IV NIEDZIELA ZWYKŁA, 31.01.2021

IV  NIEDZIELA  ZWYKŁA, 31.01.2021

Czytanie   I:   Pwt 18,15-20;

Psalm     95:   Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie;

Czytanie II:   1 Kor 7, 32-35;

Ewangelia :   Mk 1, 21-28;

                     Z Ewangelii według św. Marka:

                    W mieście Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się Jego nauką; uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie. Był właśnie w synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać: „Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś: Święty Boży”. Lecz Jezus rozkazał mu surowo: „Milcz i wyjdź z niego”. Wtedy duch nieczysty zaczął go targać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego. A wszyscy się zdumieli, tak że jeden drugiego pytał: „Co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są mu posłuszne”. I wnet rozeszła się wieść o Nim wszędzie po całej okolicznej krainie galilejskiej.

 

+ L I T U R G I A     T Y G O D N I A +

– poniedziałek, 01.02. Hbr 11, 32-40; Ps 31; Mk 5, 1-20
– wtorek, 02.02. Ml 3, 1-4; Ps 24; Hbr 2, 14-18; Łk 2, 22-40

święto Ofiarowania Pańskiego

– środa, 03.02. Hbr 12, 4-7.11-15; Ps 103; Mk 6, 1-6
– czwartek, 04.02. Hbr 12, 18-19.21-24; Ps 48; Mk 6, 7-13
– piątek, 05.02. Hbr 13, 1-8; Ps 27; Mk 6, 14-29

św. Agaty, dziewicy i męczennicy

– sobota, 06.02. Hbr 13, 15-17.20-21; Ps 23; Mk 6, 30-34

św. Pawła Miki i Towarzyszy

 

 R O K     Ś W I Ę T E G O    J Ó Z E F A

            Ojciec św. Franciszek, w związku ze 150 rocznicą, ogłoszenia św. Józefa patronem Kościoła świętgo, ogłosił specjlany Rok św. Józefa, który potrwa do 8 grudnia 2021 roku.

Z Rokiem św. Józefa, związany jest dar specjalnych Odpustów. Dar Odpustu zupełnego można otrzymać pod zwykłymi warunkami. Należą do nich: spowiedź sakramentalna, komunia euchrystyczna, modlitwa w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego a także wewnętrzna dyspozycja (brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu).

Udziela się Odpustu zupełnego wiernym, którzy odmówią Litanię do św. Józefa lub Akatyst ku jego czci (w całości lub przynajmniej w części), albo jakąkolwiek inną modlitwę do św. Józefa, według własnej tradycji liturgicznej w intencji Kościoła prześladowanego wewnątrz lub na zewnątrz oraz o umocnienie wszystkich chrześcijan poddanych różnym formom prześladowania.

Tych możliwości jest o wiele więcej. Zachęcamy do lektury dekretu Penitencjarii Apostolskiej, który można znaleźć pod następującym adresem: https://liturgia.wiara.pl/doc/6645643.Odpusty-na-Rok-Swietego-Jozefa

 

= O G Ł O S Z E N I A     D U S Z P A S T E R S K I E =

Udział we Mszach św. niedzielnych (limit: 24 osoby), należy koniecznie zgłosić wcześniej telefonicznie (pod numerem telefonu: 380 6477127, codziennie – między godz. 16.00 a 17.30 lub między godz. 20.00 a 21.00). Można to uczynić także poprzez sms. Msza św. o godz. 11.00 jest zarezerwowana dla dzieci pierwszokomunijnych i ich rodziców.

Możliwość skorzystania z poradnictwa rodzinnego – dzisiaj od godz. 10.30 do godz. 12.00 w naszym biurze parafialnym (będzie obecny prawnik, p. Andrea Sconosciuto – specjalista od prawa małżeńskiego).

■ We wtorek, 2 lutego, obchodzimy święto Ofiarowania Pańskiego. Jest to dzień szczególnej modlitwy w intencji osób konsekrowanych w Kościele.

W związku z ogłoszonym przez papieża Franciszka, Rokiem św. Józefa, wprowadzamy w naszym kościele specjalne nabożeństwo ku czci tego świętego. Będzie ono odprawiane zawsze w pierwszą środę danego miesiąca, o godz. 18.00. Na pierwsze takie nabożeństwo serdecznie zapraszamy już w najbliższą środę – 3 lutego!

■ Najbliższy piątek (05.02.), to pierwszy piątek miesiąca. Okazja do spowiedzi św. oraz adoracja Najświętszego Sakramentu – od godz. 17.30.

■ W sobotę (06.02.) zapraszamy na maryjne nabożeństwo pierwszosobotnie (godz. 18.00).

■ W przyszłą niedzielę (07.02.), Msza św. o godz. 12.00 będzie sprawowana w intencji Róż Różańcowych. Po liturgii – zmiana tajemnic różańcowych.

■ W przyszłą niedzielę (07.02.) zapraszamy na kolejny Wieczór Uwielbienia. Początek o godz. 19.00. Przypominamy o konieczności wcześniejszych zapisów.

■ W czwartek 11 lutego (Światowy Dzień Chorych), będzie sprawowana w naszym kościele (o godz. 18.30) ZBIOROWA Msza św., w intencji osób chorych. Poszczególne intencje zgłaszamy w zakrystii do środy, 10 lutego.