15-16.09 – Sympozjum “Dzisiejszy świat woła o cywilizację życia i miłości”.

15-16.09 – Sympozjum “Dzisiejszy świat woła o cywilizację życia i miłości”.

Stowarzyszenie “Fides et Ratio”, skupiające profesorów i pracowników naukowych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, wraz z Duszpasterstwem przy kościele św. Stanisława B.M., zaprasza na Sympozjum zorganizowane z okazji 20-lecia ogłoszenia encykliki Jana Pawła II o jedności wiary i nauki oraz 40-lecia Jego Pontyfikatu.

PROGRAM

Sobota, 15 września

16.00 Przywitanie

16.15 Potrzeba chrześcijańskiej mądrości w odkrywaniu prawdziwej Miłości   – dr Irena Grochowskar

16.45 Nadzieja drogą  do miłości  – dr Maria Jankowska

17.15-17.30 przerwa na kawę

17.30 Język miłości w relacjach interpersonalnych – prof. UKSW Maria  Ryś

18.00 Przebaczenie wyznacznikiem cywilizacji miłości – mgr Katarzyna Krawczyk

18.30 Msza Święta w kościele św. Stanisława

19.15-20.00  przerwa na bufet

20.00 Odkrywać piękno w życiu. Wskazania Ks. Janusza Pasierba –  mgr Maria Wilczek

20.30 Cywilizacja miłości. Budowanie więzi w małżeństwie – mgr Małgorzata Walaszczyk

21.00 Cywilizacja życia. Hospicja perinatalne – dr Urszula Tataj-Puzyna

21.30 Zakończenie

Niedziela, 16 września

18.00 – Msza Św. w kościele św. Stanisława;

19.00 – debata z udziałem wszystkich prelegentów  – NASZE ZADANIA