DWUDZIESTA ÓSMA NIEDZIELA ZWYKŁA, 14.10.2018

Czytanie   I:   Mdr  7, 7-11;

Psalm    90:    Nasyć nas, Panie, Twoim miłosierdziem;

Czytanie II:   Hbr 4, 12-13;

Ewangelia:    Mk 10, 17-30;

Słowa Ewangelii według św. Marka:

Gdy Jezus wybierał się w drogę, przybiegł pewien człowiek i upadłszy przed Nim na kolana, zaczął Go pytać: “Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?” Jezus mu rzekł: “Czemu nazywasz Mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg. Znasz przykazania: Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, nie oszukuj, czcij swego ojca i matkę”. On Mu odpowiedział: “Nauczycielu, wszystkiego tego przestrzegałem od mojej młodości”. Wtedy Jezus spojrzał na niego z miłością i rzekł mu: “Jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną”. Lecz on spochmurniał na te słowa i odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości. Wówczas Jezus spojrzał dookoła i rzekł do swoich uczniów: «Jak trudno tym, którzy mają dostatki, wejść do królestwa Bożego». Uczniowie przerazili się Jego słowami, lecz Jezus powtórnie im rzekł: “Dzieci, jakże trudno wejść do królestwa Bożego tym, którzy w dostatkach pokładają ufność. Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do królestwa Bożego”. A oni tym bardziej się dziwili i mówili między sobą: “Któż więc może być zbawiony?” Jezus popatrzył na nich i rzekł: “U ludzi to niemożliwe, ale nie u Boga; bo u Boga wszystko jest możliwe”. Wtedy Piotr zaczął mówić do Niego: “Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą”. Jezus odpowiedział: “Zaprawdę, powiadam wam: Nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci lub pól z powodu Mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć więcej teraz, w tym czasie, domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól, wśród prześladowań, a życia wiecznego w czasie przyszłym”.

■       ■       ■       ■       ■

              Jezus wykorzystał to spotkanie dla pouczenia uczniów o wielkim niebezpieczeństwie ukrytym w materializmie. Młodzieniec nie zdecydował się na propozycję Jezusa. Wolał nie ryzykować wysyłania swych dóbr do nieba. Został na walizkach, strzegąc ich zawartości. Chrystus demaskuje główną metodę działania zła. Ono oczarowuje ludzi bogactwem i każe im w pieniądzach złożyć swoją ufność. Czyni ich przez to niewolnikami. Obciążeni dobrami tego świata nie są w stanie wejść do królestwa Bożego. Jezus jak zawsze, tak i w tym wypadku operuje bardzo konkretnym obrazem: „Łatwiej wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do królestwa Bożego”. Obraz był tak szokujący, że uczniowie postawili pytanie: „Któż więc może się zbawić?”. (…) Po ludzku sądząc nikt nie ma szans zbawienia. Jezus jednak uspokaja: „U ludzi to niemożliwe, ale nie u Boga; bo u Boga wszystko jest możliwe” (…).

                                                                                                                                                  ks. Edward Staniek

 + L I T U R G I A        T Y G O D N I A  +

– poniedziałek, 15.10. Ga 4, 22 – 5, 1; Ps 113; Łk 11, 29-32;

św. Teresy od Jezusa, dziewicy i DK

– wtorek, 16.10. Ga 5, 1-6; Ps 119; Łk 11, 37-4;

św. Jadwigi  Śląskiej

– środa, 17.10. Ga 5, 18-25; Ps 1; Łk 11, 42-46;

św. Ignacego Antiocheńskiego,

biskupa i męczennika

– czwartek, 18.10. 2 Tm 4, 9-17; Ps 145; Łk 10, 1-9;

św. Łukasza, Ewangelisty

– piątek, 19.10. Ef 1, 11-14; Ps 33; Łk 12, 1-7;
– sobota, 20.10. Ef 1, 15-23; Ps 8; Łk 12, 8-12;

św. Jana Kantego, prezbitera

 

= O G Ł O S Z E N I A        D U S Z P A S T E R S K I E =

■ Przyjmujemy zapisy młodzieży, która rozpoczyna dwuletni cykl przygotowania i przystąpi do bierzmowania w r. 2020.

■ Wznawiamy lekcje religii dla dzieci pokomunijnych. Pierwsze zajęcia odbędą się w niedzielę 21 października o godz. 12.00.

■  W dniu 16 października, nasza wspólnota uczci 40. rocznicę wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową Mszą św. przy grobie św. Jana Pawła II (o godz. 8.00) oraz Mszą św. w naszym kościele (o godz. 18.30), a po niej wieczorem muzyki, poezji i świadectwa w Auli. Gorąco zapraszamy!

■ Polecamy koncert organizowany przez Fundację Jana Pawła II oraz Muzeum Dom Rodzinny Jana Pawła II w Wadowicach,  pt. „Szukam Was”  – na podstawie Testamentu św. Jana Pawła II. Odbędzie się on w sobotę, 20 pażdziernika, o godz. 19:30, w kosciele Santo Spirito in Sassia w Rzymie.

Serdecznie zapraszamy do licznego udziału w dorocznej, pieszej pielgrzymce Polonii rzymskiej do sanktuarium maryjnego Divino Amore, w nocy z 20 na 21 października. Ruszamy (tradycyjnie) o północy sprzed rzymskiej siedziby FAO. Pielgrzymka kończy się Eucharystią o godz. 5.00 rano.

■ W niedzielę za tydzień (21.10.) o godz. 11.00 s. dr Krystyna Szweda zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu “Kobiety w Biblii” (Aula św. Jana Pawła II).

■ W przyszłą niedzielę, o godz. 16.30 – pierwsze spotkanie grupy modlitewnej Salvator!

■ W najbliższą niedzielę (21.10.), o godz. 19.00,  w Auli św. Jana Pawła II odbędzie się kolejny koncert p. Danieli Sabatini. Zapraszamy!

■ Osoby, które zapisały się na pielgrzymkę do Orvieto, proszone są o uregulowanie całej należności (30 euro) najpóźniej do przyszłej niedzieli włącznie (21.10).

■ Jak co roku, 1 listopada, organizujemy autokarowy wyjazd na Monte Cassino. Chętni mogą zapisywać się w zakrystii.

■ W zakrystii można już nabywać kolorowe kalendarze ścienne na rok 2019 (z wizerunkami papieża Franciszka oraz św. Jana Pawła II). Cena: 4 euro.

■ Poradnictwo rodzinne – telefon: 328 466 47 25.