I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU, 01.03.2020

I  NIEDZIELA  WIELKIEGO  POSTU, 01.03.2020

Czytanie  I:    Rdz 2, 7-9; 3, 1-7;

Psalm    51:    Zmiłuj się, Panie, bo jesteśmy grzeszni;

Czytanie II:   Rz 5, 12-19;

Ewangelia: Mt 4, 1-11:

                   Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła. A gdy przepościł czterdzieści dni i czterdzieści nocy, odczuł w końcu głód. Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł do Niego: „Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem”. Lecz On mu odparł: „Napisane jest: “Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych”. Wtedy wziął Go diabeł do Miasta Świętego, postawił na narożniku świątyni i rzekł Mu: „Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół, jest przecież napisane: »Aniołom swoim rozkaże o Tobie, a na rękach nosić Cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień”. Odrzekł mu Jezus: „Ale jest napisane także: “Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego”. Jeszcze raz wziął Go diabeł na bardzo wysoką górę, pokazał Mu wszystkie królestwa świata oraz ich przepych i rzekł do Niego: „Dam Ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon”. Na to odrzekł mu Jezus: „Idź precz, szatanie! Jest bowiem napisane: “Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz”. Wtedy opuścił Go diabeł, a oto aniołowie przystąpili i usługiwali Mu.

 

Początek okresu Wielkiego Postu, to dobra okazja do przypomnienia 5 przykazań kościelnych. Formułuje je Urząd Nauczycielski Kościoła, podlegają one zmianom i mogą brzmieć nieco inaczej w różnych częściach świata. Należy stosować się do tych przepisów, które obowiązują na terenie kraju, w którym aktualnie przebywam. Przyjrzyjmy się więc jak to wygląda w przypadku Włoch.

-W niedzielę i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych.

-Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty.

-Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię Świętą. Okres Komunii św. wielkanocnej rozpoczyna się w Środę Popielcową a kończy w uroczystość Zesłania Ducha Świętego.

-Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Wierni między 18. a 60. rokiem życia są zobowiązani do zachowania postu ścisłego w Środę Popielcową i Wielki Piątek. Post ścisły pozwala na jednorazowy posiłek do syta oraz na dwa skromne posiłki w ciągu dnia. Zachęca się do przedłużenia postu także na Wielką Sobotę. Wierni, którzy ukończyli 14. rok życia, są zobowiązani do zachowania do końca życia wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych we wszystkie piątki Wielkiego Postu oraz w Środę Popielcową. W te dni należy zrezygnować z potraw i napojów „wyszukanych i kosztownych”. Nakaz ten nie obowiązuje, jeżeli w piątek przypada uroczystość liturgiczna. We Włoszech w pozostałe piątki roku, dla zachowania pokutnego charakteru tego dnia, należy albo zachowywać tradycyjną wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych lub wykonać inne dzieło pokutne, w formie dodatkowej modlitwy, dzieła miłości bliźniego czy jakiegoś wyrzeczenia. Istnieje także tzw. post eucharystyczny, który polega na tym, iż godzinę przed przyjęciem Komunii św., nie należy nic jeść ani pić (nie łamią tego postu lekarstwa i zwykła woda).

-Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła. Wierni mają wspierać finansowo swoja parafię, swój kościół. Poza tym, można realizować to przykazanie (m.in.) poprzez zadeklarowanie części podatku na Kościół katolicki (tzw.  „l`otto per mille”). Potrzeby wspólnoty to nie tylko potrzeby ściśle materialne.

 

+ L I T U R G I A        T Y G O D N I A +

– poniedziałek, 02.03. Kpł 19, 1-2. 11-18; Ps 19; Mt 25, 31-46
– wtorek, 03.03. Iz 55, 10-11; Ps 34; Mt 6, 7-15
– środa, 04.03. Syr 51, 13-20; Ps 16; Flp 3, 8-14; J 15, 9-17

św. Kazimierza, królewicza

– czwartek, 05.03. Est 4, 17k. l-m. r-u; Ps 138; Mt 7, 7-12
– piątek, 06.03. Ez 18, 21-28; Ps 130; Mt 5, 20-26
sobota, 07.03. Pwt 26, 16-19; Ps 119; Mt 5, 43-48

 

 = O G Ł O S Z E N I A        D U S Z P A S T E R S K I E =

■ Dziś kończymy nasze tegoroczne rekolekcje wielkopostne. Ostatnim punktem programu będzie Wieczór Uwielbienia o godz. 19.00.

■ Siostra dr Krystyna Szweda zaprasza dziś, na godz. 11.00, do naszej Auli, na kolejne spotkanie z cyklu „Kobiety w  Biblii”.

W piątki Wielkiego Postu zapraszamy na nabożeństwa Drogi Krzyżowej – o godz. 19.15. Natomiast w wielkopostne niedziele zapraszamy na Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym – na godz. 17.30.

■ Wszystkich polskich studentów zapraszamy na spotkanie formacyjne z ks. Rektorem, w poniedziałek (02.03.) o godz. 19.30.

■ Najbliższy piątek to pierwszy piątek miesiąca. Adoracja Najśw. Sakramentu oraz okazja do spowiedzi św. – już od godz. 17.30.

■ 8 marca organizowany jest wyjazd do sanktuarium franciszkańskiego w La Verna (p. Krystyna Ligęzka: 329 316 5773).

■ 10 marca rozpoczniemy modlitewną nowennę przygotowującą nas na uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP.

■ Marcowe spotkanie dla ministrantów oraz lektorów odbędzie się dopiero 15 marca.

■ Zachęcamy do nabywania i lektury prasy katolickiej.

■ Poradnictwo rodzinne (kontakt: 328 466 47 75).