III NIEDZIELA WIELKANOCNA, 26.04.2020

III  NIEDZIELA  WIELKANOCNA, 26.04.2020

Czytanie  I:     Dz 2, 14. 22b-32;

Psalm    16:      Ukaż nam, Panie, Twoją ścieżkę życia;

Czytanie II:     1 P 1, 17-21;

Ewangelia:      Łk 24, 13-35;

           Z Ewangelii według św. Łukasza:

          W pierwszy dzień tygodnia dwaj uczniowie Jezusa byli w drodze do wsi, zwanej Emaus, oddalonej o sześćdziesiąt stadiów od Jeruzalem. Rozmawiali oni z sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i rozprawiali z sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. Lecz oczy ich były jakby przesłonięte, tak że Go nie poznali. On zaś ich zapytał: “Cóż to za rozmowy prowadzicie z sobą w drodze?” Zatrzymali się smutni. A jeden z nich, imieniem Kleofas, odpowiedział Mu: “Ty jesteś chyba jedynym z przebywających w Jerozolimie, który nie wie, co się tam w tych dniach stało”. Zapytał ich: “Cóż takiego?” Odpowiedzieli Mu: “To, co się stało z Jezusem Nazarejczykiem, który był prorokiem potężnym w czynie i słowie wobec Boga i całego ludu; jak arcykapłani i nasi przywódcy wydali Go na śmierć i ukrzyżowali. A my spodziewaliśmy się, że On właśnie miał wyzwolić Izraela. Ale po tym wszystkim dziś już trzeci dzień, jak się to stało. Nadto, jeszcze niektóre z naszych kobiet przeraziły nas: były rano u grobu, a nie znalazłszy Jego ciała, wróciły i opowiedziały, że miały widzenie aniołów, którzy zapewniają, iż On żyje. Poszli niektórzy z naszych do grobu i zastali wszystko tak, jak kobiety opowiadały, ale Jego nie widzieli”. Na to On rzekł do nich: “O, nierozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy! Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swej chwały?” I zaczynając od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków, wykładał im, co we wszystkich Pismach odnosiło się do Niego. Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali, a On okazywał, jakby miał iść dalej. Lecz przymusili Go, mówiąc: “Zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił”. Wszedł więc, aby zostać wraz z nimi. Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy otworzyły się im oczy i poznali Go, lecz On zniknął im z oczu. I mówili między sobą: “Czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i Pisma nam wyjaśniał?” W tej samej godzinie zabrali się i wrócili do Jeruzalem. Tam zastali zebranych Jedenastu, a z nimi innych, którzy im oznajmili: «Pan rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi”. Oni również opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak Go poznali przy łamaniu chleba.

 

+ L I T U R G I A     T Y G O D N I A +

– poniedziałek,  27.04. Dz 6, 8-15; Ps 119; J 6, 22-29
– wtorek, 28.04. Dz 7, 51-59; 8, 1; Ps 31; J 6, 30-35
– środa, 29.04. 1J 1, 5-2, 2; Ps 103; Mt 11, 25-30

św. Katarzyny ze Sieny, dziewicy i DK

– czwartek, 30.04. Dz 8, 26-40; Ps 66; J 6, 44-51
– piątek, 01.05. Dz 9, 1-20; Ps 117; J 6, 52-59
– sobota, 02.05. Ap 11, 19a; 12, 1-10; Jdt 13, 18-20; J 19, 25-27

 

= O G Ł O S Z E N I A     D U S Z P A S T E R S K I E =

■ Dzisiejsza, III Niedziela Wielkanocna, jest obchodzona w Kościele w Polsce jako Niedziela Biblijna.

■ Według zarządzeń administracji państwowej, ograniczenia w praktykowaniu kultu religijnego, potrwają do dnia 3 maja.

■ Zachęcamy do oglądania (poprzez Facebook) transmisji „na żywo” z naszego kościoła (należy wpisać: Kościół św. Stanisława Rzym):

-III Niedziela Wielkanocna:                 * Msze św. o godz. 10.00 i 18.00.;

26.04.                                                         * Narodowe Czytanie Pisma św. o godz. 17.00;

                                                                        * nieszpory o godz. 17.30;

-od poniedziałku do soboty:                adoracja i modlitwa różańcowa o godz. 18.00;

                                                                      * Msza św. o godz. 18.30;

-piątek:                                                   * nabożeństwo majowe o godz. 21.00.

■ Kancelaria Parafialna jak i Biuro Informacji Pielgrzymów pozostają nieczynne. We wszelkich sprawach można się kontaktować telefonicznie lub drogą mailową.

■ Nasz kościół jest otwarty codziennie od godz. 16.00 do godz. 17.30. W tym czasie można skorzystać z sakramentu pokuty. Na spowiedź można się także umówić (telefonicznie lub mailowo) w innym, dogodnym terminie.

■ W najbliższy piątek (01.05.), na rozpoczęcie maryjnego miesiąca maja, Konferencja Episkopatu Włoch zawierzy uroczyście Matce Bożej całą Italię. Aktu tego dokonają biskupi w miejscowości Caravaggio (diecezja Cremona, region Bergamo), która uosabia cierpienie, jakiego doświadczają Włochy dotknięte pandemią koronawirusa. W tym samym czasie (godz. 21.00) zapraszamy na transmisję z uroczystego nabożeństwa majowego z naszego kościoła!

■ W przyszłą niedzielę (03.05.) obchodzimy uroczystość NMP Królowej Polski. O godz. 10.00, na prośbę Ambasadora RP przy Stolicy Apostolskiej p. Janusza Kotańskiego, zostanie odprawiona w naszym kościele Msza św. w intencji Ojczyzny.

■ Informujemy, że ojcowie redemptoryści z rzymskiego kościoła św. Alfonsa (Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy) prowadzą transmisję Mszy św. niedzielnej (o godz. 9.30) oraz  Nowenny i Mszy św. w środy (od godz. 17.00).  Są one dostępne na kanale YouTube (http://youtu.be/JclgXbcMlp4) oraz na Facebook’u (Perpetuo-Soccorso-Roma).

■ Osoby, które w związku z obecną sytuacją znalazły się w trudnym położeniu ekonomicznym, mogą skorzystać z pomocy oferowanej przez władze Rzymu. https://www.comune.roma.it/web/it/bando-concorso.page?contentId=BEC560368

■ Pani Bożena Wróblewska udziela bezpłatnie porad na temat wszelkich rozporządzeń dotyczących pomocy osobom z problemami ekonomicznymi (tel. 338 92 45 961).

■ Intencje mszalne, które zostały przyjęte, zostaną odprawione w ustalonych terminach.