Rok: <span>2022</span>

Home / 2022
II  NIEDZIELA  PO  NARODZENIU  PAŃSKIM, 02.01.2022
Wpis

II NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM, 02.01.2022

Czytanie   I:   Syr 24, 1-2.8-12; Psalm    147:  Słowo Wcielone wśród nas zamieszkało; Czytanie II:   Ef 1, 3-6.15-18; Ewangelia :   J 1, 1-18;                  Z Ewangelii według św. Jana:                 Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było...