III NIEDZIELA ZWYKŁA, 24.01.2021

III  NIEDZIELA  ZWYKŁA, 24.01.2021

Czytanie   I:   Jon 3, 1-5.10;

Psalm     25:   Naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami;

Czytanie II:   1 Kor 7, 29-31;

Ewangelia :   Mk 1, 14-20;

                 Z Ewangelii według św. Marka:

                Gdy Jan został uwięziony, przyszedł Jezus do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. Jezus rzekł do nich: „Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi”. I natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim. Idąc nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni zostawili ojca swego, Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi i poszli za Nim.

                Wsłuchując się w słowo Boże tej niedzieli widzimy, jak ono wytycza i wyświetla nam niczym nadprzyrodzony GPS drogę zbawienia – drogę do świętego życia, a ostatecznie do Nieba. Podobna jest ona do kilku pasmowej autostrady. Podstawowy pas to droga głębokiego nawrócenia. Biegnie ona przez całe życie, jest regularnie pielęgnowana, aby ciężkie grzechy go nie zatarasowały. Drugi to szlak aktywności inspirowanej słowem Boga, Jego Ewangelią. Dokonuje się na nim codzienne przemienienie za sprawą miłości ofiarnej, zaangażowań w tworzenie dobra, przez budowanie braterskiej wspólnoty życia. A na obydwa nakłada się szlak szczęścia i radości z nawracania się, z coraz głębszej przemiany i ze zwycięstwa nad grzechem i śmiercią. Tę wspaniałą, złożoną z kilku szlaków drogę do Nieba otwiera dla każdego z nas słowo pochodzące od Boga i od Chrystusa. Dzisiaj wzywa nas do odwagi i zaufania: „Pójdźcie za Mną!”. Ono też swoimi inspiracjami znaczy kolejne odcinki na każdym z tych szlaków – aż do mety, którą jest pełnia zbawienia, pełnia szczęścia we wspólnocie ze świętymi i z Bogiem w Niebie! A przedsmakiem tej Pełni szczęścia jest ta Uczta Pańska, którą celebrujemy. Owocnie mogą w niej uczestniczyć ci, którzy tą drogą zbawienia postępują, nieustannie wsłuchując się w kolejne wezwania, które słowo Boga niesie. Wysławiajmy dziś za nie naszego Boga! Dziękujmy tak za treść tego słowa, za jego Prawdę), jak i za Łaskę (Miłość), którą niesie i wlewa do naszych sumień i dusz. Niech ono nieustannie nas nawraca, czuwa nad nami, przemienia nas i uszczęśliwia! Niech już teraz nas zbawia! Amen!

ks. Henryk Witczyk  (www.biblista.pl)

 

+ L I T U R G I A     T Y G O D N I A +

– poniedziałek, 25.01. Dz 22, 3-16; Ps 117; Mk 16, 15-18

Nawrócenie św. Pawła Apostoła

– wtorek, 26.01. 2 Tm 1, 1-8; Ps 96; Łk 10, 1-9

św. Tymoteusza i Tytusa, biskupów

– środa, 27.01. Hbr 10, 11-18; Ps 110; Mk 4, 1-20
– czwartek, 28.01. Hbr 10, 19-25; Ps 24; Mk 4, 21-25

św. Tomasza z Akwinu, prezbitera i DK

– piątek, 29.01. Hbr 10, 32-39; Ps 37; Mk 4, 26-34
– sobota, 30.01. Hbr 11, 1-2.8-19; Łk 1, 69-75; Mk 4, 35-41

 

= O G Ł O S Z E N I A     D U S Z P A S T E R S K I E =

■ Dziś obchodzimy w całym Kościele kolejną Niedzielę Biblijną.

Udział we Mszach św. niedzielnych (limit: 24 osoby), należy koniecznie zgłosić wcześniej telefonicznie  (pod numerem telefonu: 380 6477127, codziennie – między godz. 16.00 a 17.30 lub między godz. 20.00 a 21.00). Można to uczynić także poprzez sms.

Msza św. o godz. 11.00 jest zarezerwowama dla dzieci pierwszokomunijnych i ich rodziców.

■ Z przyczyn organizacyjnych zostaje zawieszony tymczasowo kurs przygotowawczy do sakramentu bierzmowania.

W przyszłą niedzielę (31.01.) Msza św. o godz. 10.00 zostanie odprawiona w intencji rodzin.

■ W najbliższą niedzielę (31.01.) zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie na koncert kolęd w wykonaniu naszego chóru Gaudium Poloniae. Początek o godz. 19.00. Prosimy o wcześniejsze zapisy!

Kolejne spotkanie formacyjne dla polskich studentów, odbędzie się w najbliższą niedzielę (31.01.) o godz. 10.00. Wcześniej – zapraszamy na Mszę św. o godz. 9.00 (przypominamy o konieczności zapisów).

■ Ukazał się pierwszy tom monumentalnego dzieła, ukazującego w sposób profesjonalny historię naszego kościoła. Jest to książka autorstwa ks. dr. Dariusza Radziechowskiego pt. „Karol Wojtyła w polskim kościele i hospicjum św. Stanisława w Rzymie”. Do nabycia w naszej zakrystii, w cenie 10 euro. POLECAMY!