II NIEDZIELA PO BOŻYM NARODZENIU, 05.01.2020

II NIEDZIELA PO BOŻYM NARODZENIU, 05.01.2020

Czytanie  I:    Syr 24, 1-2.8-12;

Psalm   147:   Słowo Wcielone wśród nas zamieszkało;

Czytanie II:   Ef 1, 3-6.15-18;

Ewangelia:    J 1, 1-18;

Słowa Ewangelii według św. Jana:

            Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. Pojawił się człowiek posłany przez Boga – Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz /posłanym/, aby zaświadczyć o światłości. Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Na świecie było /Słowo/, a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego – którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy. Jan daje o Nim świadectwo i głośno woła w słowach: Ten był, o którym powiedziałem: Ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie godnością, gdyż był wcześniej ode mnie. Z Jego pełności wszyscyśmy otrzymali – łaskę po łasce. Podczas gdy Prawo zostało nadane przez Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział, Ten Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, /o Nim/ pouczył.

 

 (…) Gdy idzie zaś o przyszłość, to rok 2020 przyniesie – między innymi – następujące wydarzenia:  100-lecie urodzin św. Jana Pawła II i narodowa pielgrzymka do Rzymu z tej okazji (17 maja), beatyfikacja kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (7 czerwca),  Narodowa Pielgrzymka Duchowieństwa do Dachau (29 kwietnia), Kongres Eucharystyczny w Budapeszcie (wrzesień 2020). Dziękując Bogu za każde otrzymane w minionym roku dobro, mam zaszczyt i przyjemność – w imieniu Kościoła katolickiego w Polsce – serdecznie pozdrowić każdego Polaka i Polkę w naszej Ojczyźnie i poza jej granicami oraz złożyć moje najlepsze życzenia pomyślnego Nowego Roku. Niech otwierający się przed nami kolejny rok będzie szczęśliwym czasem dla wszystkich bez wyjątku. Niech przyniesie rozwiązywanie spraw trudnych. Całej naszej Ojczyźnie – błogosławionego Roku Pańskiego 2020. Wszystkim zdrowia i zbawienia. Moi Drodzy, dokądkolwiek będziecie zmierzali w tym Nowym Roku, niech wszędzie prowadzi Was Miłość, czyli Chrystus.

Szczęśliwego Nowego Roku!

+ Stanisław Gądecki

Arcybiskup Metropolita Poznański

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

 

+ L I T U R G I A        T Y G O D N I A +

– poniedziałek, 06.01. Iz 60, 1-6; Ps 72; Ef 3 ,2-3a.5-6; Mt 2, 1-12

uroczystośc Objawienia Pańskiego

– wtorek, 07.01. 1 J 3, 22-4, 6; Ps 2; Mt 4, 12-17.23-25
– środa, 08.01. 1 J 4, 7-10; Ps 72; Mk 6, 34-44
– czwartek, 09.01. 1 J 4, 11-18; Ps 72; Mk 6, 45-52
– piątek, 10.01. 1 J 4, 19-5, 4; Ps 72; Łk 4, 14-22a
sobota, 11.01. 1 J 5, 5-13; Ps 147; Łk 5, 12-16

 

= O G Ł O S Z E N I A        D U S Z P A S T E R S K I E =

■ Dzisiejsza Msza św. o godz. 12.00, sprawowana będzie w intencji członków Żywego Różańca. Po Eucharystii – zmiana tajemnic różańcowych.

■ Jutro (06.01.) obchodzimy obowiązkową uroczystość Objawienia Pańskiego. Msze św. według porządku niedzielnego.

■ Kończymy przyjmowanie zgłoszeń na „kolędę”.

■ W najbliższą sobotę (11.01.), bezpośrednio po wieczornej Eucharystii, która rozpocznie się o godz. 18.30 i będzie sprawowana w intencji wszystkich osób chorych i cierpiących, odbędzie się w naszym kościele charytatywny koncert kolęd – na który gorąco zapraszamy!

■ W przyszłą niedzielę (12.01.), po Mszy św. o godz. 11, polskie dzieci ze Szkolnego Punktu Konsultacyjnego w Rzymie, przedstawią w Auli tradycyjne „Jasełka”. Bardzo serdecznie wszystkich zapraszamy!

Po prawie 5 letniej pracy w naszej wspólnocie, ks. Antoni Pyznar żegna się z nami i przechodzi do duszpasterstwa włoskiego w diecezji San Remo. Uroczyste pożegnanie odbędzie się w niedzielę (12.01.)  w czasie Mszy św. o godz. 18.00. Po Mszy krótki koncert kolęd w wykonaniu Moniki Przygody i Aleksandra Nowaka oraz wspólnotowe spotkanie w Auli. ZAPRASZAMY!

■ Dzisiaj zapraszamy wszystkich na kolejny Wieczór Uwielbienia (początek o godz. 19.00).

■ Zachęcamy do obejrzenia wystawy pt. „W duchu nauczania św. Jana Pawła II – Evangelium vitae, Familiaris consortio”, ukazującej malarstwo p. Urszuli Rychlińskiej (Aula św. Jana Pawła II). Wystawa kończy się 6 stycznia.

■ Katolicka Polska Szkoła Podstawowa w Rzymie poszukuje nauczyciela wiedzy o Polsce.  Kontakt: p. dyrektor Joanna Chojnacka (340 149 50 96).

■ Zachęcamy do nabywania i lektury prasy katolickiej.

■ Jeszcze można nabyć kalendarze na rok 2020.

■ Poradnictwo rodzinne (kontakt: 328 466 47 75).