SZÓSTA NIEDZIELA ZWYKŁA, 16.02.2020

SZÓSTA   NIEDZIELA   ZWYKŁA, 16.02.2020

Czytanie  I:    Syr 15, 15-20;

Psalm   119:   Błogosławieni słuchający Pana;

Czytanie II:   1 Kor 2, 6-10;

Ewangelia:    Mt 5, 17-37;

Słowa Ewangelii według św. Mateusza:

           Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem, powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim. Bo powiadam wam: Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. Słyszeliście, że powiedziano przodkom: Nie zabijaj; a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A Ja wam powiadam: Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. A kto by rzekł swemu bratu: Raka, podlega Wysokiej Radzie. A kto by mu rzekł: Bezbożniku, podlega karze piekła ognistego. Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam sobie przypomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar swój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. Potem przyjdź i dar swój ofiaruj. Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w drodze, by cię przeciwnik nie wydał sędziemu, a sędzia dozorcy, i aby nie wtrącono cię do więzienia. Zaprawdę, powiadam ci: Nie wyjdziesz stamtąd, dopóki nie zwrócisz ostatniego grosza. Słyszeliście, że powiedziano: Nie cudzołóż. A Ja wam powiadam: Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa. Jeśli więc prawe twoje oko jest ci powodem do grzechu, wyłup je i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało być wrzucone do piekła. I jeśli prawa twoja ręka jest ci powodem do grzechu, odetnij ją i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało iść do piekła. Powiedziano też: Jeśli ktoś chce oddalić swoją żonę, niech jej da list rozwodowy. A Ja wam powiadam: Każdy, kto oddala swoją żonę – poza wypadkiem nierządu – naraża ją na cudzołóstwo; a kto by oddaloną wziął za żonę, dopuszcza się cudzołóstwa. Słyszeliście również, że powiedziano przodkom: Nie będziesz fałszywie przysięgał, lecz dotrzymasz Panu swej przysięgi. A Ja wam powiadam: Wcale nie przysięgajcie – ani na niebo, bo jest tronem Boga; ani na ziemię, bo jest podnóżkiem stóp Jego; ani na Jerozolimę, bo jest miastem wielkiego Króla. Ani na swoją głowę nie przysięgaj, bo nawet jednego włosa nie możesz uczynić białym albo czarnym. Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od Złego pochodzi”.

 

  (…) Jezus nie przyszedł znieść Prawo, lecz wypełnić. W ten sposób wyjaśnia podstawowy problem dotyczący stosunku chrześcijan do moralnego Prawa Starego Testamentu, które zostało utrwalone przede wszystkim w Dziesięciu Przykazaniach Bożych. Prawo to obowiązuje nadal, ale nie można go wypełniać według interpretacji faryzeuszy i uczonych w Piśmie. Jezus bowiem domaga się głębszego podejścia do Prawa tak, by sprawiedliwość chrześcijańska była „większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszy” (Mt 5, 20). „Dopóki niebo i ziemia nie przeminą”, to jest – jak długo świat będzie istniał, tak długo nie ulegnie żadnej zmianie nawet najmniejszy przepis dotyczący moralnego Prawa Bożego. Ideę tę wyraża metafora najmniejszej litery w alfabecie hebrajskim (jota) oraz wzmianka o jednej kresce, czyli maleńkim znaku, który służył do oddzielenia podobnych do siebie spółgłosek hebrajskich (por. Mt 5, 18). Trwałe wartości Boskiego Prawa moralnego nigdy nie przeminą, stanowią bowiem mocny fundament w relacji człowieka do Boga oraz do wszystkich ludzi.

 o. Andrzej Makowski CSsR (www.radiomaryja.pl)

 

+ L I T U R G I A        T Y G O D N I A +

– poniedziałek, 17.02. Jk 1, 1-11; Ps 119; Mk 8, 11-13
– wtorek, 18.02. Jk 1, 12-18; Ps 94; Mk 8, 14-21
– środa, 19.02. Jk 1, 19-27; Ps 15; Mk 8, 22-26
– czwartek, 20.02. Jk 2, 1-9; Ps 34; Mk 8, 27-33
– piątek, 21.02. Jk 2, 14-24. 26; Ps 112; Mk 8, 34 – 9, 1
sobota, 22.02. 1 P 5, 1-4; Ps 23; Mt 16, 13-19

święto Katedry św. Piotra Apostoła

 

= O G Ł O S Z E N I A        D U S Z P A S T E R S K I E =

■ Ks. kardynał Angelo de Donatis mianował KS. MATEUSZA J. GARDZIŃSKIEGO SChr, wicekapelanem Polaków w diecezji rzymskiej. Tym samym ks. Mateusz rozpoczyna posługę w naszej wspólnocie, przy kościele św. Stanisława BM. Serdecznie witamy i wielu Bożych łask życzymy!

■ Wszystkich polskich studentów zapraszamy na spotkanie formacyjne z ks. Rektorem – w poniedziałek (17.02.), o godz. 19.30.

■ W piątek, 21.02., chór parafialny Gaudium Poloniae, zaprasza serdecznie wszystkich zainteresowanych na wspólną adorację eucharystyczną w naszym kościele (początek o godz. 20.00).

■ Rozpoczynamy przyjmowanie zapisów nowych uczniów do Katolickiej Polskiej Szkoły Podstawowej w Rzymie. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na tzw. OPEN DAY: sobota, 22 lutego, między godz. 14.30 a 15.30 (Via Marcantonio Colonna 52).

■ Informujemy, że tegoroczne REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE w naszym kościele, odbędą się już w dniach od 28 lutego do 1 marca. Poprowadzi je o. Robert Leżohupski OFMConv.

■ Zachęcamy do nabywania i lektury prasy katolickiej.

■ Poradnictwo rodzinne (kontakt: 328 466 47 75).