był przez Ducha na pustyni czterdzieści dni, i był kuszony przez diabła. Nic przez owe dni nie jadł, a po ich upływie poczuł głód. Rzekł Mu wtedy diabeł: Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz temu kamieniowi, żeby stał się chlebem”. Odpowiedział mu Jezus: Napisane jest: Nie samym chlebem żyje człowiek”. Wówczas powiódł Go diabeł w górę, pokazał Mu w jednej chwili wszystkie królestwa świata i rzekł do Niego: Tobie dam potęgę i wspaniałość tego wszystkiego, bo mnie są poddane i mogę je dać, komu zechcę. Jeśli więc upadniesz i oddasz mi pokłon, wszystko będzie Twoje”. Lecz Jezus mu odrzekł: Napisane jest: Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz”. Zawiódł Go też do Jerozolimy, postawił na szczycie narożnika świątyni i rzekł do Niego: Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się stąd w dół. Jest bowiem napisane: Aniołom swoim da rozkaz co do ciebie, żeby cię strzegli, i na rękach nosić cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień”. Lecz Jezus mu odparł: Powiedziano: Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego”. Gdy diabeł dopełnił całego kuszenia, odstąpił od Niego do czasu.

 

          Pościć, czyli uczyć się zmieniać nasz stosunek do innych i do stworzeń: przechodzić od pokusy “pożerania” wszystkiego, celem zaspokojenia naszej chciwości, do umiejętności cierpienia z miłości, która może wypełnić pustkę naszego serca. Modlić się, aby umieć wyrzec się bałwochwalstwa i samowystarczalności naszego ja i uznać, że potrzebujemy Boga i Jego miłosierdzia. Dawać jałmużnę, czyli porzucić nierozsądny styl życia i gromadzenie wszystkiego dla siebie w iluzji zabezpieczania przyszłości, która do nas nie należy. I w ten sposób na nowo odkryć radość z planu, którym Bóg objął stworzenie i nasze serca, planu miłości Boga, naszych braci i całego świata, i w tej miłości odnaleźć prawdziwe szczęście.

           Drodzy Bracia i Siostry, “Wielki Post” Syna Bożego polegał na tym, że wyszedł On na pustynię stworzenia, aby wprowadzić je na nowo do tego ogrodu komunii z Bogiem, który był wcześniej niż grzech pierworodny (por. Mk 1,12-13; Iz 51,3). Niech nasz Wielki Post będzie kroczeniem po tej samej ścieżce, aby zanieść nadzieję Chrystusową także stworzeniu, które “zostanie wyzwolone z niewoli zepsucia, by uczestniczyć w wolności i chwale dzieci Bożych” (Rz 8,21). Nie pozwólmy, aby ten błogosławiony czas upłynął bezowocnie!

papież Franciszek   (Orędzie na Wielki Post 2019 r.)

 

+ L I T U R G I A        T Y G O D N I A +

– poniedziałek, 11.03. Kpł 19, 1-2. 11-18; Ps 19; Mt 25, 31-46 
– wtorek, 12.03. Iz 55, 10-11; Ps 34; Mt 6, 7-15
– środa, 13.03. Jon 3, 1-10; Ps 51; Łk 11, 29-32
– czwartek, 14.03. Est 4, 17k. l-m. r-u; Ps 138; Mt 7, 7-12
– piątek, 15.03. Ez 18, 21-28; Ps 130; Mt 5, 20-26
– sobota, 16.03. Pwt 26, 16-19; Ps 119; Mt 5, 43-48

= O G Ł O S Z E N I A        D U S Z P A S T E R S K I E =

W okresie Wielkiego Postu zapraszamy bardzo serdecznie do uczestnictwa  w nabożeństwach Drogi Krzyżowej (w piątki o godz. 18.00) oraz w nabożeństwach „Gorzkich Żali” (w niedziele o godz. 17.30).

■ Jutro (11.03.), odbędzie się o godz. 19.30., kolejne spotkanie formacyjne dla polskich studentów. Serdecznie zapraszamy również tych, którzy w ramach wymiany studenckiej przybyli do Rzymu na drugi semestr roku akademickiego. Spotkania prowadzi ks. prał. Paweł Ptasznik, Rektor kościoła św. Stanisława B.M.

■ W najbliższy piątek (15.03.) zapraszamy na wspólną adorację eucharystyczną, przygotowaną przez członków chóru Gaudium Poloniae. Początek o godz. 20.00.

■ Informujemy, iż organizowany jest wyjazd do Neapolu i Pompei (17.03.) oraz do Loreto i Maceraty (24.03.). Kontakt: p. Krystyna Ligęzka (329 3165773).

■ W kwietniu planowany jest kurs przedmałżeński w naszej wspólnocie. Zainteresowane osoby prosimy o jak najszybszy kontakt w zakrystii.

■ Serdecznie zapraszamy na organizowaną przy naszym kościele pielgrzymkę do Izraela, Palestyny i Jordanii („śladami Jezusa i Mojżesza”). Termin: 08.11.-18.11.2019 r. Cena: 1450 euro (plus 100 dolarów). Szczegółowe informacje oraz zapisy – w zakrystii.

■ W zakrystii można nabyć prasę katolicką („Niedziela”, „Gość Niedzielny” oraz najnowszy numer dwumiesięcznika „Miłujcie się”).

■ Poradnictwo rodzinne (kontakt: 328 466 47 75).