OSIEMNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA, 5.08.2018

OSIEMNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA, 5.08.2018

Czytanie I:    Wj. 16, 2-4. 12-15

Psalm 30:     Pokarmem z nieba Pan swój lud obdarzył.

Czytanie II:   Ef 4, 17. 20-24;

Ewangelia:    J 6, 24-35

Słowa Ewangelii według św. Jana:

Kiedy ludzie z tłumu zauważyli, że na brzegu jeziora nie ma Jezusa ani Jego uczniów, wsiedli do łodzi, dotarli do Kafarnaum i tam szukali Jezusa. Gdy zaś odnaleźli Go na przeciwległym brzegu, rzekli do Niego: “Rabbi, kiedy tu przybyłeś?” W odpowiedzi rzekł im Jezus: “Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Szukacie Mnie nie dlatego, że widzieliście znaki, ale dlatego, że jedliście chleb do syta. Zabiegajcie nie o ten pokarm, który niszczeje, ale o ten, który trwa na życie wieczne, a który da wam Syn Człowieczy; Jego to bowiem pieczęcią swą naznaczył Bóg Ojciec”. Oni zaś rzekli do Niego: “Cóż mamy czynić, abyśmy wykonywali dzieła Boga?” Jezus, odpowiadając, rzekł do nich: “Na tym polega dzieło Boga, abyście wierzyli w Tego, którego On posłał”. Rzekli do Niego: “Jaki więc Ty uczynisz znak, abyśmy go zobaczyli i Tobie uwierzyli? Cóż zdziałasz? Ojcowie nasi jedli mannę na pustyni, jak napisano: „Dał im do jedzenia chleb z nieba”. Rzekł do nich Jezus: “Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale dopiero Ojciec mój daje wam prawdziwy chleb z nieba. Albowiem chlebem Bożym jest Ten, który z nieba zstępuje i życie daje światu”. Rzekli więc do Niego: “Panie, dawaj nam zawsze ten chleb!” Odpowiedział im Jezus: “Ja jestem chlebem życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie”.

                                                                                 Oto Słowo Pańskie

■       ■       ■       ■       ■

Wymowna jest rozmowa Jezusa z tymi, których nakarmił rozmnażając w cudowny sposób chleb. Nie zgodził się na to, by obwołano Go królem i opuścił słuchaczy. Tłum jednak znalazł Go na przeciwległym brzegu jeziora. Wówczas Jezus odsłania ich motywację mówiąc: „Szukacie Mnie nie dlatego, żeście widzieli znaki, ale dlatego, żeście jedli chleb do syta”. Innymi słowy, szukacie nie Mnie, lecz chleba. Chodzi wam, nie o ukrytą we mnie prawdę, lecz o dobra materialne, których mogę wam dostarczyć. Jest to jedna z decydujących rozmów Mistrza z Nazaretu. Tysiące ludzi po tej rozmowie przestało się interesować Prorokiem z Galilei. W tym momencie Jezus zażądał zdecydowanego opowiedzenia się albo po stronie prawdy, albo po stronie pieniędzy. Chleb to tylko symbol wartości doczesnych, które czynią człowieka sytym, tych, które zaspokajają głód doczesnych pragnień. Znak, który uczynił Jezus, wskazywał na inne wartości, ujawnił Jego Boską moc i prowadził w świat wartości nadprzyrodzonych. Chrystus ma do rzeszy pretensje, iż nie dostrzegła znaku, dostrzegła jedynie chleb. Jest to dramat i współczesnego świata, który znacznie pilniej zabiega o pieniądze niż o prawdę. Gotów jest sprzedać prawdę, byle tylko zyskać pieniądze. Takim ludziom Chrystus, który jest prawdą, nie ma nic do ofiarowania. Jest rzeczą znamienną, że za zdradę prawdy można otrzymać pieniądze, ale nigdy odwrotnie. Nie da się prawdy kupić za pieniądze. Można kupić wiadomości, ale nie prawdę. Doskonale ukazuje ten mechanizm postawa Judasza. On sprzedał prawdę za pieniądze, sprzedał bezpowrotnie. Szybko też zrozumiał, że tak zdobyte pieniądze nie mogą uszczęśliwić człowieka. One niosą przekleństwo. Prawdy się nie kupuje, prawdę otrzymuje się darmo, i to w miarę jak człowiek uwalnia się od pieniędzy, od dóbr doczesnych. Wewnętrzny dystans wobec wartości materialnych stwarza w sercu człowieka przestrzeń wolności, którą zamieszkuje prawda. Stąd Ewangelia wzywa do umiłowania ubóstwa. Chrześcijanin wcześniej czy później staje przed indywidualną decyzją, w której musi dokonać wyboru między prawdą a pieniądzem. Warto wówczas pamiętać, że łatwo sprzedać prawdę za pieniądze, ale nie można jej nigdy za pieniądze odzyskać.

                                                                          Ks. Edward Staniek

 + LITURGIA  TYGODNIA +

– poniedziałek, 06.08. Dn 7, 9-10.  Ps 97, 1-2.P 1, 16-19; Mk 9, 2-10    Święto Przemienienia Pańskiego
– wtorek, 07.08. Jr 30, 1-2. 12-15. Ps 102 1 -17. Mt 14, 22-36
– środa, 08.08. Jr 31, 1-7;  Ps 31, 10. 11  Mt 15, 21-28 Wspomnienie Św. Dominika prezbitera
– czwartek, 09.08. Oz 2, 16b. 17b.  Ps 45, 11-12. Mt 25, 1-13 Wspomnienie Św. Teresy Benedykty od Krzyża
– piątek, 10.08. 2 Kor 9,6-10; Ps 112,  Kor 9, 6-10; J 12, 24-26 Wspomnienie Św. Wawrzyńca diakona
– sobota, 11.08. Ha 1, 12 – 2, 4; Ps 9, 8-9. 10-11 Mt 17, 14-20 Wspomnienie Św. Klary, dziewicy

 

= OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE =

■ Przez cały lipiec, sierpień, aż do połowy września, obowiązuje w naszym kościele wakacyjny porządek Mszy św.:

8.30,  10.00,  11.00  oraz  18.00. Nie będzie Mszy świętych o godz. 7.15 oraz o 12.00.

Kancelaria Parafialna oraz Biuro Informacji Pielgrzymów, czynne będą w okresie wakacyjnym (lipiec – sierpień – aż do połowy września):

– we wtorki i czwartki, od godz. 9.00 do 12.30 oraz od 16.00 do 17.30, a w poniedziałki, środy oraz piątki – w razie potrzeby – bezpośrednio po wieczornej Mszy św.

■ Dzisiaj (niedziela 05.08.18) w czasie Mszy św. o godzinie 18.00 pożegnamy siostrę Koletę, która decyzją przełożonych zostaje przeniesiona do posługi w innej wspólnocie.

■ Przypominamy, że trwa nabór do naszej Katolickiej Szkoły Podstawowej. Szczegółowe informacje można uzyskać u pani dyrektor Joanny Chojnackiej (340 149 50 96). Gorąco polecamy!!!

Osoby, które zamawiały Mszę św. na 28 sierpnia lub 5 września, proszone są o pilny kontakt z zakrystią.

■ Stowarzyszenie „Le Rondini”, we współpracy z Ambasadą RP przy Stolicy Apostolskiej i Duszpasterstwem przy kościele św. Stanisława ogłasza konkurs wiedzy na temat św. Stanisława Kostki w 450.rocznicę jego śmierci. Zapraszamy do udziału dzieci, młodzież i osoby dorosłe. Regulamin i formularze z pytaniami można pobrać ze strony: https://duszpasterstwopolakowwrzymie.com/konkurs-wiedzy-na-temat-sw-stanislawa-kostki/ lub odebrać w zakrystii i w biurze parafialnym. Tam też można złożyć prace konkursowe.

■ Polecamy najnowsze numery „Gościa Niedzielnego”, „Niedzieli” i „Miłujcie się”, a także ciekawe pozycje książkowe – do nabycia w zakrystii.

■ Poradnictwo rodzinne – telefon: 328 466 47 25.

■ Wszystkim rozpoczynającym wakacje, udającym się na urlopy życzymy pięknego wypoczynku, a gościom przebywającym w Wiecznym Mieście – niezapomnianych przeżyć!