DZIEWIĘTNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA, 12.08.2018

DZIEWIĘTNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA, 12.08.2018

Czytanie I:     1 Krl 19, 4-8

Psalm 30:       Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry

Czytanie II:   Ef 4, 30 – 5, 2

Ewangelia:    J 6, 41-51

Słowa Ewangelii według św. Jana:

Żydzi szemrali przeciwko Jezusowi, dlatego że powiedział: “Ja jestem chlebem, który z nieba zstąpił”. I mówili: “Czyż to nie jest Jezus, syn Józefa, którego ojca i matkę my znamy? Jakżeż może On teraz mówić: Z nieba zstąpiłem”. Jezus rzekł im w odpowiedzi: “Nie szemrajcie między sobą! Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który Mnie posłał; Ja zaś wskrzeszę go w dniu ostatecznym. Napisane jest u Proroków: „Oni wszyscy będą uczniami Boga”. Każdy, kto od Ojca usłyszał i przyjął naukę, przyjdzie do Mnie. Nie znaczy to, aby ktokolwiek widział Ojca; jedynie Ten, który jest od Boga, widział Ojca. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, ma życie wieczne. Ja jestem chlebem życia. Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i pomarli. To jest chleb, który z nieba zstępuje: Kto go je, nie umrze. Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje Ciało, wydane za życie świata”.

■       ■       ■       ■       ■

Boga można poznawać w różny sposób. Obserwując cudowną harmonię barw przy wschodzie lub zachodzie słońca, podziwiając piękno rozkwitających maków lub lilii, słuchając śpiewu ptaków lub szumu jodeł. Przez zmysły, w pięknie stworzonego świata, dociera człowiek do jego Stwórcy. Można też dotrzeć do Boga przez lekturę Pisma Świętego. To Księga mówiąca o tajemnicy spotkania Boga z człowiekiem. Lektura Biblii wymaga jednak pewnej sprawności intelektualnej. Księgę tę czyta się wprawdzie przy pomocy serca, ale wymagane są pewne zdolności intelektualne. Bez nich Księga natchniona nie może być odczytana. Rzecz jasna nie chodzi tu o studia i wielką wiedzę, bo te mogą nawet utrudniać lekturę Biblii, lecz o mądrość, która wnika w to, co najistotniejsze. Pan Bóg chciał jednak dotrzeć do każdego człowieka, bez względu na jego zdolności intelektualne. Chciał wypełnić serce ludzkie sobą niezależnie od tego, czy jest to serce geniusza, czy serce upośledzonego człowieka. Przez uszkodzony słuch czy wzrok Pan Bóg nie może dotrzeć do kaleki przy pomocy piękna i mądrości dzieła stworzenia i dlatego znalazł inną formę, dostępną dla każdego. Stał się pokarmem. Każdy, kto może przyjmować pokarm, może też wypełnić serce swe Bogiem. Chrystus ma smak chleba i wina. Tajemnica to wielka. Zdumiewa swoją prostotą. Wśród pokarmów rozłożonych na stołach ziemi leży ten Boski pokarm dający życie wieczne. Przemieniający człowieka. Zdumiewa jednak fakt, że im łatwiej o spotkanie z Bogiem, tym trudniej to ludziom przychodzi. Najgłębiej przeżywają Boga w nadzwyczajnych okolicznościach, oczarowani potęgą gór, ciszą jeziora, bielą padającego śniegu, przerażeni grozą uderzającego piorunu. Znacznie trudniej przychodzi im spotkanie z Bogiem przemawiającym z kart Pisma Świętego, mimo że leży ono z reguły w zasięgu ich ręki, w podręcznej biblioteczce. Bywa, że upływają miesiące, nawet lata całe, a do niego nie zaglądną. Najłatwiej zaś podejść do ołtarza i spożyć Boga, który jako Chleb zaprasza głodnych do jedzenia. W każdą niedzielę miliony ludzi są tak blisko Boga, o jeden krok uczyniony w stronę ołtarza, a zarazem tak daleko. Daleko duchem. Rezygnują z najprostszej formy osobistego spotkania z Bogiem. W szczęśliwej rodzinie do przeżywania pełni radości nie potrzeba nic nadzwyczajnego. Jej członkowie chętnie przebywają razem i każde słowo, gest, najprostszy uśmiech są w takim domu wydarzeniem wielkim. Tam, gdzie jest miłość, wszystko jest wielkie, nawet wspólne dzielenie się kromką chleba. Gdzie jej zabraknie, można przynieść złoto i brylanty, dar będzie cenny, ale ani jego ofiarowanie, ani przyjęcie nie będzie wydarzeniem wielkim. O wielkości wydarzenia decyduje szczęście kochających się serc. Gdyby ołtarz otoczyli ludzie o kochających sercach, Msza święta byłaby najgłębszym i najpiękniejszym przeżyciem, jakie jest możliwe na ziemi. Takim ono jest dla Chrystusa, bo On nas kocha, i takim może być dla każdego z nas. Tajemnicę Eucharystii może odkryć jedynie ten, kto dostrzegł piękno prawdziwej miłości. Dla niego gest łamania Chleba jest nie tylko czytelny, ale stanowi wielkie wydarzenie.                                                    Ks. Edward Staniek

 

+ LITURGIA  TYGODNIA +

– poniedziałek, 13.08. Ez 1, 2-5. 24-28c; Ps 148, 1b-2; Mt 17, 22-27
– wtorek, 14.08. Ez 2, 8–3, 4; Ps 119 Mt 18, 1-5 12-14 Wspomnienie Św. Maksymiliana Kolbe
– środa, 15.08.

Uroczystość

Ap 11,19a;12, Ps 45,7.10-12. 1 Kor 15,20-26; Łk 1,39-56

Wniebowzięcie N. Maryi Panny

– czwartek, 16.08. Ez 12, 1-12; Ps 78, 56-57.;  Mt 18, 21 – 19,
– piątek, 17.08. Ez 16, 1-15.; Iz 12, 2. 3 i 4. 5-6;  Mt 19, 3-12
– sobota, 18.08. Ez 18, 1-10.  Ps 51, 12-13. 14-15. Mt 19, 13-15

 

= OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE =

■ Przez cały lipiec, sierpień, aż do połowy września, obowiązuje w naszym kościele wakacyjny porządek Mszy św.:

8.30,  10.00,  11.00  oraz  18.00. Nie będzie Mszy świętych o godz. 7.15 oraz o 12.00.

Kancelaria Parafialna oraz Biuro Informacji Pielgrzymów, czynne będą w okresie wakacyjnym (lipiec – sierpień – aż do połowy września):

– we wtorki i czwartki, od godz. 9.00 do 12.30 oraz od 16.00 do 17.30, a w poniedziałki, środy oraz piątki – w razie potrzeby – bezpośrednio po wieczornej Mszy św.

■ W najbliższą środę Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, Msze św. w naszym kościele o 08.30 , o 11.00 i o 18.00 zapraszamy

■ W sobotę gościmy w naszym kościele Chór „Gregorianie”, Braci Mniejszych Kapucynów w Zakroczymiu, który zaspiewa podczas Mszy św., a także zaprasza na krótki koncert zaraz po Eucharystii.

■ Stowarzyszenie „Le Rondini”, we współpracy z Ambasadą RP przy Stolicy Apostolskiej i Duszpasterstwem przy kościele św. Stanisława ogłasza konkurs wiedzy na temat św. Stanisława Kostki w 450.rocznicę jego śmierci. Zapraszamy do udziału dzieci, młodzież i osoby dorosłe. Regulamin i formularze z pytaniami można odebrać i złożyć w zakrystii i w biurze parafialnym.

■ Przypominamy, że trwa nabór do naszej Katolickiej Szkoły Podstawowej. Szczegółowe informacje można uzyskać u pani dyrektor Joanny Chojnackiej (340 149 50 96). Gorąco polecamy!!!

Osoby, które zamawiały Mszę św. na 28 sierpnia lub 5 września, proszone są o pilny kontakt z zakrystią.

■ Poradnictwo rodzinne – telefon: 328 466 47 25.