PIĄTA NIEDZIELA ZWYKŁA, 09.02.2020

PIĄTA  NIEDZIELA  ZWYKŁA, 09.02.2020

Czytanie  I:    Iz 58, 7-10;

Psalm   112:   Wschodzi w ciemnościach jak światło dla prawych;

Czytanie II:   1 Kor 2, 1-5;

Ewangelia:    Mt 5, 13-16;

Słowa Ewangelii według św. Mateusza:

           Jezus powiedział do swoich uczniów: „Wy jesteście solą ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też lampy i nie umieszcza pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciła wszystkim, którzy są w domu. Tak niech wasze światło jaśnieje przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie”.

 

           Jezus nie mówi „macie być solą”, ale „jesteście solą”. To kwestia tożsamości. Ewangelizacja nie jest sprawą robienia czegoś, nie jest jakąś misją specjalną. Ewangelizacyjne oddziaływanie na świat wynika z istoty bycia chrześcijaninem. Jeśli idę drogą błogosławieństw, jestem w naturalny sposób solą dla innych. Elementem chrześcijańskiej tożsamości jest relacja do świata. Sól sama dla siebie, zamknięta w solniczce z zatkanymi dziurkami, niczemu nie służy. Sól służy do solenia. Chrześcijanie mają się „rozpuścić” w świecie jak sól, jednak w taki sposób, że nadadzą mu posmak Chrystusowy, zmienią go, uświęcą, zbudują przymierze między ziemią a niebem. Każdy z nas stąpa po konkretnym kawałku ziemi. I ten mój „kawałek” mam posolić. Ziemię, na której żyję – mój dom, rodzinę, środowisko, pracę zawodową, małą i dużą ojczyznę itd. (…) Chrześcijanin mdły, bez smaku Ewangelii, na nic się nie przyda. Oczywiście aby wiedzieć, jak każdemu odpowiadać, trzeba mieć sól na języku, czyli dobrze znać Chrystusa. Trzeba najpierw z Nim zjeść beczkę soli. (…) Chrześcijanie są naczyniami na sól, którą otrzymali w darze. Kościół jest solniczką świata. Nadaje Chrystusowy smak każdej kulturze, środowisku, ludzkiej pracy, miłości, każdemu wymiarowi ludzkiego życia. Ta Boża sól leczy, odtruwa, uszlachetnia, zamienia w modlitwę ludzką aktywność. Orygenes pisał w III wieku, że „mężowie Boży są solą ziemi, która gwarantuje trwanie wszystkiego na świecie. Rzeczy ziemskie utrzymywane są w istnieniu, dopóki sól nie straci swego smaku”. Kościół nie istnieje dla siebie, ale dla ratowania świata. Czy jednak w dobie tolerancji i dialogu chrześcijanie nie utracili poczucia, że są wysłannikami, że mają oferować ludziom smak wieczności, że mają ich wzywać do nawrócenia? (…) Kościół nie może być zamkniętą twierdzą. Kościół ma być miastem zbudowanym na skale (sól to skała). Owszem, otwartym dla wszystkich, którzy są spragnieni Chrystusa. Otwartość nie oznacza jednak wyzbywania się tożsamości. Najcenniejszym darem dla świata jest sól Jezusa. Jeśli Kościół o tym zapomni, na nic się już nie przyda. Kardynał Dolan z Nowego Jorku zapytany, czy zgadza się z hasłem pojawiającym się na kościołach: „Każdy może tutaj przyjść”, odpowiada, że tak, pod warunkiem, iż mamy pełną świadomość owego „tutaj”. I dodaje: „Przyciąganie Kościoła polega na ukazaniu pewnej stałej w zmiennym i pogubionym świecie. Musimy tutaj być stanowczy, określeni, niestrudzeni w obronie owego »tutaj«, w obronie fundamentów tego domu, który gościnnie wita każdego”.

ks.  dr Tomasz Jaklewicz (www.kosciol.wiara.pl)

 

+ L I T U R G I A        T Y G O D N I A +

– poniedziałek, 10.02. 1 Krl 8, 1-7. 9-13; Ps 132; Mk 6, 53-56

św. Scholastyki, dziewicy

– wtorek, 11.02. 1 Krl 8, 22-23. 27-30; Ps 84; Mk 7, 1-13
– środa, 12.02. 1 Krl 10, 1-10; Ps 37; Mk 7, 14-23
– czwartek, 13.02. 1 Krl 11, 4-13; Ps 106; Mk 7, 24-30
– piątek, 14.02. Dz 13, 46-49; Ps 117; Łk 10, 1-9

św. Cyryla, mnicha i Metodego, biskupa

sobota, 15.02. 1 Krl 12, 26-32; 13, 33-34; Ps 106; Mk 8, 1-10

 

= O G Ł O S Z E N I A        D U S Z P A S T E R S K I E =

■ Wszystkich polskich studentów zapraszamy na spotkanie formacyjne z ks. Rektorem – w poniedziałek (10.02.) o godz. 19.30.

■ We wtorek (11.02.), w liturgiczne wspomnienie Matki Bożej z Lourdes, obchodzimy kolejny Światowy Dzień Chorego. Z tej okazji, zapraszamy tego dnia na Mszę św. o godz. 18.30, która będzie sprawowana  w intencji wszystkich chorych i cierpiących (konkretne imiona, nazwiska można podać w zakrystii – będą one odczytane podczas liturgii). Podczas tej Mszy św. będzie można przyjąć sakrament namaszczenia chorych.

■ Rozpoczynamy przyjmowanie zapisów nowych uczniów do Katolickiej Polskiej Szkoły Podstawowej w Rzymie. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na tzw. OPEN DAY: sobota, 22 lutego, między godz. 14.30 a 15.30 (Via Marcantonio Colonna 52).

■ Zachęcamy do nabywania i lektury prasy katolickiej.

■ Poradnictwo rodzinne (kontakt: 328 466 47 75).