UROCZYSTOŚĆ NAJŚW. CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA, 23.06.2019

UROCZYSTOŚĆ NAJŚW. CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA, 23.06.2019

Czytanie  I:    Rdz 14, 18-20

Psalm  110:    Jesteś kapłanem tak jak Melchizedek

Czytanie II:   1 Kor 11, 23-26

Ewangelia:    Łk  9, 11b-17

Słowa Ewangelii według św. Łukasza:

Jezus opowiadał rzeszom o królestwie Bożym, a tych, którzy leczenia potrzebowali, uzdrowił. Dzień począł się chylić ku wieczorowi. Wtedy przystąpiło do Niego Dwunastu mówiąc: „Odpraw tłum; niech idą do okolicznych wsi i zagród, gdzie znajdą schronienie i żywność; bo jesteśmy tu na pustkowiu”. Lecz On rzekł do nich: „Wy dajcie im jeść”. Oni odpowiedzieli: „Mamy tylko pięć chlebów i dwie ryby; chyba że pójdziemy i nakupimy żywności dla wszystkich tych ludzi”. Było bowiem około pięciu tysięcy mężczyzn. Wtedy rzekł do swych uczniów: „Każcie im rozsiąść się gromadami mniej więcej po pięćdziesięciu”. Uczynili tak i rozmieścili wszystkich. A On wziął te pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo i odmówiwszy nad nimi błogosławieństwo, połamał i dawał uczniom, by podawali ludowi. Jedli i nasycili się wszyscy, i zebrano jeszcze dwanaście koszów ułomków, które im zostały.

 

Dziś we Włoszech, a także w wielu innych krajach obchodzona jest uroczystość Bożego Ciała — Corpus Domini. Wspólnota chrześcijańska gromadzi się wokół Eucharystii i w niej czci swój najcenniejszy skarb: Chrystusa, prawdziwie obecnego pod postaciami konsekrowanych chleba i wina.

Cały lud wychodzi z kościołów i idzie w procesji z Najświętszym Sakramentem po ulicach i placach miast. To zmartwychwstały Chrystus idzie drogami ludzkości i nieustannie ofiarowuje ludziom swoje «ciało» jako prawdziwy «chleb życia» (por. J 6, 48. 51). I dziś, podobnie jak przed dwoma tysiącami lat, «trudna jest ta mowa» (J 6, 60) dla ludzkiego umysłu, który jest jakby przytłoczony wielkością tajemnicy.

By przeniknąć fascynującą głębię tej obecności Chrystusa pod «znakami» chleba i wina, potrzebna jest wiara, a ściślej, potrzebna jest wiara ożywiana miłością. Tylko ten, kto wierzy i kocha, może pojąć coś z owej niewyrażalnej tajemnicy, przez którą Bóg zbliża się do naszej małości, przychodzi do naszej słabości, objawia, kim naprawdę jest — nieskończoną miłością, która zbawia.

Właśnie dlatego Eucharystia jest bijącym sercem wspólnoty. Od samych początków, od kiedy powstała pierwsza wspólnota jerozolimska, chrześcijanie zbierali się w dniu Pańskim, aby we Mszy św. odnawiać pamiątkę śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Niedziela jest dniem odpoczynku i oddawania chwały, lecz bez Eucharystii traci swoje prawdziwe znaczenie. Dlatego w Liście apostolskim Novo millennio ineunte przedstawiłem jako zadanie duszpasterskie pierwszorzędnej wagi przywrócenie właściwego znaczenia niedzieli, a w niej — sprawowaniu Ofiary Eucharystycznej: «jest to powinność, której nie można pominąć, a przeżywać ją należy nie tylko jako wypełnienie przepisanego obowiązku, ale jako niezbędny element prawdziwie świadomego i spójnego życia chrześcijańskiego» (n. 36).

św. Jan Paweł II  („Anioł Pański“, 02.06.2002 r.)

+ L I T U R G I A        T Y G O D N I A + 

– poniedziałek, 24.06.  Iz 49, 1-6; Ps 139; Dz 13, 22-26; Łk 1, 57-80;

narodzenie św. Jana Chrzciciela

– wtorek, 25.06.  Rdz 13, 2.5-18; Ps 15; Mt 7, 6.12-14  
– środa, 26.06.  Rdz 15,1-12.17-18; Ps 105; Mt 7, 15-20 
– czwartek, 27.06.  Rdz 16, 1-12.15-16; Ps 106; (Mt 7, 21-29       
piątek, 28.06.  Ez 34, 11-16; Ps 23; Rz 5, 5b-11; Łk 15, 3-7;

 Najświętszego Serca Pana Jezusa

– sobota, 29.06.  Dz 12, 1-11; Ps 34; 2 Tm 4, 6-18; Mt 16, 13-19 

świętych Apostołów Piotra i Pawła

 

= O G Ł O S Z E N I A        D U S Z P A S T E R S K I E =

■ W dniu dzisiejszym obchodzimy uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa.

■  Dziś odbędzie się (zaległe) spotkanie z cyklu „Kobiety w Biblii”. Zapraszamy na godz. 11.00 do naszej Auli.

■ Zachęcamy do udziału w nabożeństwach czerwcowych.

■ W najbliższy piątek (28.06.) przypada uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, a więc nie obowiązują piątkowe przepisy pokutne. Tego dnia odbędzie się procesja eucharystyczna ulicami centrum Rzymu (od kościoła S.M. in Portico in Campitelli – do kościoła San Salvatore in Lauro). Procesja rozpocznie się Nieszporami o godz. 18.00 w kościele S.M. in Portico in Campitelli, a zakończy Mszą św. w kościele San Salvatore in Lauro, o godz. 19.30. W szczególny sposób zaproszone są tegoroczne dzieci komunijne (w strojach).

■ W najbliższą sobotę przypada uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła. Msze św. w naszym kościele o godz.: 7.15, 10.00 oraz 18.30.

■ W imieniu Ambasady RP przy Stolicy Apostolskiej, zapraszamy wszystkich zainteresowanych na koncert symfoniczny w Bazylice Matki Bożej na Zatybrzu, w dzisiejszą niedzielę (23.06.) o godz. 15.00. Wykonana zostanie Msza F-dur J.M.K. Poniatowskiego. Wstęp wolny.

■ Wyjazd na Wybrzeże Amalfitańskie – w niedzielę, 30.06., punktalnie o godz. 7.00, z Piazza Partigiani (obok dworca Roma Ostiense).

■ Trwa nabór uczniów do naszej Katolickiej Szkoły Podstawowej w Rzymie na rok szkolny 2019 / 2020. Szczegółowe informacje u p. dyrektor Joanny Chojnackiej (tel. 340 149 5096).

■ Z odpowiednim wyprzedzeniem informujemy, iż w okresie wakacyjnym (lipiec, sierpień, do połowy września) niedzielny układ Mszy św. w naszym kościele będzie wyglądał następująco: 8.30, 10.00, 11.00 oraz 18.00 (nie będzie Mszy św. o godz. 7.15 oraz o 12.00).

■ Zachęcamy do nabywania i lektury prasy katolickiej.

■ Poradnictwo rodzinne (kontakt: 328 466 47 75).