DWUDZIESTA TRZECIA NIEDZIELA ZWYKŁA, 09.09.2018

DWUDZIESTA  TRZECIA  NIEDZIELA  ZWYKŁA, 09.09.2018

Czytanie  I:    Iz 35, 4-7a

Psalm  146:    Chwal, duszo moja, Pana, Stwórcę swego

Czytanie II:   Jk 2, 1-5

Ewangelia:    Mk 7, 31-37

Słowa Ewangelii według św. Marka:

Jezus opuścił okolice Tyru i przez Sydon przyszedł nad Jezioro Galilejskie, przemierzając posiadłości Dekapolu. Przyprowadzili Mu głuchoniemego i prosili Go, żeby położył na niego rękę. On wziął go na bok, z dala od tłumu, włożył palce w jego uszy i śliną dotknął mu języka; a spojrzawszy w niebo, westchnął i rzekł do niego: „Effatha”, to znaczy: otwórz się. Zaraz otworzyły się jego uszy, więzy języka się rozwiązały i mógł prawidłowo mówić. Jezus przykazał im, żeby nikomu nie mówili. Lecz im bardziej przykazywał, tym gorliwiej to rozgłaszali. I przepełnieni zdumieniem mówili: „Dobrze wszystko uczynił. Nawet głuchym słuch przywraca i niemym mowę”.

       ■       ■       ■       ■

 Nie posiadamy mocy cudotwórczej, którą dysponował Jezus. Dotknął On głuchoniemego i jednym słowem „Effatha — Otwórz się” uleczył jego kalectwo. My tego nie potrafimy uczynić. Potrafimy jednak użyczyć swoich ust, rąk, oczu, nóg tym, którzy ich nie mają. Tego oczekuje od nas Pan Bóg.

Wielu sądzi, że pomoc ludziom niepełnosprawnym to tylko jednostronne dawanie. Silny i zdrowy daje, a słaby przyjmuje. Jest to poważne nieporozumienie. W wymiarze duchowym wzajemne kontakty kształtują serca i uszlachetniają obie strony. Ci, którzy dobrowolnie podejmują współpracę z ludźmi niepełnosprawnymi, odkrywają, że więcej w tej współpracy otrzymali, niż dali. (…) 

ks. Edward Staniek

 

+ L I T U R G I A        T Y G O D N I A +

– poniedziałek, 10.09. 1 Kor 5, 1-8; Ps 5; Łk 6, 6-11
– wtorek, 11.09. 1 Kor 6, 1-11; Ps 149; Łk 6, 12-19
– środa, 12.09. 1 Kor 7, 25-31; Ps 45; Łk 6, 20-26
– czwartek, 13.09. 1 Kor 8, 1b-7. 10-13; Ps 139; Łk 6, 27-38

św. Jana Chryzostoma, biskupa i DK

– piątek, 14.09. Lb 21, 4b-9; Ps 78; Flp 2, 6-11; J 3, 13-17

święto Podwyższenia Krzyża Świętego 

– sobota, 15.09. Hbr 5, 7-9; Ps 31; J 19, 25-27

NMP Bolesnej

 

= O G Ł O S Z E N I A        D U S Z P A S T E R S K I E =

■ Jutro (10.09.) o godz. 11.00 będzie sprawowana w katedrze katowickiej Msza św. pogrzebowa a następnie odbędzie się pogrzeb zmarłego 28 sierpnia ś.p. Ks. Arcybiskupa Szczepana Wesołego.

Od przyszłej niedzieli (16.09.) wracamy do przedwakacyjnego układu Mszy św. (7.15, 8.30, 10.00, 11.00, 12.00, 18.00)

W najbliższą sobotę (15.09.) odbędzie się uroczysta inauguracja kolejnego roku szkolnego i katechetycznego w naszej Katolickiej Szkole Podstawowej. Msza św. o godz. 9.30.

■ W najbliższą sobotę (15.09.) o godz. 19.30, odbędzie się pierwsza po okresie urlopowym próba chóru Gaudium Poloniae. Mile widziani nowi członkowie!

■ Rozpoczynamy zapisy dzieci, które pragną w przyszłym roku przystąpić do Pierwszej Komunii św. Serdecznie zapraszamy. Termin zapisów upływa 29 września!!!

■ Pragniemy wznowić katechezę dla dzieci pokomunijnych (chodzi o dzieci, które przystąpiły do Pierwszej Komunii w latach 2016-2018). Zapisy w zakrystii – do końca września.

■ W przyszłą niedzielę (16 września) pierwsze, powakacyjne spotkanie dla młodzieży przygotowującej się do bierzmowania. Jednocześnie rozpoczynamy zapisy kandydatów do bierzmowania w r. 2020.

■ Poradnictwo rodzinne – telefon: 328 466 47 25.

■ Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie do wzięcia udziału w sympozjum organizowanym przy naszym kościele św. Stanisława.

Oto szczegółowy program:

15 września – (sobota) – sympozjum DZISIEJSZY ŚWIAT WOŁA O CYWILIZACJĘ ŻYCIA I MIŁOŚCI

16.00 Przywitanie

16.15 Potrzeba chrześcijańskiej mądrości w odkrywaniu prawdziwej Miłości   – dr Irena Grochowska

16.45 Nadzieja drogą  do miłości  – dr Maria Jankowska

17.15-17.30 przerwa na kawę

17.30 Język miłości w relacjach interpersonalnych – prof. UKSW Maria  Ryś

18.00 Przebaczenie wyznacznikiem cywilizacji miłości – mgr Katarzyna Krawczyk

18.30 Msza Święta w kościele św. Stanisława

19.15-20.00  przerwa na bufet

20.00 Odkrywać piękno w życiu. Wskazania Ks. Janusza Pasierba –  mgr Maria Wilczek

20.30 Cywilizacja miłości. Budowanie więzi w małżeństwie – mgr Małgorzata Walaszczyk

21.00 Cywilizacja życia. Hospicja perinatalne – dr Tataj-Puzyna Urszula

21.30 Zakończenie

16 września – (niedziela)

12.00 – Anioł Pański z Ojcem Świętym Franciszkiem

Zwiedzanie miasta

18.00 – Msza Św. w kościele św. Stanisława;

debata z udziałem wszystkich prelegentów  – NASZE ZADANIA

– w 100 lecie odzyskania niepodległości oraz w 140-lecie objawień w Gietrzwałdzie

■ Zachęcamy do nabywania prasy katolickiej (w zakrystii).