V Niedziela Wielkiego Postu 18.III.2018

Słowa Ewangelii według św. Jana:
Wśród tych, którzy przybyli, aby oddać pokłon Bogu w czasie święta, byli też niektórzy Grecy. Oni więc przystąpili do Filipa, pochodzącego z Betsaidy Galilejskiej, i prosili go, mówiąc: “Panie, chcemy ujrzeć Jezusa”. Filip poszedł i powiedział Andrzejowi. Z kolei Andrzej i Filip poszli i powiedzieli Jezusowi. A Jezus dał im taką odpowiedź: “Nadeszła godzina, aby został otoczony chwałą Syn Człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli ziarno pszenicy, wpadłszy w ziemię, nie obumrze, zostanie samo jedno, ale jeśli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. Kto zaś chciałby Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec. Teraz dusza moja doznała lęku i cóż mam powiedzieć? Ojcze, wybaw Mnie od tej godziny. Ależ właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, wsław imię Twoje!” Wtem rozległ się głos z nieba: “Już wsławiłem i jeszcze wsławię”. Stojący tłum to usłyszał i mówił: “Zagrzmiało!” Inni mówili: “Anioł przemówił do Niego”. Na to rzekł Jezus: “Głos ten rozległ się nie ze względu na Mnie, ale ze względu na was. Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata zostanie wyrzucony precz. A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie”. To mówił, oznaczając, jaką śmiercią miał umrzeć.

 

            (…) Zbliżając się do Chrystusowego krzyża, trzeba odkryć ten najmądrzejszy sposób zamiany życia doczesnego w wieczne. To zgoda na rezygnację z przywłaszczania sobie życia, uznawania go za swoje a przeznaczenie go dla innych. Takie podejście budzi lęk. Sam Jezus się do tego przyznaje: „Teraz dusza moja doznała lęku i cóż mam powiedzieć? Ojcze, wybaw Mnie od tej godziny. Nie, właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę”.

                I w naszym życiu zbliża się godzina ofiary, cierpienie syna, męża, kalectwo dziecka, alkoholizm ojca. Godzina obumierania tego, co najbardziej nasze. Trzeba wówczas spojrzeć na obumierające ziarno pszenicy i oczami wiary zobaczyć kłos, liczący dziesiątki wspaniałych nowych ziaren.

 

              Wielki Post wzywa do refleksji nad tajemnicą cierpienia i śmierci. Jezus nie odsłania tej tajemnicy, lecz wchodząc w nią zapewnia nas, że można cierpieniu i śmierci nadać sens. On sam to uczynił przez mękę i zmartwychwstanie. Obecnie zachęca nas, byśmy odważnie, pokonując lęk, podjęli godzinę naszego bolesnego doświadczenia. A jeśli ona jeszcze dla nas nie nadeszła, miejmy odwagę stanąć blisko człowieka, który ją przeżywa. Taka obecność w chwili doświadczenia umacnia i ułatwia trudną zamianę tego, co doczesne, na to, co wieczne.

ks. Edward Staniek   (www.mateusz.pl)

czytanie     I:             Jr 31, 31-34

psalm      51:             Stwórz, o mój Boże, we mnie serce czyste

czytanie   II:              Hbr 5, 7-9

Ewangelia :               J 12, 20-33

+ L I T U R G I A      T Y G O D N I A +

 

 

-poniedziałek, 19.03.          2 Sm 7, 4-16; Ps 89 ; Rz 4, 13-22; Mt 1, 16-24a     

                                               św. Józefa, Oblubieńca NMP               

-wtorek, 20.03.                     Lb 21, 4-9; Ps 102; J 8, 21-30                                                                                                              

-środa, 21.03.                        Dn 3, 14-20. 91-92. 95; Dn 3, 52-56; J 8, 31-42

-czwartek,  22.03.                 Rdz 17, 3-9; Ps 105; J 8, 51-59

-piątek, 23.03.                       Jr 20, 10-13; Ps 18; J 10, 31-42                                                       

-sobota, 24.03.                      Ez 37, 21-28; Jr 31, 10-13; J 11, 45-57

                                         

= O G Ł O S Z E N I A      D U S Z P A S T E R S K I E =

 

■ W niedzielę, od godz. 16.30 – spotkanie grupy modlitewnej Salvator.

 

■ Jutro (19.03.) przypada uroczystość św. Józefa – serdecznie zapraszamy na wieczorną Eucharystię na godz. 18.30.

 

■ W poniedziałek, o godz. 20.00, odbędzie się kolejne spotkanie formacyjne dla polskich studentów.

 

■  W każdy piątek Wielkiego Postu zapraszamy na godz. 18.00 na nabożeństwo Drogi Krzyżowej, a w każdą wielkopostną niedzielę na tradycyjne nabożeństwo Gorzkich Żali połączone z kazaniem pasyjnym (godz. 17.30).

 

■ W najbliższy piątek (23.03.) odbędzie się w naszym kościele dodatkowa Droga Krzyżowa, przygotowana przez rodziny naszej wspólnoty. Początek o godz. 20.00.

 

■ W sobotę (24.03.) na godz. 19.30 zapraszamy wszystkich lektorów na spotkanie formacyjne!

 

 W przyszłą niedzielę (Niedzielę Palmową) rozpoczniemy Wielki Tydzień. W tym dniu dzieci i nauczyciele z naszej Katolickiej Szkoły Podstawowej sprzedawać będą wykonane własnoręcznie palmy. Dochód ze sprzedaży przeznaczony jest na wsparcie finansowe tej jakże potrzebnej placówki dydaktycznej. To nasza wspólna sprawa. Już dziś, za pozytywny odzew, składamy gorące podziękowanie!

 

■ W najbliższą niedzielę o godz. 10 zostanie odprawiona Msza św. w intencji rodzin, a po niej odbędzie się spotkanie w Auli.

 

■ Poradnictwo rodzinne – telefon: 328 466 47 75.

 

kościół    św.  Stanisława    B.M.

 via delle Botteghe Oscure 15,  00186 Roma

Rektor – ks. prałat Paweł Ptasznik

kontakt w sprawach parafialnych:

tel. 06 679 53 47;   e-mail: parafiaroma@gmail.com

ks. Antoni Pyznar         –   tel. 06 679 53 47 wewn. 213

ks. Jacek Staniek  SChr  –   tel. 06 679 53 47 wewn. 212

Biuro Informacji dla Pielgrzymów:

tel. 06 679 53 47 wewn. 222

pon.-pt.: 16.00-17.30, a we wt. i czw. także od 9.00 do 12.30

www.duszpasterstwopolakowwrzymie.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.