II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU, 09.03.2020

II  NIEDZIELA  WIELKIEGO  POSTU,  09.03.2020

Czytanie I:     Rdz 12, 1-4a

Psalm 33:      Mamy nadzieję w miłosierdziu Pana!

Czytanie II:    2 Tm 1, 8b-10

Ewangelia:   Mt 17, 1-9

Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba oraz brata jego, Jana,
i zaprowadził ich na górę wysoką, osobno. Tam przemienił się wobec nich: twarz Jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło. A oto ukazali się im Mojżesz i Eliasz, rozmawiający z Nim. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: „Panie, dobrze, że tu jesteśmy; jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza”. Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos: „To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie!” Uczniowie, słysząc to, upadli na twarz i bardzo się zlękli. A Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: „Wstańcie, nie lękajcie się!” Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, Jezus przykazał im, mówiąc: „Nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie”.

■                    ■                    ■                    ■                    ■

Dopiero po sześciu dniach, chciałoby się powiedzieć, bo aż tyle czasu upłynęło od chwili kiedy Jezus po raz pierwszy zapowiedział apostołom swoją mękę. Wiadomość ta była dla nich wstrząsem. Nie tak przecież miała wyglądać ich przyszłość. Spodziewali się wyzwolenia Izraela i przywrócenia królestwa, dla tej idei zostawili wszystko. Aż tu nagle Chrystus zapowiada im swoją śmierć i mękę. W pierwszej chwili Piotr próbuje nawet oponować, odciąga Chrystusa na bok i upomina Go, za co zresztą spotykają go ostre słowa: Zejdź mi z oczu, szatanie. Piotr zatem milknie, milkną też pozostali apostołowie. Przerażeni, przez sześć długich dni biją się z tymi myślami.

A Chrystus? Chrystus niczego im nie wyjaśnia, nie tłumaczy i nie pociesza. Nie, chrześcijaństwo to nie jest bezstresowe wychowanie, to nie jest zajęcie dla ludzi odzianych w miękkie szaty, dla trzcin kołyszących się na wietrze, dla dużych dzieci zajętych swoim samochodem czy komputerem, dla facetów spędzających czas na spacerach z pieskiem. Chrześcijaństwo to zajęcie dla prawdziwych mężczyzn, gotowych dla Chrystusa opuścić swój świat, swoją stabilizację, gotowych zaryzykować i dla Jego sprawy cierpieć, pozostając Mu wiernym, nawet wtedy, gdy jak apostołom w dzisiejszej Ewangelii, walą się marzenia i pojawia pokusa ucieczki…

rozważanie autorstwa ks. Arkadiusza Noconia

* * *

Pieśń błagalna „Święty Boże, Święty Mocny” należy do gatunku bardzo uroczystych pieśni zwanych suplikacjami, czyli prośbami. Jest śpiewana w wyjątkowych sytuacjach. Inwokacja utworu pochodzi ze starodawnego hymnu ku czci Trójcy Świętej, zwanego Trisagionem, występującego w liturgii Kościołów zachodniego i wschodniego. Greckie słowo triságios oraz łacińskie trisagium oznacza trzykrotnie święty.

W tym czasie zmartwień i medialnego niepokoju, gdzie wielu traci obiektywnie spojrzenie na wydarzenia, które mają miejsce wokół nas, nie traćmy nadziei i ufności, ale z wielką i pokorną wiarą prośmy Pana Boga, by zachował nas i świat od wszelkiego złego:

Święty Boże, Święty mocny,
Święty a Nieśmiertelny,

zmiłuj się nad nami!

Od powietrza, głodu, ognia i wojny

wybaw nas Panie!

Od nagłej i niespodziewanej śmierci

zachowaj nas Panie!

My grzeszni Ciebie Boga prosimy
wysłuchaj nas Panie!

*  * *

Warto przypomnieć, że w okresie Wielkiego Postu, Kościół daje nam wiele okazji, aby uzyskać odpust zupełny.

Odpust zupełny można uzyskać za udział w nabożeństwie Gorzkich żali oraz za odprawienie Drogi Krzyżowej.

Odpust zupełny można również uzyskać w każdy piątek Wielkiego Postu, gdy po przyjęciu Komunii św., przed wizerunkiem Jezusa Chrystusa Ukrzyżowanego zostanie odmówiona modlitwa:

„Oto ja, dobry i najsłodszy Jezu, upadam na kolana przed Twoim obliczem i z największą gorliwością ducha proszę Cię i błagam, abyś wszczepił w moje serce najżywsze uczucia wiary, nadziei i miłości oraz prawdziwą skruchę za moje grzechy i silną wolę poprawy.

Oto z sercem przepełnionym wielkim uczuciem i z boleścią oglądam w duchu Twoje pięć ran i myślą się w nich zatapiam, pamiętając o tym, dobry Jezu, co już prorok Dawid włożył w Twoje usta: Przebodli ręce moje i nogi, policzyli wszystkie kości moje (Ps 22,17)”.

Odpust zupełny można również uzyskać przez indywidualne odprawienie nabożeństwa Drogi Krzyżowej lub pobożne włączenie się, gdy będzie ono odprawiane przez Ojca Świętego i transmitowane przez telewizję lub radio.

Dla przypomnienia, odpust zupełny możemy uzyskać raz dziennie. Warunki uzyskania odpustu zupełnego:

  • Wzbudzić intencję jego otrzymania.
  • Być w stanie łaski uświęcającej.
  • Wyzbyć się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu.
  • Przyjąć w tym dniu Komunię Świętą.
  • Odnowić naszą jedność ze wspólnotą Kościoła poprzez odmówienie: Ojcze nasz, Wierzę w Boga oraz modlitwy w intencjach bliskich Ojcu Świętemu.

 

+ L I T U R G I A     T Y G O D N I A +

– poniedziałek, 09.03. Dn 9, 4b-10; Ps 79; Łk 6, 36-38
– wtorek, 10.03. Iz 1, 10.16-20; Ps 50; Mt 23, 1-12
– środa, 11.03. Jer 18, 18-20; Ps 31; Mt 20, 17-28
– czwartek, 12.03. Jer 17, 5-10; Ps 1; Łk 16, 19-31
– piątek, 13.03. Rdz 37, 3-4.12-28; Ps 105; Mt 21, 33-43.45-46
– sobota, 14.03. Mi 7, 14-15.18-20; Ps 103; Łk 15, 1-3.11-32

 

= O G Ł O S Z E N I A     D U S Z P A S T E R S K I E =

■ W piątki Wielkiego Postu zapraszamy na nabożeństwa Drogi Krzyżowej – o godz. 19.15. Natomiast w wielkopostne niedziele zapraszamy na Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym – na godz. 17.30.

■ Wszystkich polskich studentów zapraszamy na spotkanie formacyjne z ks. Rektorem, w poniedziałek (09.03.) o godz. 19.30.

■ 10 marca rozpoczniemy modlitewną dziewięciodniową nowennę przygotowującą nas na uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP. Odbędzie się bezpośrednio po każdej Mszy świętej wieczornej.

■ W kontekście obecnej światowej sytuacji, na prośbę Wikariusza Rzymu, ks. kardynała Angelo De Donatis, najbliższa środa 11 marca została ogłoszona szczególnym dniem modlitwy i postu w intencji Rzymu, Włoch i całego świata. Wszyscy wierni są zachęcani aby swój wysiłek duchowy ofiarować z prośbą o pomoc Bożą i łaskę zdrowia dla wszystkich chorych. Zachęcamy zatem gorąco do udziału w nabożeństwach w naszym kościele.

■ Marcowe spotkanie dla ministrantów oraz lektorów odbędzie się dopiero w niedzielę 15 marca.