XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA, 12.09.2021

XXIV  NIEDZIELA  ZWYKŁA, 12.09.2021

Czytanie   I:              Iz 50, 5-9a;

Psalm   116:               W krainie życia będę widział Boga;

Czytanie II:               Jk 2, 14-18;

Ewangelia :               Mk 8, 27-35;

                 Z Ewangelii według św. Marka:

                 Jezus udał się ze swoimi uczniami do wiosek pod Cezareą Filipową. W drodze pytał uczniów: “Za kogo uważają Mnie ludzie?” Oni Mu odpowiedzieli: “Za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za jednego z proroków”. On ich zapytał: “A wy za kogo Mnie uważacie?” Odpowiedział Mu Piotr: “Ty jesteś Mesjasz”. Wtedy surowo im przykazał, żeby nikomu o Nim nie mówili. I zaczął ich pouczać, że Syn Człowieczy wiele musi wycierpieć, że będzie odrzucony przez starszych, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; że zostanie zabity, ale po trzech dniach zmartwychwstanie. A mówił zupełnie otwarcie te słowa. Wtedy Piotr wziął Go na bok i zaczął Go upominać. Lecz On obrócił się i patrząc na swych uczniów, zgromił Piotra słowami: “Zejdź Mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku”. Potem przywołał do siebie tłum razem ze swoimi uczniami i rzekł im: “Jeśli ktoś chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z powodu Mnie i Ewangelii, zachowa je”.

            (…) Zaszczepienie się, przy użyciu szczepionek dopuszczonych przez właściwe organy, jest aktem miłości. I przyczynienie się do tego, aby większość ludzi zaszczepiła się, jest aktem miłości. Miłości do siebie samego, miłości do rodziny i przyjaciół, miłości do wszystkich ludzi. Miłość jest także społeczna i polityczna, istnieje miłość społeczna i miłość polityczna, jest powszechna, zawsze przepełniona małymi gestami osobistej miłości, zdolnymi do przekształcania i ulepszania społeczeństw (por. Laudato si’, n. 231, por. Fratelli tutti, 184).      Zaszczepienie się jest prostym, ale głębokim sposobem krzewienia dobra wspólnego i zatroszczenia się o siebie nawzajem, zwłaszcza o tych najbardziej bezbronnych. Proszę Boga, aby każdy z nas mógł wnieść swoje małe ziarenko piasku, swój mały gest miłości. Niezależnie od tego, jak bardzo byłby on mały, miłość zawsze jest wielka. Przyczyń się tymi drobnymi gestami do lepszej przyszłości.

 papież Franciszek  (www.opoka.org.pl)

 

+ L I T U R G I A     T Y G O D N I A +

– poniedziałek, 13.09 1 Tm 2, 1-8; Ps 28; Łk 7, 1-10

św. Jana Chryzostoma, biskupa i DK

– wtorek, 14.09 Lb 21, 4b-9; Ps 78; Flp 2, 6-11; J 3, 13-17

święto Podwyższenia Krzyża Świętego

– środa, 15.09 Hbr 5, 7-9; Ps 31; J 19, 25-27

NMP Bolesnej

– czwartek, 16.09 1 Tm 4, 12-16; Ps 111; Łk 7, 36-50

św. męczenników: Korneliusza i Cypriana

– piątek, 17.09 1 Tm 6, 2c-12; Ps 49; Łk 8, 1-3
– sobota, 18.09 Mdr 4, 7-15; Ps 148; Łk 2, 41-52

św. Stanisława Kostki, zakonnika

 

= O G Ł O S Z E N I A     D U S Z P A S T E R S K I E =

Od przyszłej niedzieli (19 września) wracamy do normalnego układu niedzielnych Mszy św.:

                                                              godz. 7.15, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00 oraz 18.00.

  Udział we Mszach św. niedzielnych (limit: 32 osoby), należy koniecznie zgłosić wcześniej telefonicznie (380 647 7127, codziennie – między godz. 16.00 a 17.30 lub między godz. 20.00 a 21.00). Można to uczynić także poprzez SMS.

■ W naszej wspólnocie trwa peregrynacja ikony św. Józefa. Na konkretne terminy należy zapisywać się pod numerem telefonu: 380 647 7127 lub w biurze parafialnym. W tym tygodniu ikonę gościć będzie rodzina Wnorowskich.

UWAGA: od poniedziałku (13 września) przenosimy możliwość korzystania z sakramentu pokuty – z Auli do naszego Biura Parafialnego (wejście prosto z ulicy, pod numerem 16A). Zachęcamy do korzystania z tegoż sakramentu!

■ W przyszłą niedzielę (19 września) Msza św. o godz. 9.00 jest zarezerwowana dla grupy kombatantów z Polski, dlatego też uprzejmie prosimy, aby parafianie wybrali inne godziny liturgii.

■ W przyszłą niedzielę (19 września) zapraszamy na nieszpory (początek o gdoz. 17.30).

■ W niedzielę 3 października rozpoczynamy przygotowanie dzieci do Pierwszej Komunii św. Zgłoszenia przyjmujemy w zakrystii, do końca miesiąca września – serdecznie zapraszamy!

■ W niedzielę 3 października rozpoczynamy przygotowanie młodzieży do sakramentu bierzmowania. Zgłoszenia przyjmujemy w zakrystii, do końca miesiąca września – serdecznie zapraszamy!

■ Prowadzimy jeszcze nabór uczniów do naszej Katolickiej Polskiej Szkoły Podstawowej, na rok szkolny 2021/2022. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z p. dyrektor Joanną Chojnacką (340 149 5096).

Poradnictwo Rodzinne – kontakt: 327 566 7501.