SIÓDMA NIEDZIELA ZWYKŁA, 23.02.2020

SIÓDMA  NIEDZIELA  ZWYKŁA, 23.02.2020

Czytanie  I:    Kpł 19, 1-2. 17-18;

Psalm   103:   Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia;

Czytanie II:   1 Kor 3, 16-23;

Ewangelia:    Mt 5, 38-48,

Słowa Ewangelii według św. Mateusza:

           Jezus powiedział do swoich uczniów: „Słyszeliście, że powiedziano: Oko za oko i ząb za ząb. A Ja wam powiadam: Nie stawiajcie oporu złemu: lecz jeśli cię ktoś uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz. Zmusza cię ktoś, żeby iść z nim tysiąc kroków, idź dwa tysiące. Daj temu, kto cię prosi, i nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie. Słyszeliście, że powiedziano: Będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście się stali synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski”.

          Bądźcie jak Bóg. Bądźcie doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski. Czyli? We wszechmocy nigdy Mu nie dorównamy. W mądrości też. Nasza świętość zawsze będzie tylko pochodną Jego świętości. O co więc Jezusowi chodzi? W kontekście dzisiejszej Ewangelii to oczywiste. Podobni do Boga możemy i powinniśmy się stać w naszej relacji do ludzi złych i niesprawiedliwych; w stosunku do naszych nieprzyjaciół. Trudno nie zauważyć, że chrześcijanie często miewają z tym poważny problem. I nie chodzi o to, że trudno nam wybaczyć krzywdy. Raczej o to, że wynajdujemy dziesiątki powodów, by usprawiedliwić swoją odmowę wprowadzenia tego nauczania Jezusa w życie. „Tak nie można”, „to niewychowawcze” – mówimy. Zaś o tych, którzy wierzą, że dobrocią można człowieka zmienić, mawiamy, że strasznie naiwni. A Jezus ciągle wskazuje na dobrego Boga, który nie zabrania słońcu, by świeciło także dla grzeszników, ani deszczowi, by nawadniał ich ogrody. Jest dla złych i niesprawiedliwych dobry. Jezus zaś uważa, że w tej postawie śmiało byśmy mogli się do Boga upodobnić. Nie da się? Naprawdę?

Andrzej Macura  (www.gosc.pl)

 

+ L I T U R G I A        T Y G O D N I A +

– poniedziałek, 24.02. Jk 3, 13-18; Ps 19; Mk 9, 14-29
– wtorek, 25.02. Jk 4, 1-10; Ps 55; Mk 9, 30-37
– środa, 26.02. Jl 2, 12-18; Ps 51; 2 Kor 5, 20 – 6, 3; Mt 6, 1-18

Środa Popielcowa

– czwartek, 27.02. Pwt 30, 15-20; Ps 1; Łk 9, 22-25
– piątek, 28.02. Iz 58, 1-9a; Ps 51; Mt 9, 14-15
sobota, 29.02. Iz 58, 9b-14; Ps 86; Łk 5, 27-32

 

= O G Ł O S Z E N I A        D U S Z P A S T E R S K I E =

■  Dziś, po Mszy św. o godz. 10.00, zapraszamy wszystkich na spotkanie rodzin do Auli.

■ Wszystkich polskich studentów zapraszamy na spotkanie formacyjne z ks. Rektorem – WYJĄTKOWO – we wtorek (25.02.), o godz. 19.30.

■ W najbliższą środę (zwaną  Środą Popielcową – która jest dniem postu ścisłego!) rozpoczynamy okres WIELKIEGO POSTU.

Msze św. z obrzędem posypania głów popiołem, będą tego dnia sprawowane w naszym kościele o godz.: 7.15, 17.00 oraz o 19.00.

■ Zapraszamy na REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE w naszym kościele. Odbędą się one w dniach od 28 lutego do 1 marca. Poprowadzi je o. dr Robert Leżohupski OFMConv, pracujący w Penitencjarii Apostolskiej w Rzymie.

P R O G R A M:

piątek – godz. 18.00 – Droga Krzyżowa; 18.30 – Msza św.; 19.15 – nauka rekolekcyjna; 19.45-20.30 – adoracja i okazja do spowiedzi;

sobota – godz. 18.00 – okazja do spowiedzi św.; 18.30 – Msza św.; 19.15 – nauka rekolekcyjna; 19.45-20.30 – adoracja i okazja do spowiedzi

niedziela – nauka rekolekcyjna na każdej Mszy św. (z wyjątkiem 7.15); 17.30 – Gorzkie Żale (z kazaniem pasyjnym); godz. 19.00 – Wieczór Uwielbienia.

■ W niedzielę (01.03.), ks. Mateusz zaprasza do salki na katechezę zarówno kandydatów do bierzmowania, jak i ICH RODZICÓW. Początek, jak zwykle, o godz. 11.00.

■ Siostra dr Krystyna Szweda zaprasza  w niedzielę  (01.03.) na godz. 11.00 do naszej Auli, na kolejne spotkanie z cyklu „Kobiety w  Biblii”.

■ W przyszłą niedzielę (01.03.), po Mszy św. o godz. 12.00 – zmiana tajemnic dla członków Żywego Różańca.

■ 8 marca organizowany jest wyjazd do sanktuarium franciszkańskiego w La Verna (p. Krystyna Ligęzka: 329 316 5773).

■ Zachęcamy do nabywania i lektury prasy katolickiej.

■ Poradnictwo rodzinne (kontakt: 328 466 47 75).