DWUDZIESTA SIÓDMA NIEDZIELA ZWYKŁA, 07.10.2018

DWUDZIESTA  SIÓDMA  NIEDZIELA  ZWYKŁA, 07.10.2018

Czytanie  I:    Rdz 2, 18-24;

Psalm  128:    Niechaj nas zawsze Pan Bóg błogosławi;

Czytanie II:   Hbr 2, 9-11;

Ewangelia:    Mk 10, 2-16;

Słowa Ewangelii według św. Marka:

Faryzeusze przystąpili do Jezusa, a chcąc Go wystawić na próbę, pytali Go, czy wolno mężowi oddalić żonę. Odpowiadając, zapytał ich: „Co wam przykazał Mojżesz?” Oni rzekli: „Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić”. Wówczas Jezus rzekł do nich: „Przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych napisał wam to przykazanie. Lecz na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę: dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwojgiem, lecz jednym ciałem. Co więc Bóg złączył, tego niech człowiek nie rozdziela”. W domu uczniowie raz jeszcze pytali Go o to. Powiedział im: „Kto oddala swoją żonę, a bierze inną, popełnia względem niej cudzołóstwo. I jeśli żona opuści swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo”. Przynosili Mu również dzieci, żeby ich dotknął; lecz uczniowie szorstko zabraniali im tego. A Jezus, widząc to, oburzył się i rzekł do nich: „Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem należy królestwo Boże. Zaprawdę, powiadam wam: Kto nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego”. I biorąc je w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił je.

■       ■       ■       ■       ■

            Z punktu widzenia religijnego warto wśród wielu przyczyn wzrastającej liczby rozpadających się małżeństw dostrzec dwie. Pierwsza to brak odpowiedniego przygotowania do małżeństwa. Niewielu młodych ludzi dorasta do podjęcia obowiązków dobrej matki i odpowiedzialnego ojca. Ich niedojrzała decyzja zyskuje wymiar prawny, a w Kościele sakramentalny, i przez to jej konsekwencje są już całożyciowe. Zbyt późno odkrywają swą pomyłkę, a jej naprawa przerasta ich możliwości. Skoro bowiem nie byli odpowiednio przygotowani do budowy domu szczęścia, tym bardziej nie są przygotowani do jego ratowania, gdy się rozpada. Nie należy się też dziwić, że w chwili próby nie umieją sprostać zadaniu i ratują się ucieczką. Ucieczka ta jednak jest ich klęską. Trzeba odkryć ten mechanizm, ponieważ skuteczna praca nad zahamowaniem wzrostu ilości rozwodów wiedzie przez udoskonalenie wychowania młodych, w rodzinie i Kościele, do pełni odpowiedzialności za budowę rodzinnego domu. Druga przyczyna jest jeszcze poważniejsza. Nowożeńcy stając przy ołtarzu dają Bogu słowo, że nie opuszczą współmałżonka aż do śmierci. Gdyby potraktowali Boga jako konkretną osobę i wiedzieli Komu dają słowo, to oddaliby życie, ale danego Mu słowa by nie złamali. Niesłowność wobec Boga jest zawsze brakiem szacunku dla Niego. Niesłowny człowiek nie traktuje na serio ani współmałżonka, ani Kościoła, ani Boga. Dotykamy tu słabości wiary. Wierność miłości małżeńskiej można budować w sposób pewny jedynie w oparciu o Boga. „Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela!”. Kto wie, kim jest Bóg, nie będzie Go poprawiał, lecz uczyni wszystko, by współpracować z Nim w łączeniu serc i budowie domu szczęścia.

ks. Edward Staniek

 + L I T U R G I A        T Y G O D N I A  +

– poniedziałek, 08.10. Ga 1, 6-12; Ps 111; Łk 10, 25-37
– wtorek, 09.10. Ga 1, 13-24; Ps 139; Łk 10, 38-42
– środa, 10.10. Ga 2, 1-2. 7-14; Ps 117; Łk 11, 1-4
– czwartek, 11.10. Ga 3, 1-5; Łk 1, 69-75; Łk 11, 5-13
– piątek, 12.10. Ga 3, 7-14; Ps 111; Łk 11, 15-26
– sobota, 13.10. Ga 3, 22-29; Ps 105; Łk 11, 27-28

bł. Honorata Koźmińskiego, prezbitera

 

= O G Ł O S Z E N I A        D U S Z P A S T E R S K I E =

■ Dziś kończymy definitywnie zapisy dzieci, które pragną w przyszłym roku przystąpić do Pierwszej Komunii św.

■ Przyjmujemy zapisy młodzieży, która rozpoczyna dwuletni cykl przygotowania i przystąpi do bierzmowania w r. 2020.

■ Wznawiamy lekcje religii dla dzieci pokomunijnych. Pierwsze zajęcia odbędą się w niedzielę 21 października o godz. 12.00.

■ Serdecznie zapraszamy na nabożeństwa różańcowe – w dni powszednie o godz. 18.00, a w niedziele o godz. 17.30.

■ Koncert Totus Tuus, z okazji 40-lecia wyboru Jana Pawła II na stolicę św. Piotra, odbędzie się we wtorek, 09.10., o godz. 20.00, w bazylice Santa Maria Maggiore.

■  W ramach pielgrzymki Archidiecezji Krakowskiej do Rzymu, z tej samej okazji, zapraszamy na uroczystą Mszę św. w czwartek, 11.10., o godz. 10.00, w Bazylice św. Piotra.

■  W dniu 16 października, nasza wspólnota uczci rocznicę wyboru Mszą św. przy grobie Jana Pawła II, o godz. 8.00 oraz Mszą św. w naszym kościele, o godz. 18.30, a po niej wieczorem muzyki, poezji i świadectwa w Auli.

■ W piątek, 12.10, gościć będziemy w naszym kościele Orkiestrę i Chór z cysterskiego opactwa w Mogile k. Krakowa.

■ Gorąco zapraszamy do wzięcia udziału w dorocznej, pieszej pielgrzymce Polonii rzymskiej do sanktuarium maryjnego Divino Amore, w nocy z 20 na 21 października.

■ W ostatnią niedzielę października (28.10.), organizujemy, pod kierunkiem ks. Jacka, jednodniową pielgrzymkę do Orvieto, Bolseny oraz Bagnoregio. Cena: 30 euro (w tym autokar, przewodnik, bilety wstępu). Zapisy w zakrystii. Zapraszamy!

■ W zakrystii można już nabywać kolorowe kalendarze ścienne na rok 2019 (z wizerunkami papieża Franciszka oraz św. Jana Pawła II). Cena: 4 euro.

■ Poradnictwo rodzinne – telefon: 328 466 47 25.