UROCZ. BOŻEGO CIAŁA, 14.06.2020

UROCZ.  BOŻEGO  CIAŁA, 14.06.2020

Czytanie    I:             Pwt 8, 2-3. 14b-16a;

Psalm  147B:             Kościele święty, chwal swojego Pana;

Czytanie   II:             1 Kor 10, 16-17;

Ewangelia   :             J 6, 51-58;

                   Z Ewangelii według św. Jana

                  Jezus powiedział do Żydów: „Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje Ciało, wydane za życie świata”. Sprzeczali się więc między sobą Żydzi, mówiąc: „Jak On może nam dać swoje ciało do jedzenia?” Rzekł do nich Jezus: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie jedli Ciała Syna Człowieczego ani pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim. Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie. To jest chleb, który z nieba zstąpił – nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki”.

 

+ L I T U R G I A     T Y G O D N I A +

– poniedziałek,  15.06. 1 Krl 21, 1b-16; Ps 5; Mt 5, 38-42
– wtorek, 16.06. 1 Krl 21, 17-29; Ps 51; Mt 5, 43-48
– środa, 17.06. 2 Krl 2, 1. 6-14; Ps 31; Mt 6, 1-6. 16-18
– czwartek, 18.06. Syr 48, 1-14; Ps 97; Mt 6, 7-15
– piątek, 19.06. Pwt 7, 6-11; Ps 103; 1 J 4, 7-16; Mt 11, 25-30

urocz. Najśw. Seca Pana Jezusa

– sobota, 20.06. Iz 61, 9-11; 1 Sm 2, 1-8; Łk 2, 41-51

Niepokalanego Seca Maryi

 

= O G Ł O S Z E N I A     D U S Z P A S T E R S K I E =

■  Dziś obchodzimy liturgiczną uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa.

■  Dzisiaj kończymy transmitowanie Mszy św. i nabożeństw z naszego kościoła drogą internetową (ostatnia transmisja dziś o godz. 18.00). Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy w ten sposób łączyli się z nami duchowo na modlitwie!

Zachęcamy do uczestnictwa w liturgii „na żywo” w naszym kościele lub – tymczasowo – w innych dostępnych świątyniach a także do korzystania z sakramentu spowiedzi św.

■ W przyszłą niedzielę (21.06.), zostanie odprawiona (po raz ostatni!) w naszym kościele dodatkowa Msza św. o godz. 13.00 (konieczne jest wcześniejsze wpisanie się na listę).

■ W piątek (19.06.) obchodzimy uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Zapraszamy serdecznie na Mszę św. na godz. 18.30. W tym dniu nie obowiązują piątkowe przepisy pokutne.

■ W piątek (19.06.) zapraszamy na wspólną adorację eucharystyczną prowadzoną przez członków chóru Gaudium Poloniae. Rozpoczęcie o godz. 20.00. Chętni muszą się wcześniej zapisać na specjalną listę!

■ W najbliższą sobotę (20.06.), o godz. 11.00, zostanie odprawiona  w naszym kościele Msza św. dziękczynna na zakończenie roku szkolnego i katechetycznego w Katolickiej Polskiej Szkole Podstawowej w Rzymie (uczestniczą wybrani przedstawiciele społeczności szkolnej).

■ W przyszłą niedzielę, 21.06., w czasie Mszy św. o godz. 18.00, w kościele parafialnym Santa Maria in Portico in Campitelli, grupa młodzieży z naszej wspólnoty, przyjmie sakrament bierzmowania.

■ Nabożeństwa czerwcowe (ku czci Najświętszego Serca Jezusowego) są odprawiane codziennie na zakończenie wieczornej Mszy św.

■ Nasz kościół jest otwarty codziennie od godz. 16.00.

■ Kancelaria Parafialna jak i Biuro Informacji Pielgrzymów są czynne (z zachowaniem odpowiednich środków ostrożności) we wtorki i czwartki, między godz. 9.00 a 12.30. We wszelkich sprawach można się nadal kontaktować telefonicznie lub drogą mailową.

■ Zgodnie ze wspólnymi ustaleniami administracji państwowej oraz przedstawicieli Episkopatu Włoch, począwszy od 18 maja, JEST  MOŻLIWY UDZIAŁ WIERNYCH w Mszach i nabożeństwach sprawowanych we włoskich kościołach – także i w naszym kościele!

Z A S A D Y:

-we Mszy św. lub nabożeństwie w naszym kościele mogą uczestniczyć jednorazowo nie więcej niż 24 osoby !

-uczestnicy zajmują wyznaczone, wyraźnie oznakowane miejsca

– W Mszach niedzielnych – czyli w sobotę wieczorem o godz. 18.30, oraz w samą niedzielę o godz. 7.15, 8.30., 10.00., 11.00., 12.00 oraz 18.00 – uczestniczyć mogą te osoby, które zgłosiły się osobiście (odpowiednio wcześniej) i zostały wpisane na listę

-zapisy na listę, na konkretny termin, będą odbywały się wyłącznie drogą telefoniczną – numer telefonu: 380 647 71 27. Pod ten numer można dzwonić codziennie między godz. 16.00 a 17.30 oraz między godz. 20.00 a 21.00. W danym tygodniu przyjmujemy zapisy jedynie na najbliższą niedzielę

-przy wejściu do kościoła, osoba specjalnie wyznaczona, będzie wpuszczała uczestników według sporządzonej listy

-punktualnie o godzinie rozpoczęcia Mszy św. drzwi zostaną zamknięte i nie będzie już możliwości dołączenia do uczestników (prosimy przyjść przynajmniej 5 minut wcześniej)

-przy wejściu należy zdezynfekować ręce (najlepiej mieć ze sobą żel dezynfekujący) i zachowywać odstęp przynajmniej 1,5 metra

-każdy uczestnik musi mieć założoną maskę zasłaniającą usta i nos

-znak pokoju przekazujemy jedynie przez skinienie głową

Komunię św.  przyjmujemy na rękę

nie tworzymy zwartych grup przed kościołem, zarówno przed jak i po Mszy św.

-ofiarę można złożyć przy wyjściu z kościoła do ustawionego tam koszyka

-prosimy o pozostanie w domu te osoby, które w ostatnim czasie miały kontakt z zakażonymi lub które mają symptomy zachorowania, jak i te, których temperatura ciała przekracza 37,5 stopnia Celsjusza

-gdy chodzi o możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania to na razie miejscem jego sprawowania będzie Aula św. Jana Pawła II. Zarówno spowiednik jak i penitent używają masek i zachowują odpowiedni odstęp. Osoby oczekujące muszą zachować bezpieczną odległość od siebie. W dni powszednie będzie taka możliwość od godz. 17.30 do godz. 18.20. Zachęcamy, aby właśnie w dni powszednie korzystać z tego sakramentu. W niedzielę również istnieje taka możliwość, ale jedynie przed Mszą św., na którą było się zapisanym (nie ma takiej możliwości w trakcie tejże Mszy). Dojście do Auli przez drzwi z lewej strony bramy głównej kościoła (bezpośrednio z ulicy Botteghe Oscure). Przypominamy, że na spowiedź można umówić się także w innym, dogodnym terminie (telefonicznie lub mailowo).

-prosimy o bezwzględne dostosowanie się do obowiązujących zasad

■ W zakrystii można nabyć czasopismo „Miłujcie się” oraz tygodnik katolicki „Niedziela”.