PIERWSZA NIEDZIELA ADWENTU, 02.12.2018

PIERWSZA  NIEDZIELA  ADWENTU, 02.12.2018

Czytanie   I:   Jr 33, 14-16;

Psalm    25:    Do Ciebie, Panie, wznoszę moją duszę;

Czytanie II:   1 Tes 3, 12-4, 2;

Ewangelia:    Łk 21, 25-28.34-36;

Słowa Ewangelii według św. Łukasza:

            Jezus powiedział do swoich uczniów: „Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec szumu morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu, w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi. Albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłoku z wielką mocą i chwałą. A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie. Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie przypadł na was znienacka jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym”.

 

              Z dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy Adwent, który otwiera nowy rok liturgiczny. Łacińskie słowo „adventus” oznacza „przyjście”. Czas Adwentu to oczekiwanie na pamiątkę „przyjścia” Zbawiciela na ziemię. Każde oczekiwanie – uczył papież Benedykt XVI – to coś, co przekracza całe nasze osobiste, rodzinne i społeczne istnienie. Oczekiwanie jest obecne w tysiącu sytuacji, począwszy od tych najmniejszych i najbardziej banalnych, aż po najważniejsze, które angażują nas całkowicie i dogłębnie. Mam na myśli na przykład oczekiwanie małżonków na dziecko czy oczekiwanie na rodzica lub przyjaciela, który przybywa z daleka, aby nas odwiedzić. Oczekiwanie młodego człowieka na wynik końcowego egzaminu lub rozmowy w pracy. Czekanie na spotkanie z ukochaną osobą, na odpowiedź na list lub na przyjęcie przebaczenia… Można by powiedzieć, że człowiek żyje, dopóki czeka, dopóki w jego sercu żyje nadzieja. W okresie poprzedzającym narodziny Jezusa oczekiwanie na Mesjasza, tj. na Pomazańca z królewskiego rodu Dawida, który wyzwoliłby ostatecznie lud od wszelkiego zniewolenia moralnego i politycznego oraz przywróciłby Królestwo Boże, było pośród Żydów niezwykle intensywne. Czy dzisiaj takie oczekiwanie jest pośród nas równie intensywne? Dzisiaj każdy z nas może zadać sobie pytanie: a ja na co czekam? Na co czeka moje serce? Na co czekamy razem? (por. Benedykt XVI, Radość Adwentu, 1.12.2010). Ale Adwent to także oczekiwanie na drugie „przyjście” Chrystusa w dniu ostatecznym, o czym mówi Ewangelia z dzisiejszej niedzieli. (…) Nie ma to być oczekiwanie bierne, oderwane od życia. (…) Ma to być czas czynu, czas działania, czas pomnażania Bożych talentów, które otrzymaliśmy.

abp Stanisław Gądecki (www.archpoznan.pl; 2017 r.)

 

+ L I T U R G I A        T Y G O D N I A  +

– poniedziałek, 03.12. Iz 2, 1-5; Ps 122; Mt 8, 5-11

św. Franciszka Ksawerego, prezbitera

– wtorek, 04.12. Iz 11, 1-10; Ps 72; Łk 10, 21-24
– środa, 05.12. Iz 25, 6-10; Ps 23; Mt 15, 29-37
– czwartek, 06.12. Iz 26, 1-6; Ps 118; Mt 7, 21.24-27
– piątek, 07.12. Iz 29, 17-24; Ps 27; Mt 9, 27-31

św. Ambrożego, biskupa i DK

– sobota, 08.12. Rdz 3, 9-15.20; Ps 98; Ef 1, 3-6.11-12;

Łk 1, 26-38

urocz. Niepokalanego Poczęcia NMP

= O G Ł O S Z E N I A        D U S Z P A S T E R S K I E =

■ Dzisiejszą, pierwszą niedzielą adwentu, jako czasu pobożnego i radosnego oczekiwania na przyjście Zbawiciela, rozpoczynamy nowy rok liturgiczny.

■ Jutro (3.12.), odbędzie się kolejne spotkanie formacyjne dla polskich studentów (godz. 19.30).

■ Przez cały adwent serdecznie zapraszamy do udziału w tradycyjnych Mszach św. roratnich (w każdy wtorek i czwartek o godz. 18.30)!

W najbliższą sobotę (8 grudnia) obchodzimy uroczystość Niepokalanego Poczęcia Matki Bożej. Jest to we Włoszech uroczystośc obowiązkowa. Msze św. w naszym kościele będą sprawowane tego dnia według następującego porządku: 7.15, 9.00, 12.00, 18.30.

■ W sobotę, 8 grudnia, spotkanie dla najmłodszych dzieci ze św. Mikołajem o godz. 11.00 w naszej Auli.

■ W przyszłą niedzielę (9.12.), o godz. 11.00, s. dr Krystyna Szweda zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu „Kobiety w Biblii” (salka katechetyczna na piętrze).

■ W niedzielę, 9 grudnia, po Mszy św. o godz. 11.00, w naszej Auli, odbędzie się spotkanie św. Mikołaja z dziećmi uczęszczającymi na katechezę przy naszym kościele.

■ Również w niedzielę, 9 grudnia, ks. Antoni zaprasza mężczyzn na spotkanie formacyjne (Aula, godz. 16.00).

■ Obecnie nasza Kancelaria Parafialna oraz Biuro Informacji dla Pielgrzymów znajdują się przy Via delle Botteghe Oscure 16A (wejście bezpośrednio z ulicy, po prawej stronie naszego kościoła).

■ W każdą niedzielę zapraszamy na nieszpory o godz. 17.30.

■ W zakrystii można już zaopatrzyć się w opłatki na stół wigilijny.

■ W zakrystii są jeszcze do nabycia kalendarze na rok 2019 (m.in. z fotografiami autorstwa p. Grzegorza Gałązki).

■ Zachęcamy do nabywania i uważnej lektury prasy katolickiej.

■ Poradnictwo rodzinne (kontakt: 328 466 47 25).