XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA, 13.09.2020

XXIV  NIEDZIELA ZWYKŁA, 13.09.2020

Czytanie  I:    Syr 27, 30 – 28, 7;

Psalm   103:   Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia;

Czytanie II:   Rz 14, 7-9;

Ewangelia:    Mt 18, 21-35;

                 Z Ewangelii według św. Mateusza:

                 Piotr podszedł do Jezusa i zapytał: „Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat zawini względem mnie? Czy aż siedem razy?” Jezus mu odrzekł: „Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy. Dlatego podobne jest królestwo niebieskie do króla, który chciał się rozliczyć ze swymi sługami. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który był mu winien dziesięć tysięcy talentów. Ponieważ nie miał z czego ich oddać, pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i całym jego mieniem, aby dług w ten sposób odzyskać. Wtedy sługa padł mu do stóp i prosił go: Panie, okaż mi cierpliwość, a wszystko ci oddam. Pan ulitował się nad owym sługą, uwolnił go i dług mu darował. Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze współsług, który mu był winien sto denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: Oddaj, coś winien! Jego współsługa padł przed nim i prosił go: Okaż mi cierpliwość, a oddam tobie. On jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. Współsłudzy jego, widząc, co się działo, bardzo się zasmucili. Poszli i opowiedzieli swemu panu wszystko, co zaszło. Wtedy pan jego, wezwawszy go, rzekł mu: Sługo niegodziwy! Darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad swoim współsługą, jak ja ulitowałem się nad tobą? I uniósłszy się gniewem, pan jego kazał wydać go katom, dopóki mu nie odda całego długu. Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu”.

 

+ L I T U R G I A     T Y G O D N I A +

– poniedziałek, 14.09. Lb 21, 4b-9; Ps 78; Flp 2, 6-11; J 3, 13-17

święto Podwyższenia Krzyża Świętego

– wtorek, 15.09. Hbr 5, 7-9; Ps 31; J 19, 25-27

NMP Bolesnej

– środa, 16.09. 1 Kor 12, 31–13, 13; Ps 33; Łk 7, 31-35

św. Korneliusza i Cypriana, męczenników

– czwartek, 17.09. 1 Kor 15, 1-11; Ps 118; Łk 7, 36-50
– piątek, 18.09. 1 J 2, 12-17; Ps 148; Łk 2, 41-52

święto św. Stanisława Kostki, zakonnika

– sobota, 19.09. 1 Kor 15, 35-3.42-49; Ps 56; Łk 8, 4-15

 

= O G Ł O S Z E N I A     D U S Z P A S T E R S K I E =

■ Przypominamy o podstawowych zasadach obowiązujących tymczasowo w naszym kościele:

– we Mszy św. lub nabożeństwie mogą uczestniczyć jednorazowo maksymalnie 24 osoby

na Msze niedzielne trzeba wcześniej zapisać się telefonicznie (380 647 7127); można to uczynić codziennie między 16.00 a 17.30 oraz między 20.00 a 21.00; zgłoszenie można przesłać SMS-em (o każdej porze)

– Komunię św. przyjmujemy na rękę

– unikamy tworzenia zwartych grup

– używamy maseczek i zachowujemy bezpieczny dystans

– ofiarę można złożyć przy wyjściu z kościoła.

Możliwość skorzystania z sakramentu pokuty (w Auli Jana Pawła II) – w dni powszednie: od godz. 17.30 – 18.20. W niedziele: 40 min przed Mszą św.

■ Dziś, w czasie Mszy św. o godz.  9.15  w kościele ojców redemptorystów przy Via Merulana, dziękować będziemy Bogu za 25 lat działalności tego polonijnego ośrodka duszpasterskiego. Jednocześnie informujemy, iż w miejsce o. Piotra Andrukiewicza, któremu serdecznie dziękujemy za lata ofiarnej posługi, nowym opiekunem polskiej wspólnoty został o. Marek Kordecki.

Od tego tygodnia wznawiamy nasze tradycyjne nabożeństwa! Zapraszamy serdecznie w środy na Nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy (godz. 18.00), w czwartki na wspólny różaniec, za wstawiennictwem Matki Najświętszej oraz św. Jana Pawła II (godz. 18.00) oraz w niedziele na nieszpory (godz. 17.30, od 20 września).

■ W piątek (18.09.), członkowie chóru Gaudium Poloniae, zapraszają na wspólną adorację eucharystyczną. Rozpoczęcie o godz. 20.00. Wcześniej należy wpisać się na listę (telefonicznie)!

Wszystkich chętnych zapraszamy do wspólnego śpiewu w ramach naszego parafialnego chóru Gaudium Poloniae. Próby odbywają się, pod kierunkiem siostry Martyny, w środy o godz. 19.30.

Przyjmujemy nowy członków do naszej dziecięco-młodzieżowej SUPER-SCHOLI. Próby odbywają się w soboty o godz. 15.30. Zgłoszenia przyjmuje s. Martyna. ZAPRASZAMY!

■ Od przyszłej niedzieli, 20 września, uruchomiony zostanie przy naszym kościele punkt konsultacyjno-informacyjny dotyczący istniejących ograniczeń spowodowanych COVID-19, różnych form pomocy – socjalnej, psychologicznej, prawnej – oferowanej przez Comune di Roma oraz INPS. Punkt ten poprowadzi, współpracująca z rzymską Caritas, p. Iwona Bigos (Mediatore Culturale nell’ Area Socio-Sanitaria). Zapraszamy między godz. 9.30 a 11.30 do naszego biura parafialnego (obok kościoła, pod numerem 16A).

■ W sobotę (19.09.), zainaugurujemy uroczyście nowy rok szkolny i katechetyczny w naszej Katolickiej Polskiej Szkole Podstawowej.

Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń dzieci, pragnących w przyszłym roku przystąpić do Pierwszej Komunii św., a także młodzieży pragnącej przystąpić do bierzmowania w roku 2022. Zgłoszenia przyjmujemy w zakrystii. ZAPRASZAMY

Poradnictwo rodzinne (tel.328 466 47 75).