UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA, 25.11.2018

UROCZYSTOŚĆ  CHRYSTUSA  KRÓLA, 25.11.2018

Czytanie   I:   Dn 7, 13-14;

Psalm    93:    Pan Bóg króluje, pełen majestatu;

Czytanie II:   Ap 1, 5-8;

Ewangelia:    J 18, 33b-37;

Słowa Ewangelii według św. Jana:

           Piłat powiedział do Jezusa: „Czy Ty jesteś Królem żydowskim?”. Jezus odpowiedział: „Czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli ci o Mnie?”. Piłat odparł: „Czy ja jestem Żydem? Naród Twój i arcykapłani wydali mi Ciebie. Coś uczynił?”. Odpowiedział Jezus: „Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd”. Piłat zatem powiedział do Niego: „A więc jesteś Królem?”. Odpowiedział Jezus: „Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu”.

 

           W tę ostatnią niedzielę roku liturgicznego obchodzimy uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. Dzisiejsza Ewangelia opisuje część dramatycznego przesłuchania, które przeprowadził Piłat, gdy stanął przed nim Jezus, oskarżony o uzurpowanie sobie tytułu «Króla Żydowskiego». Na pytania namiestnika rzymskiego Jezus odpowiedział, że jest królem, ale nie z tego świata (por. J 18, 36). Nie przyszedł, by panować nad ludami i krajami, lecz by uwolnić ludzi z niewoli grzechu i pojednać ich z Bogiem. I dodał: «Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu» (J 18, 37).

           Jakiej to «prawdzie» Chrystus przyszedł dawać świadectwo w świecie? Całe Jego życie objawia, że Bóg jest miłością: tej właśnie prawdzie dał pełne świadectwo, składając w ofierze swoje życie na Kalwarii. Krzyż jest «tronem», z którego ukazał najwyższą królewskość Boga Miłości: ofiarowując siebie dla zadośćuczynienia za grzech świata, położył kres panowaniu «władcy tego świata» (J 12, 31) i zaprowadził ostatecznie Królestwo Boże. Królestwo, które objawi się w całej pełni na końcu czasów, po tym jak wszyscy wrogowie, a na końcu śmierć zostaną pokonani (por. 1 Kor 25-26). Wtedy Syn przekaże Królestwo Ojcu i ostatecznie Bóg będzie «wszystkim we wszystkich» (1 Kor 15, 28). Droga wiodąca do tego celu jest długa i nie można iść na skróty: konieczne jest bowiem, aby każdy człowiek w sposób wolny przyjął prawdę o miłości Boga. On jest Miłością i Prawdą, a zarówno miłości, jak i prawdy nie można narzucić: pukają do serca i umysłu, i tam, gdzie pozwala się im wejść, wnoszą pokój i radość. W ten sposób króluje Bóg; taki jest Jego plan zbawienia, «tajemnica» w biblijnym sensie tego słowa, czyli zamysł, który stopniowo objawia się w historii. (…)

 Benedykt XVI     (26.11.2006 r.; L`Osservatore Romano 1/2007; www.opoka.org.pl)

 

+ L I T U R G I A        T Y G O D N I A  +

– poniedziałek, 26.11. Ap 14, 1-3.4b-5; Ps 24; Łk 21, 1-4
– wtorek, 27.11. Ap 14, 14-20; Ps 96; Łk 21, 5-11
– środa, 28.11. Ap 15, 1-4; Ps 98; Łk 21, 12-19
– czwartek, 29.11. Ap 18, 1-2.21-23;19,1-3.9a; Ps 100;

Łk 21, 20-28

– piątek, 30.11. Iz 49, 1-6; Ps 19; Rz 10, 9-18; Mt 4, 18-22

św. Andrzeja, apostoła

– sobota, 01.12. Ap 22, 1-7; Ps 95; Łk 21, 34-36

 

= O G Ł O S Z E N I A        D U S Z P A S T E R S K I E =

■  Dzisiaj, w ostatnią niedzielę kończącego się roku liturgicznego, obchodzimy uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata.

■ Dzisiejsza kolekta przeznaczona jest na materialne wsparcie dla Wyższego Seminarium Duchownego Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej w Poznaniu.

■ UWAGA: od poniedziałku nasza Kancelaria oraz Biuro Informacji dla Pielgrzymów zostaną przeniesione do nowego pomieszczenia przy Via delle Botteghe Oscure 16A (wejście z ulicy, po prawej stronie naszego kościoła).

■ Jutro (26.11.), wyjątkowo NIE ODBĘDZIE SIĘ spotkanie formacyjne dla polskich studentów. Zainteresowanych zapraszamy za tydzień, na godz. 19.30.

■ W najbliższy piątek, sobotę oraz niedzielę (30.11.-02.12.) zapraszamy do udziału w rekolekcjach na rozpoczęcie adwentu, które w naszym kościele poprowadzi ks. prał. Arkadiusz Nocoń (pracownik Kongregacji ds. Kultu Bożego i Sakramentów). W piątek i sobotę – od godz. 18.00 – okazja do spowiedzi św., a o godz. 18.30 Msza św. z nauką rekolekcyjną. Po Mszy św. adoracja Najświętszego Sakramentu. W niedzielę nauka rekolekcyjna na Mszach św. o godz. 8.30, 10.00, 11.00, 12.00 oraz 18.00.

■ W następną niedzielę zapraszamy również na godz. 19.00, na Wieczór Uwielbienia.

■ W najbliższą sobotę odbędzie się zbiórka ministrantów o godz. 17.15.

■ Również w najbliższą sobotę zapraszamy wszystkich lektorów na spotkanie o godz. 20.00 (bezpośrednio po adoracji).

■ W niedzielę za tydzień Msza św. o godz. 12.00 zostanie odprawiona w intencji członków działającego przy naszym kościele Żywego Różańca. Bezpośrednio po Eucharystii – zmiana tajemnic.

■ W każdą niedzielę zapraszamy serdecznie na nieszpory o godz. 17.30.

■ W zakrystii są do nabycia kalendarze na rok 2019 (m.in. z fotografiami autorstwa Grzegorza Gałązki).

■ Poradnictwo rodzinne – telefon: 328 466 47 25.