V NIEDZIELA ZWYKŁA, 07.02.2021

V  NIEDZIELA  ZWYKŁA,  07.02.2021

Czytanie   I:   Hi 7, 1-4. 6-7;

Psalm   147:   Panie, Ty leczysz złamanych na duchu;

Czytanie II:   1 Kor 9, 16-19. 22-23;

Ewangelia :   Mk 1, 29-39;

                  Z Ewangelii według św. Marka:

                  Po wyjściu z synagogi Jezus przyszedł z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja. Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedzieli Mu o niej. On podszedł i podniósł ją, ująwszy za rękę, a opuściła ją gorączka. I usługiwała im. Z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło, przynosili do Niego wszystkich chorych i opętanych; i całe miasto zebrało się u drzwi. Uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów wyrzucił, lecz nie pozwalał złym duchom mówić, ponieważ Go znały. Nad ranem, kiedy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne, i tam się modlił. Pośpieszył za Nim Szymon z towarzyszami, a gdy Go znaleźli, powiedzieli Mu: «Wszyscy Cię szukają». Lecz On rzekł do nich: «Pójdźmy gdzie indziej, do sąsiednich miejscowości, abym i tam mógł nauczać, bo po to wyszedłem». I chodził po całej Galilei, nauczając w ich synagogach i wyrzucając złe duchy.

                   Czynił Jezus cuda. Po to, by pomagać ludziom w potrzebie? Pewnie tak, ale cuda miały być jedynie znakami, sprawdzianami tego, że przybliżyło się królestwo Boże, że Ten, który daje te znaki, mówi prawdę i jest w stanie spełnić wszystko, co zapowiada i obiecuje. Miały być argumentami potwierdzającymi autentyczność posłania od Ojca, Stwórcy i Pana wszechrzeczy. Chrystus, który wyzwala człowieka z wszelkich nędz, dokonuje takiego czy innego uzdrowienia, by doprowadzić nas ku pełnej prawdzie życia, ku prawdzie, która wyzwala.

ks. Andrzej Supłat („Niedziela”)

 

+ L I T U R G I A     T Y G O D N I A +

– poniedziałek, 08.02. Rdz 1, 1-19; Ps 104; Mk 6, 53-56
– wtorek, 09.02. Rdz 1, 20 – 2, 4a; Ps 8; Mk 7, 1-13
– środa, 10.02. Rdz 2, 4b-9. 15-17; Ps 104; Mk 7, 14-23

św. Scholastyki, dziewicy

– czwartek, 11.02. Rdz 2, 18-25; Ps 128; Mk 7, 24-30
– piątek, 12.02. Rdz 3, 1-8; Ps 32; Mk 7, 31-37
– sobota, 13.02. Rdz 3, 9-24; Ps 90; Mk 8, 1-10

 

= O G Ł O S Z E N I A     D U S Z P A S T E R S K I E =

Udział we Mszach św. niedzielnych (limit: 24 osoby), należy koniecznie zgłosić wcześniej telefonicznie (pod numerem telefonu: 380 6477127, codziennie – między godz. 16.00 a 17.30 lub między godz. 20.00 a 21.00). Można to uczynić także poprzez sms.

Msza św. o godz. 11.00 jest zarezerwowama dla dzieci pierwszokomunijnych i ich rodziców.

■ Zachęcamy do korzystania z sakramentu pokuty i pojednania! W okresie pandemii spowiedź u nas odbywa się w Auli św. Jana Pawła II.

Możliwość skorzystania z poradnictwa rodzinnego – dzisiaj od godz. 9.30 do godz. 11.30 w naszym biurze parafialnym (będzie obecna p. Anna Gaweł – psycholog; możliwośc konsulatcji telefonicznej: 3498190574, w godzinach od 18.00 do 20.00).

Z kolei w niedzielę za tydzień (14.02.) będzie możliwość skorzystania z porady eksperta w dziedzinie kościelnego prawa małżeńskiego – p. Andrei Sconosciuto.

■ Dziś w naszym kościele kolejny Wieczór Uwielbienia – zachęcamy do uczestnictwa w formie online (poprzez facebookowy profil naszego kościoła).

■ W czwartek 11 lutego (Światowy Dzień Chorych), będzie sprawowana w naszym kościele (o godz. 18.30) ZBIOROWA Msza św., w intencji osób chorych. Wcześniej należy się zapisać!

Poszczególne intencje zgłaszamy w zakrystii do środy, 10 lutego (włącznie).

■ Kolejne spotkanie formacyjne dla studentów – w przyszłą niedzielę (14.02.) o godz. 10.00. Wcześniej zapraszamy na godz. 9.00 na Mszę św.

■ Przypominamy o możliwości skorzystania (praktycznie przez cały rok) z sakramentu namaszczenia chorych. Osoby pragnące przyjąć ten sakrament, proszone są o indywidualny kontakt z duszpasterzami.

■ Zachęcamy do nabywania prasy katolickiej (w zakrystii).