XII NIEDZIELA ZWYKŁA, 21.06.2020

XII  NIEDZIELA  ZWYKŁA, 21.06.2020

Czytanie    I:             Jr 20, 10-13;

Psalm       69:             W dobroci Twojej wysłuchaj mnie, Panie;

Czytanie   II:             Rz 5,1 2-15;

Ewangelia   :             Mt 10, 26-33;

 

                   Z Ewangelii według św. Mateusza

                   Jezus powiedział do swoich apostołów: Nie bójcie się ludzi. Nie ma bowiem nic zakrytego, co by nie miało być wyjawione, ani nic tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć. Co mówię wam w ciemności, powtarzajcie na świetle, a co słyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach! Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej Tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. Czyż nie sprzedają dwóch wróbli za asa? A przecież żaden z nich bez woli Ojca waszego nie spadnie na ziemię. U was zaś nawet włosy na głowie wszystkie są policzone. Dlatego nie bójcie się: jesteście ważniejsi niż wiele wróbli. Do każdego więc, który się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie.

 

+ L I T U R G I A     T Y G O D N I A +

– poniedziałek,  22.06. 2 Krl 17,5-8.13-15a.18; Ps 60; Mt 7, 1-5
– wtorek, 23.06. 2 Krl 19,9b-21.31-36; Ps 48; Mt 7, 6.12-14
– środa, 24.06. Iz 49,1-6; Ps 139; Dz 13, 22-26; Łk 1, 57-66.80

urocz. Narodzenia św. Jana Chrzciciela

– czwartek, 25.06. 2 Krl 24, 8-17; Ps 79; Mt 7, 21-29
– piątek, 26.06. 2 Krl 25, 1-12; Ps 137; Mt 8 ,1-4
– sobota, 27.06. Lm 2,2.10-14.18-19; Ps 74; Mt 8, 5-17

 

= O G Ł O S Z E N I A     D U S Z P A S T E R S K I E =

Zachęcamy do uczestnictwa w liturgii „na żywo” w naszym kościele lub – tymczasowo – w innych dostępnych świątyniach a także do korzystania z sakramentu spowiedzi św.

■ Dziś, w czasie Mszy św. o godz. 18.00, w kościele parafialnym Santa Maria in Portico in Campitelli, grupa młodzieży z naszej wspólnoty, przyjmie sakrament bierzmowania. GRATULUJEMY!

■ Nabożeństwa czerwcowe (ku czci Najświętszego Serca Jezusowego) są odprawiane codziennie na zakończenie wieczornej Mszy św.

■ W przyszłą niedzielę (28.06.), Msza św. o godz. 10.00 będzie sprawowana w intencji rodzin.

■ W przyszłą niedzielę (28.06.), nie będzie dodatkowej Mszy św. o godz. 13.00.

■ Gorąco zachęcamy, by w duchu wiary, odpowiedzialności i solidarności wesprzeć finansowo Kościół katolicki we Włoszech. Można to uczynić poprzez dobrowolny odpis podatkowy – tzw. L`OTTO PER MILLE.

■ Na prośbę ks. biskupa W. Lechowicza, w ramach przygotowań do obrad Rady Duszpasterskiej Europy Zachodniej, prosimy o dobrowolne i anonimowe wypełnienie ankiety dotyczącej życia małżeńskiego i rodzinnego. Formularze są wyłożone przy wyjściu z kościoła. Można również pobrać tutaj: Ankieta. Po wypełnieniu należy je oddać w zakrystii.

■ Nasz kościół jest otwarty codziennie od godz. 16.00.

■ Kancelaria Parafialna jak i Biuro Informacji Pielgrzymów są czynne (z zachowaniem odpowiednich środków ostrożności) we wtorki i czwartki, między godz. 9.00 a 12.30. We wszelkich sprawach można się nadal kontaktować telefonicznie lub drogą mailową.

■ Przypominamy o podstawowych zasadach obowiązujących obecnie w naszym kościele:

-we Mszy św. lub nabożeństwie w naszym kościele mogą uczestniczyć jednorazowo nie więcej niż 24 osoby

-na Msze niedzielne trzeba wcześniej zapisać się telefonicznie (380 647 71 27); można to uczynić codziennie między godz. 16.00 a 17.30 oraz między godz. 20.00 a 21.00

-Komunię św. przyjmujemy na rękę

-unikamy tworzenia zwartych grup

-używamy maseczek i zachowujemy bezpieczny dystans

-ofiarę można złożyć przy wyjściu z kościoła

Możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania (ze względów bezpieczeństwa w Auli Jana Pawła II) – w dni powszednie od godz. 17.30 do godz. 18.20. W niedzieleprzed Mszą św., na którą było się zapisanym (nie ma takiej możliwości w trakcie tejże Mszy). Przypominamy, że na spowiedź można umówić się także w innym, dogodnym terminie.

■ Przyjmujemy intencje mszalne na drugie półrocze bieżącego roku.

■ W zakrystii można nabyć czasopismo „Miłujcie się” oraz tygodnik katolicki „Niedziela”

■ Ojcowie redemptoryści z Rzymu zapraszają na sobotnią (27.06.) uroczystość Matki Bożej Nieustającej Pomocy.  Mszy św. o godz. 18.00 przewodniczyć będzie  Generał Zgromadzenia Redemptorystów –  o. Michael Brehl. Dzień wcześniej (piątek 26.06.) wysłuchać będzie można koncertu utworów maryjnych w wykonaniu p. Katarzyny Orzech. Koncert będzie transmitowany w Internecie, ale możliwy jest udział w nim na żywo w kościele św. Alfonsa (Via Merulana). Początek ok. godz. 19.15.