XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA, 10.11.2019

XXXII  NIEDZIELA ZWYKŁA, 10.11.2019

Czytanie  I:    2 Mch 7, 1-2.9-14;

Psalm    17:    Gdy zmartwychwstanę, będę widział Boga;

Czytanie II:   2 Tes 2, 16-3,5;

Ewangelia:    Łk 20, 27-38;

Słowa Ewangelii według św. Łukasza:

         Podeszło do Jezusa kilku saduceuszów, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, i zagadnęli Go w ten sposób: „Nauczycielu, Mojżesz tak nam przepisał: Jeśli umrze czyjś brat, który miał żonę, a był bezdzietny, niech jego brat weźmie wdowę i niech wzbudzi potomstwo swemu bratu. Otóż było siedmiu braci. Pierwszy wziął żonę i umarł bezdzietnie. Wziął ją drugi, a potem trzeci, i tak wszyscy pomarli, nie zostawiwszy dzieci. W końcu umarła ta kobieta. Przy zmartwychwstaniu więc którego z nich będzie żoną? Wszyscy siedmiu bowiem mieli ją za żonę”. Jezus im odpowiedział: „Dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą. Lecz ci, którzy uznani są za godnych udziału w świecie przyszłym i w powstaniu z martwych, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić. Już bowiem umrzeć nie mogą, gdyż są równi aniołom i są dziećmi Bożymi, będąc uczestnikami zmartwychwstania. A że umarli zmartwychwstają, to i Mojżesz zaznaczył tam, gdzie jest mowa o krzaku, gdy Pana nazywa Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych; wszyscy bowiem dla Niego żyją”.

 

(…) Coraz rzadziej zadajemy pytania, by czegoś się nauczyć. Zwłaszcza o Bogu. Saduceusze pytali, aby wystawić Jezusa na próbę, przyłapać Go na pomyłce. Ale Boga nie można oszukać. Bóg zna nasze serca, wie o nas więcej niż my sami. Jeśli szukamy u Boga odpowiedzi, znajdziemy je. Ale jeśli przychodzimy do Niego i myślimy, że ukryjemy coś przed Nim, to jest to niemożliwe. On doskonale odczytuje nasze intencje. W wielkiej miłości do nas Bóg zawsze kieruje nasz wzrok ku temu, co ważne. Odwraca nasze oczy od mniej istotnych spraw. Ludzi możemy oszukać, możemy udawać, że na czymś naprawdę nam zależy, że coś nas interesuje. I to zadziała, nawet jeśli będziemy robić to bez wewnętrznego przekonania albo wbrew sobie. Z Panem Bogiem ta sztuczka nie przejdzie. Jeśli kpimy z Niego, jeśli niedowierzamy, jeśli nasza motywacja nie jest szczera, spójrzmy prawdzie w oczy. – On o tym wie. Zanim więc zaczniemy kolejną dyskusję na temat, który ma tylko odwrócić uwagę od nas samych, zadajmy sobie pytanie: gdzie jest moje serce?

 Monika Bartosik („Gość Niedzielny”, 45/2007)

 

+ L I T U R G I A        T Y G O D N I A +

– poniedziałek, 11.11. Mdr 1, 1-7; Ps 139; Łk 17, 1-6

św. Marcina z Tours, biskupa

– wtorek, 12.11. Mdr 2, 23-3,9; Ps 34; Łk 17, 7-10

św. Jozafata, biskupa i męczennika

– środa, 13.11. Mdr 6, 1-11; Ps 82; Łk 17, 11-19

św. Benedykta, Mateusza, Izaaka i Krystyna

– czwartek, 14.11. Mdr 7, 22-8,1; Ps 119; Łk 17, 20-25
– piątek, 15.11. Mdr 13, 1-9; Ps 19; Łk 17, 26-37
sobota, 16.11. Mdr 18, 14-16; 19, 6-9; Ps 105; Łk 18, 1-8

 

= O G Ł O S Z E N I A        D U S Z P A S T E R S K I E =

■ Zapraszamy bardzo serdecznie na dzisiejszy koncert patriotyczny w wykonaniu chóru Gaudium Poloniae oraz „SuperScholi”. Początek o godz. 19.00.

■ W poniedziałek (11.11.) przypada polskie Święto Niepodległości. Z tej okazji zapraszamy na Mszę św. w intencji Ojczyzny (godz. 18.30). Tego dnia będziemy się także modlić w intencji chorych, z racji miesięcznego dnia chorych.

■ W piątek (15.11.), członkowie chóru Gaudium Poloniae zapraszają na godz. 20.00, na wspólną adorację eucharystyczną.

■ W przyszłą niedzielę (17.11.) będziemu gościć w naszej wspólnocie misjonarza z Kenii, o. Macieja Zielińskiego (kombonianina). Będzie to dla nas okazja, by wesprzeć również materialnie dzieła misyjne.

■ W związku z dorocznym Światowym Dniem Walki z Cukrzycą, Stowarzyszenie Le Rondini, zaprasza w przyszłą niedzielę (17.11.) do naszej Auli, w godz. od 9.00 do 13.00, na bezpłatne badania poziomu cukru i ciśnienia krwi.

■ Również w przyszłą niedzielę (17.11.), zapraszamy do naszego kościoła na godz. 19.00 na recital p. Marii Bober.

■ Zachęcamy do obejrzenia wystawy pt. „W duchu nauczania św. Jana Pawła II – Evangelium vitae, Familiaris consortio”, ukazującej malarstwo p. Urszuli Rychlińskiej (Aula św. Jana Pawła II).

■ Na bocznych ołtarzach są jeszcze wyłożone karty wypominkowe. Prosimy je wypełnić i oddać w zakrystii. Tych zmarłych będziemy polecać Panu Bogu w listopadzie, w modlitwie różańcowej.

■ W niedzielę 1 grudnia, organizujemy wyjazd do Neapolu. Zapisy w zakrystii u s. Amelii. Koszt: 25 euro.

■ W zakrystii można nabyć kalendarze na rok 2020 (kieszonkowe, ścienne, z wizerunkami św. Jana Pawła II oraz papieża Franciszka). POLECAMY!

■ Zachęcamy do nabywania i lektury prasy katolickiej (najnowszy numer „Miłujcie się”, „Gościa Niedzielnego” oraz „Niedzieli”).

■ Poradnictwo rodzinne (kontakt: 328 466 47 75).