XXII NIEDZIELA ZWYKŁA, 30.08.2020

XXII NIEDZIELA  ZWYKŁA, 30.08.2020

Czytanie  I:                Jr 20, 7-9

Psalm    63:                Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza

Czytanie II:               Rz 12, 1-2

Ewangelia:                Mt 16, 21-27

                 Z Ewangelii według św. Mateusza:

                Jezus zaczął wskazywać swoim uczniom na to, że musi udać się do Jerozolimy i wiele wycierpieć od starszych i arcykapłanów oraz uczonych w Piśmie; że będzie zabity i trzeciego dnia zmartwychwstanie. A Piotr wziął Go na bok i począł robić Mu wyrzuty: „Panie, niech Cię Bóg broni! Nie przyjdzie to nigdy na Ciebie”. Lecz On odwrócił się i rzekł do Piotra: „Zejdź Mi z oczu, szatanie! Jesteś Mi zawadą, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku”. Wtedy Jezus rzekł do swoich uczniów: „Jeśli ktoś chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę? Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi i wtedy odda każdemu według jego postępowania”.

 

+ L I T U R G I A     T Y G O D N I A +

– poniedziałek, 31.08. 1 Kor 2, 1-5; Ps 119; Łk 4, 16-30
– wtorek, 01.09. 1 Kor 2, 10b-16; Ps 145; Łk 4, 31-37
– środa, 02.09. 1 Kor 3, 1-9; Ps 33; Łk 4, 38-44
– czwartek, 03.09. 1 Kor 3, 18-23; Ps 24; Łk 5, 1-11

św. Grzegorz Wielkiego, papieża i DK

– piątek, 04.09. 1 Kor 4, 1-5; Ps 37; Łk 5, 33-39
– sobota, 05.09. 1 Kor 4, 6-15; Ps 145; Łk 6, 1-5

 

= O G Ł O S Z E N I A     D U S Z P A S T E R S K I E =

■ Decyzją premiera Giuseppe Conte, ze względu na zagrożenie COVID-19, stan wyjątkowy został przedłużony na terenie Włoch do 15 października 2020 r. Tym samym ograniczenia sanitarne –  w tym i te dotyczące kościołów – obowiązują do tego terminu.

■ Obecnie, w okresie wakacyjnym, Msze św. w niedziele są odprawiane o godz. 7.15, 8.30, 10.00, 11.00 i o 18.00.

■ Przypominamy o podstawowych zasadach obowiązujących obecnie w naszym kościele podczas trwającego stanu wyjątkowego we Włoszech:

– we Mszy św. lub nabożeństwie w naszym kościele mogą uczestniczyć jednorazowo nie więcej niż 24 osoby

na Msze niedzielne trzeba wcześniej zapisać się telefonicznie (380 647 7127); można to uczynić codziennie między 16.00 a 17.30 oraz między 20.00 a 21.00; zgłoszenie można przesłać o każdej porze sms-em!

– Komunię św. przyjmujemy na rękę

– unikamy tworzenia zwartych grup

– używamy maseczek i zachowujemy bezpieczny dystans

– ofiarę można złożyć przy wyjściu z kościoła.

Możliwość skorzystania z sakramentu spowiedzi (w Auli Jana Pawła II) – w dni powszednie: od godz. 17.30 do godz. 18.20. W niedziele: 40 min przed Mszą św.

■ Nasz kościół jest otwarty codziennie od godz. 16.00 (dla prywatnej modlitwy i adoracji).

■ Kancelaria Parafialna jak i Biuro Informacji Pielgrzymów są czynne we wtorki i czwartki, między godz. 9.00 a 12.30. We wszelkich sprawach można także kontaktować się telefonicznie lub drogą mailową.

■ Dziś (30 sierpnia) w czasie Mszy św. o godz. 18.00 będziemy wspominac  w szczególny sposób 40 rocznicę Porozumień Sierpniowych z r. 1980. Z tej okazji, bezpośrednio po liturgii, Ambasador RP przy Stolicy Apostolskiej p. Janusz Kotański, przybliży nam w swym wystąpieniu wagę tego historycznego wydarzenia.

■ W tym tygodniu przypada pierwszy piątek miesiąca. Okazja do spowiedzi oraz adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 17.30.

■ W sobotę (5 września) o godz. 16.30, w rzymskim Instytucie Polskim odbędzie sie kolejna edycja Narodowego Czytania. Tym razem będzie to wspólne czytanie „Balladyny” Juliusza Słowackiego.

W przyszłą niedzielę (6 września), Mszą św. o godz. 11.00, wznawiamy bezpośrednie przygotowanie dzieci do Pierwszej Komunii św., która odbędzie się 18 października.

W przyszłą niedzielę (6 września), po Mszy św. o godz. 11.00, zmiana tajemnic dla członków Żywego Różańca.

W najbliższą niedzielę, w czasie Mszy św. o godz. 17.00, w kościele św. Mikołaja w Ostii, będzie miało miejsce przywitanie nowego duszpasterza, którym został ks. Zbigniew Czerniak, chrystusowiec, dotychczasowy duszpasterz polonijny w diecezji Albano. Witamy go w naszej wspólnocie i życzymy wielu Bożych łask!

■ Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń dzieci, pragnących w przyszłym roku przystąpić do Pierwszej Komunii św.,  a także młodzieży pragnącej przystąpić do bierzmowania w roku 2022.

■ W zakrystii można nabyć prasę katolicką.

■ Poradnictwo rodzinne (kontakt: 328 466 47 75).